Sayfanın içeriğine git

HDT ve Vicat Test Cihazı

ISO 75, ISO 306, ASTM D 1215 ve ASTM D 648'e göre standart testler.

ZwickRoell, Amsler HDT/Vicat Allround 6-300 ile araştırma ve geliştirme, gelen mal muayenesi, üretim izlemenin yanı sıra öğretim ve eğitim amaçlı uygun testler için tam otomatik test sürecine sahip motorlu bir cihaz sunuyor. Tüm ISO 75, ISO 306, ASTM D 1215 ve ASTM D 648 Standartları testlerde karşılanmaktadır.

Bir bakışta HDT ve Vicat test cihazları

Isı direncinin belirlenmesi

Birçok plastik uygulama alanında termal yüklenebilirlik talepleri artmaktadır. Plastiklerin sıcaklık direnci için önemli bir değer, ısı saptırma sıcaklığıdır. Bu ayrıca Vicat yumuşama sıcaklığına ve HDT ısı bozulma sıcaklığına ayrılır. Her iki işlemde de, bir yağ banyosu, tanımlanmış bir ısıtma hızında ısıtılır ve sıcaklık, standart tarafından belirlenen bir sapma veya penetrasyonda kaydedilir.

 • Vicat yumuşama noktası ISO 306 ve ASTM D 1525'e göre (VST: Vicat Yumuşama Sıcaklığı)
 • ISO 306 ve ASTM D 1525'e göre "kuru yöntem" olarak Vicat yumuşatma sıcaklığı
 • Isı sapma sıcaklığına göre ISO 75 ASTM D 648 (HDT: Isı Sapması / Bozulma Sıcaklığı)

ISO 306'ya göre Vicat yumuşama sıcaklığı (VST)

Batma, plastik numunenin üzerine yerleştirilir ve tanımlanmış bir test ağırlığı ile yüklenir. Daha sonra numune belirli bir ısıtma hızında ısıtılır. VST, iğne 1 mm'lik bir penetrasyon derinliğine ulaştığında belirlenir. ISO 306 ve ASTM D 1525, test dizisi açısından aynıdır.

ISO 306'da, 2 yöntem ve 2 farklı ısıtma hızı arasında bir ayrım yapılır. Bu, 4 farklı test yöntemiyle sonuçlanır:

 • Yöntem A = 10 N yük ve ısıtma hızı 50 K/h
 • Yöntem A = 10 N yük ve ısıtma hızı 120 K/h
 • Yöntem A = 50 N yük ve ısıtma hızı 50 K/h
 • Yöntem A = 50 N yük ve ısıtma hızı 120 K/h

Saptırma sıcaklık ISO 75 göre (HDT)

Saptırma sıcaklık ISO 75 göre (HDT)

ISO 75'e göre bozulma sıcaklığı HDT, yüksek sıcaklıklarda yük altında farklı malzeme türlerinin nispi davranışını gösterir.Termoplastik, sert kauçuk veya termoset laminatlar gibi malzemeler üzerinde belirlenir.

Test süreci

ISO 75’e göre test için 3 nokta eğme cihazına bir numune yerleştirilir ve standartta belirtilen bükülme gerilimine ulaşmak için gerekli olan test ağırlığı ile yüklenir.Daha sonra sıcaklık 120 K/s'lik sabit bir ısıtma hızında yükseltilir.Numunenin standartta belirtilen sapmaya ulaştığı sıcaklık belirlenir.

ISO 75'e göre test parametreleri

 • Eğmek:Sapma, ASTM'de 0,25 mm'lik bir mutlak sapma olarak belirtilmiştir, ISO standartları bükülme uzamasında % 0,2'lik bir artış tanımlar.
 • Baskı türü:Standart ayrıca numunenin desteğe nasıl yerleştirileceğini de belirtir: düz kenarlı (düz kenarlı) veya dar kenarlı (kenarlı).
 • Eğme germesi:
  Standartlar ayrıca farklı eğilme gerilmelerini belirtir:

ISO 75

 • Yöntem HDT A:Eğme Gerilimi = 1.8 MPa
 • Yöntem HDT B:Eğme Gerilimi = 0.45 MPa
 • Yöntem HDT C:Eğme Gerilimi = 8.0 MPa

ASTM D 648

 • 1,82 MPa ve 0,455 MPa
 • Duropl.Laminatlar:1/1000 Eğme-E-Modül

Test ağırlığı

Testten önce numunelerin hassas ölçümü veya tam olarak özdeş numunelerin kullanılması bu işlem için son derece önemlidir.Standart HDT ağırlık setinin kullanılması, yalnızca numune boyutlarına sıkı sıkıya bağlıysa (± 0,05 mm) anlamlıdır.Diğer tüm durumlarda evrensel ağırlık seti kullanılır.

ISO 75 ve ISO 306'ya göre HDT ve VST'yi belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Belirleme HDT VST, Plastik
ISO 306, ASTM D1525, ISO 75, ASTM D648
Isı sapma sıcaklığın (HDT) ve Vicat yumuşama sıcaklığın (VST) belirlenmesi
yere Belirleme HDT VST, Plastik

ISO 75 ve ISO 306'ya göre HDT ve VST yöntemi için yüklemeler

İsim Tip Boyut İndir
 • Sektörel broşür: Plastik ve kauçuk PDF 9 MB
Top