Ga naar de inhoud van de pagina

ZHN nano-indenter

Download
Toepassingen
 • Hardheidstest volgens ISO 14577
 • Krastests
 • Slijtagetests
 • Dynamische tests
 • Profilometer
Testgewicht
 • 0 - 20 N
Toepassingen
 • Onderzoek & ontwikkeling
 • ZHN-S voor kwaliteitscontrole en standaardtests

Een nieuwe dimensie

De ZHN nanoindenter wordt gebruikt voor de uitgebreide mechanische karakterisatie van dunne lagen of kleine oppervlakken bij een geschikte resolutie voor kracht en verplaatsing. Hieronder vallen het meten van indringhardheid, indringmodulus en Martenshardheid volgens ISO 14577 (geïnstrumenteerde indentatie).

ZHN nanoindenter voor het testen van metaal en industriële gereedschappen

De ZHN nanoindenter wordt gebruikt voor de uitgebreide mechanische karakterisatie van dunne lagen of kleine oppervlakken bij een geschikte resolutie voor kracht en verplaatsing.

Voordelen & eigenschappen

Voordelen & eigenschappen

Een testconcept voor veelzijdigheid en flexibiliteit
Toepassingen
Speel het veilig met de ZHN
Optimale workflow in het testlab
Flexibel en modulair
Hardheid en modulus volgens DIN EN ISO 14577
Uitgebreid gamma accessoires

Een testconcept voor veelzijdigheid en flexibiliteit

De ZHN universele nano-mechanische testmachine is afgeleid van de gekende ASMEC nano-indenter technologie. Bij deze nieuwe ontwikkeling werden twee meetkoppen gecombineerd in de normale richting (nano-indenter principe) en laterale richting (scratch tester principe) die volledig onafhankelijk van elkaar werken met resolutie in het nanometerbereik. Nu kunnen voor het eerst ook laterale kracht/verplaatsing-curves gemeten worden, zodat meer materiaalparameters bepaald kunnen worden dan voorheen (zie typische toepassingen). Dit zijn onder andere de meting van de laterale stijfheid en puur elastische laterale vervorming van het sample.

Het 2-koloms frame is voorzien van een enkele centrale schroefspindel en precisiegeleiding, zodat het frame stijver wordt. De as van de indenter valt samen met de as van de beweging. Zo ontstaan geen kantelmomenten en worden Abbe fouten geëlimineerd. De stijfheid van het toestel bedraagt meer dan 106 N/m, zodat geen correctie nodig is en de kalibratie duidelijk eenvoudiger wordt.

In tegenstelling tot toestellen van andere fabrikanten, werken beide meetkoppen zowel in trek- als in drukrichting, zodat indentatietests met een gesuperponeerde oscillatie en cyclische vermoeiingstests mogelijk worden.

Toepassingen

 • Ontwikkeling van coatings gaande van zacht (polymeer) tot hard (diamant-achtige coatings)
 • Bepaling van kritische spanningen voor scheuren of plastische vervorming
 • Harde materiaalcoatings voor werktuigen en als krasbescherming
 • Beschermende coatings op glas
 • Lak en gelcoatings
 • Geautomatiseerd meten van hardheidsverloop op doorsneden
 • Nano-coatings voor sensoren en MEMS/NEMS
 • Biologische materialen
 • Matrixeffecten in legeringen (in kaart brengen)
 • Keramische materialen en composieten
 • Ion-geïmplanteerde oppervlakken
 • Schade-analyse in micro-elektronica

Speel het veilig met de ZHN

In de wetenschap veranderen toepassingen voortdurend. Speel het veilig met de ZHN, met één enkel platform, flexibel en betrouwbaar.

 • De ZHN heeft de hoogste signaal-ruis verhouding over het hele nano- en microgebied (106) van alle bestaande nanoindenters, normaal en lateraal.
 • Met de 20 N meetkop, kunnen naast geïnstrumenteerde indentatietests in het macro bereik klassieke Vickers hardheidsmetingen en vermoeiingstests uitgevoerd worden.
 • De ZHN heeft een unieke sturing op basis van werkelijke kracht en verplaatsing. De meetkoppen hebben een hoge laterale stijfheid - wisselen van indenters is uiterst makkelijk en heeft geen invloed op de meetnauwkeurigheid en kalibratie.
 • The laterale krachteenheid (LFU) is ideaal voor scratch tests, slijtagetests en multiaxiale tests: zelfs voor hoge krachten worden laterale verplaatsingscurves gemeten in nm resolutie.

Optimale workflow in het testlab

Het volledige testsysteem is workflow-gebaseerd en aangepast aan de noden van een testlab.

 • Makkelijke bediening dankzij de intuïtieve workflow
 • De Timer functie in InspectorX laat toe om metingen te doen op kalme momenten
 • De ZHN bespaart tijd: de unieke mapping functie meet de topografie, de wrijvingscoëfficiënt en de indringdiepte in één keer
 • Behuizing voor reductie van omgevingsinvloeden op de testresultaten
 • Actieve trillingsdemping en speciale toesteltafel voor ontkoppeling van externe invloeden of storingen
 • Alternatieve meetkoppen kunnen veilig opgeborgen worden

Flexibel en modulair

De flexibiliteit van het ZHN testsysteem is weerspiegeld in het veelzijdige gamma toepassingen, zijn modulariteit en mogelijkheden voor toekomstige aanpassingen.

 • De unieke tandemoptiek met twee camera’s kan uitgebreid worden voor optische evaluatiemogelijkheden (bv. WLI of AFM). Deze worden volledig geïntegreerd in het testsysteem.
 • Het robuuste design maakt integratie van een breed gamma indenters en houders mogelijk.
 • Het wisselen van indenters is ongelooflijk makkelijk.
 • InspectorX is een modern softwarepakket met duidelijk gestructureerde indeling en toepassingsmodules.
Hardheidsmethode met een Berkovich indruklichaam

Hardheid en modulus volgens DIN EN ISO 14577

De meting wordt gewoonlijk uitgevoerd met een Berkovich indenter, volgens kracht gestuurd. Snelle metingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld met 10 s belasting, 5 s wachttijd en 4 s ontlasting.

 • Meetwaarden:
 • Indentatiehardheid HIT (herevaluatie in HV)
 • Martens hardheid HM of HMs
 • Indentatiemodulus EIT (elasticiteitsmodulus)
 • Indentatiekruip CIT of relaxatie RIT
 • Verhouding van elastische vervormingscomponent tot de indentatie-energie nIT

In totaal kunnen meer dan 60 waarden bepaald worden.

Uitgebreid gamma accessoires

Een uitgebreid gamma accessoires zorgt voor flexibiliteit en modulariteit.

ZHN toebehoren

Technisch overzicht

 

Het modulaire ontwerp van de universele ZHN nano-indenter bestaat uit:

 • Tweekoloms frame met centrale schroefspindelaandrijving, precisiegeleiding en granieten sokkel
 • Gemotoriseerde centrale schroefspindelaandrijving en programmeerbare gemotoriseerde X-Y tafel
 • Drie-assige stappenmotorsturing als PCI-E uitbreidingskaart
 • Tandemmicroscoop met twee camera’s en LED verlichting, groene LED
 • Sturing voor machine en meetkop
 • Uitwisselbare meetkoppen tot 20 N
 • InspectorX software voor besturing en evaluatie
 • Softwaremodules voor autofocus
 • Softwaremodule voor overzichtsbeeld samengesteld uit individuele afbeeldingen met grote scherptediepte

ZwickRoell heeft de radiale verplaatsingscorrectie-optie in InspectorX geïmplementeerd volgens ISO 14577:2015

 

ZHN-S versie voor standaardtests

De ZHN-S versie werd uitgerust voor kwaliteitscontrole en standaardtests. Omdat deze robuuste nanoindenter makkelijk te bedienen is, hoef je geen specialist te zijn. Animaties en vooringestelde toepassingen in InspectorX ondersteunen de bediener tijdens de voorbereiding en het uitvoeren van de test. Bedienfouten worden gereduceerd en de opleidingsperiode is kort.

De ZHN-S nanoindenter is permanent uitgerust met een NFU meetkop. Het evaluatieproces is ook eenvoudig. De automatische fitfunctie en bereikselectie voor analyse van meetgegevens vereenvoudigen de evaluatie van metingen op coatings.

Toepassingen voor de ZHN nanoindenter

Toepassingen voor de ZHN nanoindenter

Hardheid en modulus volgens DIN EN ISO 14577
Vickers hardheid
Metingen gebaseerd op diepte met de QCSM module
Bepaling van het spanning/rek-diagram met neurale netwerken
Bepaling van hoogteprofielen
Micro slijtagetests
Scratch en micro-scratch tests
Meer toepassingen met de ZHN
Hardheidsmethode met een Berkovich indruklichaam

Hardheid en modulus volgens DIN EN ISO 14577

De meting wordt gewoonlijk uitgevoerd met een Berkovich indruklichaam onder krachtsturing/ Snelle metingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld met 10 s belasting, 5 s wachttijd en 4 s ontlasting.

Meetwaarden:

 • Indentatiehardheid HIT (herevaluatie in HV)
 • Martens hardheid HM of HMs
 • Indentatiemodulus EIT (elasticiteitsmodulus)
 • Indentatiekruip CIT of relaxatie RIT
 • Verhouding van elastische vervormingscomponent tot de indentatie-energie nIT

In totaal kunnen meer dan 60 waarden bepaald worden.

Meer over hardheid en modulus
Vickers hardheidsvergelijking

Vickers hardheid

De Vickers hardheid kan berekend worden uit de indentatiehardheid. Een uitgebreide studie uitgevoerd door het Federaal Instituut voor Materiaalonderzoek en Testing (BAM) vergeleek meer dan 20 materialen met behulp van de conventionele Vickers hardheidsmethode enerzijds en de methode berekend met het InspectorX algoritme en geherevalueerd met HIT anderzijds. De studie toonde een gemiddeld verschil < 10% tegenover 25-30% met andere softwarepakketten.

[T. Chudoba, M. Griepentrog, International Journal of Materials Research 96 (2005) 11 1242 – 1246]

Meer over Vickers hardheid
QCSM - Quasi Continue Stijfheids Meting

Metingen gebaseerd op diepte met de QCSM module

De “Quasi-Continue Stijfheids Meetmethode” is een module ontwikkeld door ASMEC om contactstijfheid van een sample te bepalen met behulp van de ontlastingscurve voor vele punten tijdens het indentatieproces in plaats van enkel de diepte. Zo wordt het mogelijk hardheid en modulus tegelijkertijd te bepalen op één punt van het sample. Daarnaast is de meetgevoeligheid verbeterd bij lage krachten, waardoor stijfheidswaarden bepaald kunnen worden voor zeer lage krachten en indringdiepten. Bij de GCSM module wordt het belastingsproces kort onderbroken (1-4 seconden) en wordt een sinusoïdale trilling gesuperponeerd op de Piezo spanning. In tegenstelling tot andere methoden wordt niet rechtstreeks de amplitude voor kracht of verplaatsing opgegeven. De amplitude en trillingsfase worden bepaald met een lock-in filter.

Meer over de QCSM module
Neurale netwerkanalyse met ZHN

Bepaling van het spanning/rek-diagram met neurale netwerken

Samen met het Karlsruhe Research Center werd een methode ontwikkeld die toelaat de volledige spanning-rek curve van metalen te bepalen uit indrukkingen gemaakt met sferische indruklichamen. Ze is gebaseerd op het gebruik van neurale netwerken voor het identificeren van parameters en houdt rekening met kinematische verharding.

Meer over de berekening van spanning-rekcurves
Ruwheidsprofielmeting met ZHN

Bepaling van hoogteprofielen

Oppervlaktescans kunnen uitgevoerd worden met de laterale krachteenheid (LFU) in de X-richting met nm-resolutie, of zonder LFU met X-Y tafels met µm-resolutie. Zo worden ruwheidswaarden zoals Ra, Rq of Rt bepaald.

Meer over de bepaling van hoogteprofielen
Micro slijtagetests met de ZHN nano-indenter

Micro slijtagetests

Oscillerende slijtagetests met amplituden tot 140µm zijn mogelijk.

Meer over micro slijtagetests
Micro scratch test op silicium, Fmax 500 mN

Scratch en micro-scratch tests

Deze tests worden gewoonlijk uitgevoerd met sferische tip met een radius tussen 5 en 10 µm. Het spanningsmaximum bevindt zich vaak in de coating en niet in het substraat. Meerdere scans van het oppervlak zijn mogelijk. De slijtage van de tip en de impact van de oppervlakteruwheid worden gereduceerd door de kleine kraslengte.

Meer over scratch- en micro scratchtests

Meer toepassingen met de ZHN

 • Adhesietests (bv. van vloeistoffen)
 • Puur elastische metingen met een kogelvormige indenter voor het bepalen van de modulus, ook op zeer dunne, harde films met een dikte van minder dan 50 nm
 • Micro trektests
 • Vermoeiingstests met een laag aantal cycli
Meer over nano-indentatie

Heeft u vragen over onze producten?

Contacteer gerust onze productexperten.
Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten en accessoires

Interessante toepassingen

Geïnstrumenteerde indentatietest ISO 14577
De geïnstrumenteerde indentatietest volgens ISO 14577 levert een omvangrijke beschrijving van mechanische materiaaleigenschappen.
naar Geïnstrumenteerde indentatietest ISO 14577
Nanoindentatie
naar Nanoindentatie

Downloads

Naam Type Grootte Download
 • Productbrochure: Hardheid meten met ZwickRoell PDF 13 MB
 • Productinformatie: ZHN - het universele nanomechanische testsysteem PDF 2 MB
 • Productinformatie: Klemmen voor de ZHN nanoindenter PDF 361 KB
 • Productinformatie: ZHN-S - Nanoindenter voor standaardtests PDF 3 MB
 • Productinformatie: ZHN/SEM – nano-indenter voor gebruik in een elektronenmicroscoop PDF 1 MB
 • Productinformatie: Sampleverwarming tot 400 °C voor nanoindentatie bij hoge temperaturen PDF 418 KB
Top