Ga naar de inhoud van de pagina

Test op plaatmetaal: Testen van plaatmetaal en strips

Strips zijn stalen en non-ferro producten die opgerold worden in coils, bv. warmgewalste strip die als basis gebruikt wordt voor koudgewalste plaat.

Warmgewalste strips worden geproduceerd in dikten tot ca. 15 mm en breedten tot ca. 2200 mm. Warmgewalste platen worden gesneden uit deze strips met dikten tot ca. 15 mm en breedten tot ca. 2000 mm.

Trektests Hardheidsmetingen Buigtests Impacttests Vermoeiingstests en breukmechanica Vervormingstests Automatisering Metaal brochure

Trektests op plaatmetaal en strips

Trektests op plaatmetaal en metaalband worden hoofdzakelijk uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 6892-1 en de Amerikaanse norm ASTM E8. Daarnaast bestaan een reeks nationale normen, die de laatste jaren steeds meer bij de internationale norm ISO 6892-1 zijn gaan aanleunen. Voor Europa is de identieke EN ISO 6892-1 van kracht. Alle EU lidstaten zijn verplicht deze als nationale norm moeten over te nemen (bv. Als DIN EN ISO 6892-1). De karakteristieke waarden die in deze normen gedefinieerd worden en waarvoor de testprocedure beschreven staat, zijn achteraf met elkaar vergelijkbaar. Belangrijke waarden voor de karakterisatie van materialen zijn de vloeigrens, de rekgrens, de maximale sterkte en de rek bij maximale kracht, rek bij maximale spanning en de rek bij breuk. Deze waarden helpen ontwerpers bij hun keuze en zijn daarom belangrijke criteria bij leveringen van producten aan klanten.

Trektests op plaatmetaal en strips onder verhoogde temperatuur

In toepassingen zoals motorenbouw, energiecentrales, aandrijvingen en chemische installaties, is het materiaalgedrag bij verhoogde temperaturen tot ca. 1.200 °C van vitaal belang. Hiervoor worden vooral trektests maar ook buigtests bij verhoogde temperatuur uitgevoerd. ZwickRoell levert testsystemen voor hoge temperatuur als complete oplossing voor deze tests. Ze bestaan uit een oven met temperatuurregeling, stangen voor de klemmen, rekmeters voor hoge temperatuur en andere essentiële accessoires voor hoge temperaturen, voor integratie in ZwickRoell testmachines.

Trektest op metaal
ISO 6892-1
naar Trektest op metaal
Trektest op metaal
ASTM E8
naar Trektest op metaal
Trektest op metaal bij verhoogde temperatuur
ISO 6892-2
naar Trektest op metaal bij verhoogde temperatuur
n-waarde metaal
ISO 10275
naar n-waarde metaal
r-waarde metaal
ISO 10113
naar r-waarde metaal

Testoplossingen voor trektests op plaatmetaal en strips

Voor de bepaling van de materiaaleigenschappen met de trektest levert ZwickRoell een breed gamma statische materiaaltestmachines waarmee de tests ook bij hoge krachten zeer nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden. Voor meting van de langsrek en dwarsrek heeft ZwickRoell een omvangrijk gamma extensometers waaruit de optimale combinatie gekozen kan worden in functie van de klant en de randvoorwaarden, bv. een digitale makroXtens rekmeter in combinatie met een optische dwarsrekmeter. Deze combinatie staat gekend om zijn robuustheid, hoge automatiseringsgraad en eenvoudige manipulatie van het sample. De makroXtens meet verlenging tot breuk. De mechanische uitvoering van de meshouders zorgt dat het meetsysteem niet beschadigd wordt door de energie die vrijkomt uit het sample bij breuk. Met de optionele breukherkenning meet ook de optische insnoeringsmeter tot breuk de breedte-verandering over het hele sample, zodat de breukplaats zeer nauwkeurig bepaald kan worden.

In de trektest worden vaak de r- en n-waarden bepaald om een idee te krijgen van de vervormbaarheid: de n-waarde beschrijft de versteviging (stijging van de spanning) tijdens de plastische vervorming tot aan de uniforme rek, de r-waarde beschrijft de verticale anisotropie. De n-waarde wordt bepaald uit de trekspanning en de rekwaarden, voor de r-waarde is het nodig bijkomend de insnoering van de trekstaaf te meten. De samples worden uit de strips of platen genomen onder bepaalde hoeken ten opzichte van de walsrichting. De r-waarde is immers o.a. van deze walsrichting afhankelijk. Dit kan bij de verwerking van de plaat voor het maken van onderdelen door vervorming van bijzonder belang zijn. Tijdens de trektest blijft de dikte van de plaat behouden als sample-dikte, zodat geen veranderingen in het materiaal optreden door bewerking van de oppervlakte. De parallelle lengte wordt zo bewerkt, door frezen of ponsen gevolgd door nabewerking, dat geen veranderingen in het materiaal ontstaan.

Een onderscheidende eigenschap is de mogelijkheid om een twee-assige trektest of kruisvormige biaxiale trektest uit te voeren, die gebruikt wordt om bijkomende vervormingseigenschappen van een materiaal te bepalen. Deze wordt vooral gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, aangezien bepaalde spanningswaarden kunnen aangebracht en onderzocht worden op het kruispunt van het sample. ZwickRoell levert hiervoor drie verschillende testmachines voor kruisvormen. Meestal wordt de rek optisch -en dus contactloos- gemeten. Hiervoor heeft ZwickRoell verschillende optische/contactloze extensometers.

Te veel samples?

Tijd om te automatiseren!

Geautomatiseerde testsystemen Contacteer ons

Producten voor trektests op plaatmetaal en strips

Hardheidsmetingen op plaatmetaal en strips

Hardheidsmetingen worden vooral uitgevoerd op plaat en strips om de algemene oppervlaktehardheid te meten of voor metallografisch onderzoek. Afhankelijk van de toepassing, worden hardheidsmetingen uitgevoerd volgens ISO 6506-1 (Brinell), ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell), ook ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers en Knoop), of ASTM E18 (Rockwell). Daarnaast worden voor bepaalde toepassingen andere methodes of normen gebruikt (bv. de Europese norm EN 2002-7 voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart).

Hardheidsmetingen worden echter ook gebruikt voor het testen van lasnaden op plaat en strips, wanneer hieruit grotere constructies worden gebouwd. Bijzondere voorbeelden hiervan zijn scheepsbouw, off-shore installaties en pijplijnen voor olie- en gastransport.

De normenreeks DIN EN ISO 9015 bepaalt de soort test. Veelal worden hardheidsmetingen volgens Vickers HV5 of HV10 (met belasting van 49 N of 98 N) uitgevoerd. Aangezien bij het testen van lasnaden de hardheid gemeten en bewaakt moet worden in het basismateriaal, de hitte-beïnvloede zone en het lasmateriaal zelf, moeten een groot aantal indrukkingen gemaakt worden om de langs- en dwarssnede van de lasnaad. Voor dit type tests worden vaak automatische hardheidsmeters gebruikt, die een geprogrammeerd verloop volgen en automatisch indrukkingen maken op vooraf bepaalde posities om ze daarna automatisch op te meten.

Brinell hardheidsmeting metaal
ISO 6506, ASTM E10
naar Brinell hardheidsmeting metaal
Vickers hardheidsmetingen metaal
ISO 6507, ASTM E92, ASTM E384
naar Vickers hardheidsmetingen metaal
Vickers & Knoop hardheid metaal
ASTM E92
naar Vickers & Knoop hardheid metaal
Rockwell hardheidsmeting metaal
ISO 6508, ASTM E18
naar Rockwell hardheidsmeting metaal

Hardheidsmeter voor tests op plaatmetaal en strips

Het ZwickRoell productgamma bevat hardheidsmeters en toestellen voor alle testmethoden. Speciaal voor het testen van lasnaden bestaan volledig automatische systemen. Deze kunnen zelfstandig en snel honderden hardheidsmetingen uitvoeren zonder manuele tussenkomst van een bediener. ZwickRoell hardheidsmeters werken volgens de gangbare internationale normen en kunnen ook volgens de relevante internationale normen gekalibreerd worden. ZwickRoell is als kalibratielab geaccrediteerd door DAkkS voor de kalibratie van hardheidsmeters.

Buigtests op plaatmetaal en strips

De 3-punts buigtest dient naast de bepaling van buigeigenschappen ook voor de visuele beoordeling van de buigrand. In het bijzonder het gedrag van lasnaden wordt visueel gecontroleerd in een buigtest. Met verschillende opties voor buigtestopstellingen en aanpassingen aan beschikbare klemmen levert ZwickRoell steeds de ideale oplossing.

Buigtest op metaal
ISO 7438, ASTM A370, ISO 8491
naar Buigtest op metaal

Producten voor buigtests

Impacttest op plaatmetaal en strips

Gekerfde Charpy impacttest metaal
ISO 148-1
naar Gekerfde Charpy impacttest metaal
Charpy en Izod kerfslagtest metaal
ASTM E23
naar Charpy en Izod kerfslagtest metaal
Hogesnelheids trektest
Tijdens een hogesnelheids trektest, wordt een test uitgevoerd op een vlak sample met zeer hoge belastingssnelheden tot wel 20 m/s.
naar Hogesnelheids trektest
Valtest op metalen
DIN EN 10274, API 5L
naar Valtest op metalen

Producten voor impacttests op plaatmetaal en strips

Vermoeiing/breukmechanische tests op plaatmetaal en strips

Breukmechanica: kritische spanningsintensiteitsfactor K1C
ASTM E399
naar Breukmechanica: kritische spanningsintensiteitsfactor K1C
Breukmechanica: scheurgroei da/dN en grenswaarde
ASTM E647
naar Breukmechanica: scheurgroei da/dN en grenswaarde
High Cycle Fatigue Test/ S-N test
Tijdens een high cycle fatigue test (ook S-N test) volgens DIN 50100 wordt het sample getest bij gemiddelde en lage cyclische amplituden.
naar High Cycle Fatigue Test/ S-N test

Passende producten

Vervormingstests op plaatmetaal en strips

Cupping test volgens Erichsen/Olsen
Cupping tests volgens Erichsen (ISO 20482) en Olsen (ASTM E643) worden gebruikt voor het bepalen van de rekbaarheid van plaatmetaal.
naar Cupping test volgens Erichsen/Olsen
Vervormingsgrenscurve (FLC)
Met de vervormingsgrenscurve volgens ISO 12004 wordt de faalgrens van plaatmetaal bepaald.
naar Vervormingsgrenscurve (FLC)
Hydraulische uitzettingstest
In een uitzettingstest volgens ISO 16808 worden biaxiale spanning/rekcurven bepaald met een hydraulische dieptrektest.
naar Hydraulische uitzettingstest
VW test
Tijdens de VW test wordt de golving van een metaalplaat voor gebruik in koetswerk getest.
naar VW test
Earing test op metaal/aluminium
De earing test op metaal (ISO 11531) en aluminium (EN 1669) wordt gebruikt voor het testen van de oorvorming.
naar Earing test op metaal/aluminium
Earing test volgens Fukui
Bij de Fukui conische dieptrektest, worden conische bekertjes getrokken
naar Earing test volgens Fukui
Vierkante dieptrektest
Voor de vierkante dieptrektest worden bekertjes getrokken met een vierkant grondvlak.
naar Vierkante dieptrektest
Limiting Drawing Ratio Test (LDR)
Voor de limiting drawing ratio (LDR) test, of dieptrektest volgens Swift, wordt de maximale verhouding van een cirkelvormig sample ten opzichte van een stempeldiameter geëvalueerd.
naar Limiting Drawing Ratio Test (LDR)
Limiting dome height (LDH) test
Voor een limiting dome height (LDH) test wordt een halfronde stempel gebruikt om een ingeklemd sample uit te rekken tot breuk.
naar Limiting dome height (LDH) test
Dieptrek- en afscheurtest volgens Engelhardt
Tijdens een dieptrek- en afscheurtest volgens Engelhardt worden de nodige dieptrekkracht en de kracht nodig om de bodem los te scheuren tijdens de dieptrektest gemeten.
naar Dieptrek- en afscheurtest volgens Engelhardt
Bepalen van de scheurgevoeligheid van randen
Tijdens een hole expansion test volgens ISO 16630 wordt een gat verbreed met een conische stempel en wordt de scheurgevoeligheid van de rand van het plaatmetaal bepaald.
naar Bepalen van de scheurgevoeligheid van randen
Hole expansion test volgens KWI
Tijdens een hole expansion test volgens KWI wordt een gat vergroot met een vlakke stempel en wordt de vervorming van het plaatmetaal gemeten.
naar Hole expansion test volgens KWI

Producten voor vervormingstests op plaatmetaal en strips

Bent u op zoek naar de optimale oplossing voor elk van uw vereisten? Contacteer dan onze sectorexperten.

Contacteer onze industrie-experts.

We bespreken met plezier uw noden.

Contacteer ons

Naam Type Grootte Download
Top