Ga naar de inhoud van de pagina

Vervormingsgrenscurve (FLC ) volgens ISO 12004

Forming limit diagram (FLD), vervormingsgrenscurve (FLC)

De vervormingsgrenscurve FLC volgens ISO 12004 is een belangrijke parameter voor vervorming van plaatmetaal. 

De vervormingsgrenscurve wordt bepaald in een tweetraps experiment om kritische vervormingen te veroorzaken. De resultaten worden dan vergeleken met bestaande vervormingen op het werkelijke onderdeel en geëvalueerd.

Met behulp van het bepaalde vervormingsgrensdiagram (forming limit diagram FLD) kan ten eerste de faalgrens van het materiaal bepaald worden, waardoor materialen met elkaar vergeleken kunnen worden. Daardoor kan in het ontwikkelingsproces vroeger een geschikt materiaal gekozen worden voor een bepaald vervormingsproces, en wordt de ontwikkeltijd verkort. Daarnaast kan de vervormingsgrenscurve gebruikt worden voor procesbewaking in de productie om de productkwaliteit te verhogen.

Vervormingsgrenscurves worden gewoonlijk bepaald met cupping tests volgens Nakajima (halfronde stempel) of Marciniak (vlakke stempel) op samples uit plaatmetaal.

 

Vervormingsgrenscurves (FLC)

De maximale vervormingen van de verschillende samplevormen definiëren de vervormingsgrenscurve van een materiaal.

Over het algemeen worden drie samples getest per geometrie, met drie sneden van elk sample. Voor de vervormingsgrenscurve worden minimaal 5 geometrieën getest (hier zijn het er 8).

Evaluatie van de vervormingsgrenscurve (FLC ) volgens ISO 12004

Voor manuele evaluatie met een meetmicroscoop, wordt een patroon van cirkels aangebracht voor de test. Onder last vervormen de cirkels tot ellipsen waarvan de hoofdassen de rek van het oppervlak in hoofd- en nevenrichting beschrijven.

Voor evaluatie met een optisch 3D meetsysteem, bv. Aramis van GOM, wordt een stochastisch patroon aangebracht met een spuitbus en wordt de verplaatsing van het patroon onder last geëvalueerd.

Bijkomende cupping tests

Cupping test volgens Erichsen/Olsen

Cupping test volgens Erichsen (ISO 20482) en Olsen (ASTM E 643-84) worden gebruikt voor het bepalen van de rekbaarheid van plaatmetaal.
naar Cupping test volgens Erichsen/Olsen

Hydraulische uitzettingstest

In een uitzettingstest volgens ISO 16808 worden biaxiale spanning/rekcurven bepaald met een hydraulische dieptrektest.
naar Hydraulische uitzettingstest

VW test

Tijdens de VW test wordt de golving van een metaalplaat voor gebruik in koetswerk getest.
naar VW test

Passende producten voor het bepalen de vervormingsgrenscurve (FLC) volgens ISO 12004

Top