Ga naar de inhoud van de pagina

Cupping test volgens Erichsen (ISO 20482) en Olsen (ASTM E643)

De Erichsen/Olsen cupping test wordt gebruikt om de ductiliteit van plaatmetaal en strips te meten, volgens onder andere de normen DIN EN ISO 20482, JIS Z-224 en ASTM E643.

Het vervormingsproces bij deze test bepaalt de vervormbaarheid van het metaal, en is direct vergelijkbaar met een dieptrek- en bulgeproces. De randzones (randen) worden vastgehouden en worden dus niet of weinig beïnvloed door het vervormingsproces. Het sample wordt getrokken tot een scheur ontstaat over de volledige dikte van het sample die net breed genoeg is om licht door te laten.

De cupping test voor bepaling van de indrukdiepte en kracht

Tijdens de cupping test volgens Erichsen/Olsen worden de indringdiepte van een stempel en de kracht op het moment van de scheur bepaald. De gemeten indringdiepte, die overeenkomt met de verplaatsing van de stempel bij het scheuren, is het resultaat van de test. Er worden minstens drie tests uitgevoerd. De gemiddelde waarde h wordt uitgedrukt in millimeter.

De afbeelding is een schematische voorstelling van de cupping test volgens ISO 20482 / ASTM E643. Het sample (blauw) wordt vastgehouden door de bovenste en onderste matrijs (grijs). De stempel (rood) vervormt het sample tot een scheur ontstaat.

Bijkomende cupping tests

Vervormingsgrenscurve (FLC)

Met de vervormingsgrenscurve volgens ISO 12004 wordt de faalgrens van plaatmetaal bepaald.
naar Vervormingsgrenscurve (FLC)

Hydraulische uitzettingstest

In een uitzettingstest volgens ISO 16808 worden biaxiale spanning/rekcurven bepaald met een hydraulische dieptrektest.
naar Hydraulische uitzettingstest

VW test

Tijdens de VW test wordt de golving van een metaalplaat voor gebruik in koetswerk getest.
naar VW test

Passende producten voor het uitvoeren van de cupping test volgens Erichsen (ISO 20482) en Olsen (ASTM E643)

Top