Ga naar de inhoud van de pagina

videoXtens Extensometer

De ZwickRoell contactloze extensometers zijn klaar voor bijna elke test. Of het nu gaat om de bepaling van de Poissoncoëfficiënt op vezelversterkte composieten in een temperatuurkast of het automatisch bepalen van de breuklocatie op metalen of elastomeren met hoge rek, met de videoXtens systemen is een optimale configuratie mogelijk voor speciale toepassingen. Daarnaast biedt het modulaire bouwsysteem uiterste flexibiliteit voor elke vereiste.

Voordelen & eigenschappen

Voordelen & eigenschappen

Eenvoudige bediening
Hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid
Automatische centrering
Testen zonder markeringen

Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

 • Automatische herkenning van de markeringen en bepaling van de initiële meetlengte L0.
 • Beschermd tegen manipulatie: de objectieven worden verlakt in het systeem zodat niets versteld kan worden. Een belangrijke eis voor betrouwbare testresultaten.
 • Eenvoudige positionering ten opzichte van het sample: de videoXtens wordt gecentreerd ten opzichte van de markeringen met behulp van de verbinding met de traverse (optie).
 • Compensatie van samples met verschillende dikte en shear tests.
 • Systeem vrij van slijtage = lage onderhoudskosten. De systemen hebben ook een uiterst lange levensduur.
 • Verbinding met niet-Zwick machines via een ±10V interface.

Hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid

Hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid

 • De extensometer is gemonteerd via stabiele, trillingsarme beugels.
 • De behuizing biedt bescherming tegen vuil en stof, en ongewilde ontregeling van componenten.
 • Exacte synchronisatie van alle meetkanalen.
 • De speciaal ontworpen belichting zorgt steeds voor een kwaliteitsvol contrast op het sample, zelfs bij variërend omgevingslicht.
 • Camera’s van industriële kwaliteit en goede lenzen met lage vervorming.
 • ZwickRoell extensometers doen beter dan de vereisten van de normen, de en worden in het hele meetgebied gekalibreerd in de juiste nauwkeurigheidsklasse volgens ISO 9513.
 • De videoXtens 2-120 HP en videoXtens biax 2-150 HP zijn gekalibreerd in nauwkeurigheidsklasse 0.5 volgens ISO 9513, met het eerste kalibratiepunt bij 20 µm.
 • Bijkomende kalibratiepunten voor een traceerbare, normconforme bepaling van de modulus op kunststoffen volgens ISO 527 (bv. via een bijkomende kalibratiewaarde op 25 µm) met de videoXtens 2-120 HP.
 • Conform aan de strikte eisen voor het bepalen van de trekmodulus volgens ISO 527 Appendix C (videoXtens 2-120 HP en videoXtens biax 2-150 HP).
 • De videoXtens biax 2-150 HP meet de breedtewijziging en Poissoncoëfficiënt met een weergaloze nauwkeurigheid die nooit eerder werd bereikt met een contactloze extensometer.

Automatische centrering

Automatische centrering

 • De videoXtens volgt de test op halve snelheid dankzij de verbinding met de traverse, zodat de test automatisch in beeld blijft en het meetgebied optimaal benut wordt (groter meetbereik mogelijk).
 • Dit resulteert in een verhoogde nauwkeurigheid van het systeem: de markeringen verplaatsen zich minder in het beeld en worden in het centrum van de lens gehouden (waar minder vervorming is).

Testen zonder markeringen

Patroonherkenning: testen met softwaremarkeringen

 • Met het innovatieve patroonherkenningsalgoritme kunnen virtuele markeringen geplaatst worden op het sample. De markeringen kunnen achteraf verplaatst en herrekend worden (Test Re-Run optie). Het kan niet handiger zijn!
 • Het is essentieel dat het sample een patroon heeft, een natuurlijk patroon door een gestructureerd oppervlak of een kunstmatig patroon dat aangebracht wordt met een markeerspray of stippelen.

Software-opties

Software-opties

2D DIC
Test re-run
Rekverdeling
Video Capturing
Optionele tweede meetas
2D puntenmatrix
Meting van doorbuiging

2D DIC

2D digital image correlation visualiseert vervormingen en rekken over het hele zichtbare oppervlak van het sample. De contactloze videoXtens registreert afbeeldingsreeksen tijdens de test, vergelijkt afbeelding per afbeelding, en berekent de verplaatsing in een vooraf vastgelegde structuur, waarbij elk deeltje een bepaald aantal camerapixels bevat. Deze gegevens worden gebruikt om tweedimensionele gekleurde rekkaarten te creëren zodat u het samplegedrag in een oogopslag kan analyseren.

Meer over 2D Digital Image Correlation (DIC)

Test re-run

Met behulp van een reeks opgenomen beelden en de optionele Test Re-Run module kan de rek achteraf herberekend worden met een verschillende initiële meetlengte (op voorwaarde dat meerdere markeringen aangebracht werden). Dit kan zeer voordelig zijn bij het testen van componenten, wanneer het noodzakelijk is de rek op verschillende plaatsen te bepalen, of in gestandaardiseerde tests wanneer de insnoering buiten de initiële meetlengte plaatsvindt.

De herberekende rek kan vanzelfsprekend achteraf gesynchroniseerd worden met andere gemeten waarden in de testXpert testsoftware.

Rekverdeling

Met de optie rekverdeling kan de lokale rek op meerdere plaatsen verdeeld over het sample bepaald worden. Deze zijn dan beschikbaar als afzonderlijke kanalen in testXpert. Tot 16 meetpunten worden automatisch herkend en geëvalueerd tijdens de test. Deze optie maakt het ook mogelijk de initiële meetlengte in real-time te centreren rond de insnoering (volgens ISO 6892-1, Bijlage I).

Video Capturing

Video Capture is een opname van de test (zonder herrekening achteraf). De opname wordt gesynchroniseerd met de meetcurve, zodat de test achteraf afgespeeld kan worden. Bij deze optie is geen hardware inbegrepen, aangezien de opname en synchronisatie gebeurt via het videoXtens systeem.

Optionele tweede meetas

Met deze optie kunnen biaxiale metingen uitgevoerd worden: Naast de rek in langsrichting, kan ook de rek in dwarsrichting opgemeten worden, bijvoorbeeld de insnoering. Alternatief kan de dwarsrek vanzelfsprekend ook afzonderlijk gemeten worden.

Voor het meten van dwarsrek bestaan twee versies:

 • Directe meting op de rand van het sample zonder bijkomende markeringen (nodig voor het bepalen van de r-waarde). Voor deze meting is belichting van de achterzijde noodzakelijk.
 • Meting op het oppervlak van het sample met puntmarkeringen of een patroonspray. Voor deze versie wordt het sample van de voorzijde belicht.

2D puntenmatrix

Met deze optie kunnen punten op een vlak oppervlak van het sample in twee richtingen gemeten worden. Zo kunnen de lokale rek en inhomogeniteiten in het sample bij belasting bepaald worden. De X-Y coördinaten en de afstanden tussen de punten zijn beschikbaar als meetwaarden.

Tot 100 punten kunnen gemeten worden in een willekeurige opstelling of in matrixvorm. De weergave in testXpert III is beperkt tot 15 kanalen.

Deze optie gebruikt slechts één camera voor de metingen, alle verdere camera’s worden op voorhand uitgeschakeld.

Meting van doorbuiging

De videoXtens kan ook gebruikt worden voor buigtests. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het meten van de doorbuiging van een sample, afhankelijk van het soort test en de eigenschappen van het sample:

 • Meting met belichting van de voorzijde en markeringen op het sample
 • Meting met belichting van de achterzijde op de onderste rand
 • Meting van de doorbuiging in de test-as of de polynomiale benadering van de curve

Maximaal meetbare doorbuiging: in geval van de videoXtens beperkt tot de FOV, met de videoXtens Array 1/3 van de totale FOV (de doorbuiging wordt gemeten met één camera).

Overzicht van alle videoXtens extensometers

Terug naar het overzicht

Top