Ga naar de inhoud van de pagina

Testen van textielweefsels, gecoat textiel en geotextiel

EN ISO 13934-1, EN ISO 13937-2, EN ISO 9073-4, ISO 3303, EN ISO 12236, EN ISO 10319, ISO 4606


De tests uitgevoerd op textielweefsels zijn even divers als de toepassingen van de eindproducten. Afhankelijk van de testprocedure, worden de samples in natte of droge staat getest. De samples worden zowel in schering- als inslagrichting genomen.

ZwickRoell levert optimale oplossingen voor dit type tests: verschillende types testmachines, geschikte klemmen, passende klemoppervlakken en testXpert software geschikt voor elke toepassing.

Naam Type Grootte Download
  • Industriebrochure: Textiel PDF 4 MB

Trektest op textielweefsels volgens EN ISO 13934-1

In tests volgens DIN EN ISO 13934-1, worden 50 mm brede strips zowel onder standaardomstandigheden als nat getest, één keer in de inslagrichting en één keer in de scheringrichting.

Hier genieten pneumatische klemmen de voorkeur omwille van de coating van het gebruikte weefsel. Bij deze norm moeten de maximale kracht en de rek bij maximale kracht (gemeten met de traverse) bepaald worden. De verlenging bij maximale trekkracht wordt gemeten via de traverseverplaatsing.
De beschreven testmethode is vooral van toepassing voor geweven textiel. Ze kan echter ook toegepast worden voor andere weefsels, maar is meestal niet bruikbaar voor elastische structuren, geotextiel, non-wovens, gecoate weefsels, glasvezelnetten , en weefsels uit koolstofvezel of kunststofvezel.

De monstername gebeurt ofwel volgens de materiaalspecificatie voor het textiel in kwestie ofwel in onderling overleg tussen de betrokken partijen. De samples mogen geen plooien, vouwen, vrije boord of andere anomalieën bevatten.

Voor het nauwkeuriger meten van de verlenging zonder invloed van de klemmen wordt een optisch rekmeetsysteem gebruikt. Een mechanische oplossing is enkel geschikt wanneer er geen risico bestaat dat het sample de rekmeter beschadigt.

Capstanklemmen zijn ideaal voor het vermijden van klembreuk of slippen van het sample uit de klemmen. De rekmeting moet gebeuren met een optisch rekmeetsysteem omdat de referentiewaarde voor de verlenging gemeten via de traverse niet exact bepaald kan worden.

Scheurweerstand van textiel EN ISO 13937-2 en EN ISO 9073-4

Voor de scheurtest worden speciaal gesneden samples gebruikt. Tests volgens volgens EN ISO 9073-4 gebeuren op trapezoïde samples, waarbij bijzonder goed moet gelet worden op het gebruik van zeer brede klemmen. Bij voorkeur worden pneumatische klemmen gebruikt, omdat deze gelijkmatig en herhaalbaar ingesteld kunnen worden.

Tests volgens volgens DIN EN ISO 13937-2, de zogenaamde broekscheurtest (trouser) gebeuren dan weer op samples die gesneden zijn als een paar broekspijpen. Het document beschrijft de scheurkracht van broekvormige samples, waarbij de samples ingesneden worden zodat ze op een broek lijken. De scheurkracht is de kracht die nodig is om deze insnijding te vergroten wanneer deze kracht parallel aan de snede aangebracht wordt en het weefsel in de krachtrichting scheurt. Het gebruik van pneumatische klemmen wordt aanbevolen.

Tests volgens Marks & Spencer

Een belangrijk kwaliteitskenmerk bij het werken met textiel is het al dan niet lossen van de naad.

Het voorbeeld toont de opstelling ontwikkeld door Marks & Spencer P12 voor het testen van het doorslippen van de naad van kledingstoffen. De norm legt de bepaling van de weerstand vast van de draadsystemen in een kledingstof tegen verplaatsing in de buurt van een naad, zoals veroorzaakt door naaigaren.

De 75 mm brede samples worden vastgehouden in pneumatische klemmen en de kracht wordt gemeten wanneer de naad zich over een bepaalde afstand opent. De kracht/verplaatsing-diagrammen van een sample met en zonder naad uit hetzelfde materiaal worden vergeleken.

Marks & Spencer tests zijn precies gedefinieerd en mogen niet gewijzigd worden. Wij zijn gecertificeerde leveranciers van testapparatuur voor de volgende Marks & Spencer tests:

P11, P12, P12A, P12B, P13, P13A, P14, P14A, P15 Deel 1 en P15A

Barstweerstand volgens ISO 3303 Methode A

De barstweerstand is de weerstand van een monster geklemd tussen ronde ringen aan een uniform verdeelde stijgende drukbelasting tot het monster barst.

De bepaling van deze eigenschap gebeurt volgens ISO 3303 methode A op kunststof- of rubbergecoate weefsels door middel van een geschikte materiaaltestmachine met ringklemmen en een stalen kogel.

Trektest op geoweefsels en non-woven geotextiel EN ISO 10319

Trektest op non-woven geotextiel met optisch rekmeetsysteem en hydraulische klemmen, volgens DIN EN ISO 10319. Het belangrijkste kenmerk van deze methode voor het bepalen van de treksterkte van weefsels, is de breedte van het sample.

Voor de basistest is de breedte van het monster (200 mm) groter dan de lengte (100 mm) omdat geotextiel soms de neiging heeft samen te trekken of in te snoeren onder een hoek ten opzichte van de trekbelasting. De extra breedte vermindert het insnoeringseffect en benadert zo beter het verwachte gedrag van het product.

Omdat bij de breuk veel energie kan vrijkomen, wordt een optisch rekmeetsysteem gebruikt. Een mechanische oplossing is enkel geschikt wanneer er geen risico bestaat dat het sample de rekmeter beschadigt.

Voor hoge krachten worden de mechanische klemmen vervangen door hydraulische modellen.

Statische doorsteektest (CBR Test) volgens DIN EN ISO 12236

DIN EN ISO 12236 beschrijft een methode voor de bepaling van de doorprikweerstand van geotextiel en gerelateerde producten. Het resultaat is de kracht die ontstaat wanneer een lichaam met vlakke kop door een testsample geduwd wordt. Het sample wordt hydraulisch geklemd tussen twee stalen ringen.

Gewoonlijk wordt de test uitgevoerd met droge samples, geconditioneerd bij vastgelegde omstandigheden. De test wordt gebruikt op de meeste soorten producten, maar niet op materialen met openingen groter dan 10 mm.

Trektest op glasvezelweefsels volgens ISO 4606

In dit voorbeeld worden tests uitgevoerd op weefsels gemaakt uit glasvezel. De internationale norm beschrijft de testmethode voor het bepalen van de breukkracht en rek bij breuk van gerafelde strips van geweven glasvezel. Deze methode wordt gebruikt voor onbehandelde glasvezelweefsels of versterkte glasvezelweefsels, maar niet voor glasvezelweefsels gecoat met kunststof of elastomeren.

Volgens ISO 4606 worden 50 mm brede strips getest tot breuk in inslagrichting en weefrichting. De inspanlengte bedraagt 200 mm. Omdat hoge krachten nodig zijn om het sample in te klemmen volgens de norm, worden pneumatische klemmen gebruikt. Samples voor de test mogen geen vouwen vertonen, of andere afwijkingen zodat ze niet meer representatief zijn voor het weefsel.

Passende producten

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Top