Ga naar de inhoud van de pagina

V-kerf Afschuiftests

Naam Type Grootte Download
  • Industriebrochure: Composieten PDF 7 MB

Doel van de test

Deze testopstelling wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de karakterisering van afschuifeigenschappen in het vlak. Theoretisch kan elke van de zes mogelijke afschuifvlakken afzonderlijk onderzocht worden. Alleszins is de laminering voor het meten van interlaminaire afschuifeigenschappen zeer arbeidsintensief en daardoor meestal niet gebruikt.

De methoden zijn geschikt voor unidirectionele compsieten en multidirectionele 0°/90° weefsels en textielen. Laminaten met 45° lagen kunnen met deze methode niet getest worden, aangezien de normale spanningen in de 45° lagen zeer hoog zouden zijn en het resultaat zouden vervalsen.

Door de kerf ontstaat bij vervorming van het sample een afschuifspanningsconcentratie die uiteindelijk tot breuk leidt. Langs dit vlak wordt de afschuifrek met twee onder ±45° aangebrachte rekstrookjes gemeten. Twee variaties op deze methode zijn genormeerd.

  • Iosipescu methode volgens ASTM D5379 en
  • V-Notch Rail Shear methode volgens ASTM D7078

Daarnaast bestaan andere tests waarmee afschuifeigenschappen in het vlak gekarakteriseerd kunnen worden.

Iosipescu methode volgens ASTM D5379

  • Aangezien het sample relatief klein is, wordt deze methode vooral gebruikt voor metingen op uni-directionele en 0°/90° weefsels waarbij de vezelstructuur relatief fijn is.
  • De testopstelling bestaat uit een vaste en een in langsrichting verplaatsbare inklemming waarmee via de testmachine een vervorming wordt opgelegd. Dit wordt door de testmachine gebruikt om een vervorming te introduceren. Tussen de kerven ontstaat onder drukbelasting een zone met torsievrije afschuifbelasting.
  • De resultaten zijn afschuifverhouding, 0,2% afschuifspanning, max. afschuifspanning en sekant-afschuifmodulus.

V-Notch Rail Shear methode volgens ASTM D7078

  • Bij deze testmethode wordt een groter sample gebruikt als bij de Iosipescu methode. Daardoor is de methode ook geschikt voor metingen op laminaten met grovere weefsels.
  • De afschuifvervorming wordt ingeleid via de twee helften van het werktuig, die tijdens de meting in trekrichting bewogen worden. De normatief vastgelegde opbouw van het werktuig voorziet geen directe geleiding zoals wel het geval is bij de Iosipescu methode.
  • Voorafgaand aan de test moet de opstelling met hulpstukken exact uitgelijnd worden.
  • De resultaten zijn afschuifverhouding, 0,2% afschuifspanning, max. afschuifspanning en sekant-afschuifmodulus.

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Top