Ga naar de inhoud van de pagina

Betrouwbare testresultaten

Om bij te blijven met de snelle technologische evolutie, proberen ontwikkelaars en ingenieurs voortdurend de grenzen van de fysica te verleggen om nieuwe en betere materialen te ontwikkelen. Tegelijkertijd leidt de globalisering tot internationale bevoorradingsketens en ruimtelijke scheiding van onderzoeks- en productiesites. Bijgevolg is het cruciaal voor kwaliteitscontrole en R&D dat testresultaten nauwkeurig, herhaalbaar, reproduceerbaar en traceerbaar zijn - met andere woorden dat ze betrouwbaar zijn.

Definitie van betrouwbare testresultaten

Betrouwbare testresultaten zijn een fundamenteel, uiterst relevant thema bij het testen van materialen - of het nu gaat om genormeerde tests of tests op maat. Bij elke test op een materiaal of een onderdeel worden steeds dezelfde vragen gesteld:

 • Is de gemeten waarde ook werkelijk nauwkeurig?
 • Zijn de resultaten ook herhaalbaar?
 • Zijn deze vergelijkbaar met andere metingen?
 • Kan getraceerd worden wie, wanneer, wat hoe gedaan heeft?
 • Voldoet het gebruikte meetgereedschap tenslotte aan alle nodige eisen en normen ?

ZwickRoell staat met zijn machines en software voor nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en feilloze traceerbaarheid van testresultaten.

Nauwkeurigheid
Herhaalbaarheid
Reproduceerbaar
Traceerbaarheid
Betrouwbare testresultaten - Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid

Nauwkeurige metingen zijn precies en juist

 • Precisie is de mate waarin twee of meer testresultaten bij elkaar liggen, bij vooraf bepaalde omstandigheden. Dit betekent: Individuele testresultaten die dicht bij elkaar liggen, zijn precies, en individuele testresultaten die niet dicht bij elkaar liggen, zijn niet precies.
 • Juistheid beschrijft de overeenstemming tussen het gemiddelde waarde van de individuele testresultaten en een referentiewaarde. Dit betekent: Het resultaat is correct als de gemiddelde waarde van individuele testresultaten dicht bij de referentiewaarde ligt. Het is niet correct als er een groot verschil is tussen de gemiddelde waarde en de referentiewaarde.
 • Individuele testresultaten die dicht bij elkaar liggen en dicht bij de referentiewaarde liggen zijn nauwkeurig.
Betrouwbare testresultaten - Herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid is precisie onder herhaalde omstandigheden

 • Dezelfde meetprocedure
 • Dezelfde operator
 • Hetzelfde meettoestel
 • Dezelfde plaats
 • Dezelfde testomstandigheden
 • De herhaling van de metingen met korte tijdsintervallen is de enige variabele factor
Betrouwbare testresultaten - Reproduceerbaarheid

Reproduceerbaar

Reproduceerbaar is precisie onder reproduceerbare omstandigheden

 • Dezelfde meetprocedure
 • Gelijkaardig meettoestel
 • Over het algemeen op verschillende plaatsen
 • Met verschillende operatoren
 • Onder veranderlijke testomstandigheden
 • Zoals het uitvoeren van metingen over langere perioden
Betrouwbare testresultaten - Traceerbaarheid

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid refereert naar de volledige documentatie van een testresultaat

 • Hoe werd het testresultaat bepaald
 • Bij welke omstandigheden
 • Wanneer gebeurde de meting
 • Waar werd de meting uitgevoerd
 • En door wie

Video over betrouwbare testresultaten

Betrouwbare testresultaten zijn een fundamenteel en zeer actueel thema bij het testen van materialen.

Onze belofte van betrouwbaarheid

Wanneer onze klanten een ZwickRoell testmachine aanschaffen, krijgen ze niet enkel een machine van de hoogste kwaliteit, ze krijgen er ook een partner met meer dan 160 jaar ervaring in het testen van materialen en componenten bij. Ons doel is te zorgen dat onze klanten zo betrouwbaar mogelijke testresultaten verkrijgen. Dat is wat ons elke dag drijft:

 • Producten van hoge kwaliteit “Made by ZwickRoell”
 • Intuïtieve software met geïntegreerde normen en testprocedures
 • Snelle en professionele ondersteuning met kalibraties, aanpassingen en onderhoud over heel de wereld
Top