Ga naar de inhoud van de pagina

DIN 50125 Tests op metaal - samples voor trektests

DIN 50125 definieert samples voor trektests op metaal die voldoen aan de vereisten uit DIN EN ISO 6892-1. DIN 50125 wordt gebruikt als aanvulling op de algemene vereisten uit de norm DIN EN ISO 6892-1 om een volledige specificatie beschikbaar te maken voor de productie van treksamples in een werkplaats. De tabellen met afmetingen van samples zijn slechts voorbeelden die voldoen aan de vereisten van DIN EN ISO 6892-1.

Productie van samples voor trektests volgens DIN 50125

Als het in de praktijk nodig is af te wijken van de opgelijste en courante afmetingen voor de samples, beschrijft DIN 50125 nauwkeurig de fundamentele vereisten voor deze niet opgenomen samplegeometrieën. Dit zijn onder andere vuistregels voor het dimensioneren van samples zodat ze conform zijn aan DIN EN ISO 6892-1.

Speciale materiaaleigenschappen of testopstellingen kunnen redenen zijn waarom afgeweken wordt van de opgelijste en courante afmetingen voor samples, en beïnvloeden de specificaties van de fabrikanten voor testmachines en klemmen.

Een voorbeeld hiervan zijn samples met schroefdraad uit materialen met hoge sterkte. Alhoewel kleminserts gehard zijn of een harde coating hebben, kunnen de drukken uitgeoefend op de contactoppervlakken tijdens de test zo hoog oplopen dat ze schade of verhoogde slijtage veroorzaken. De schade kan zowel in het sample als in de klemmen optreden. In dergelijke gevallen is het nodig de afmetingen van de schroefdraadeinden aan te passen. Op die manier wordt ook de correcte en stabiele uitlijning van het sample tijdens de hele test verzekerd, en worden de testresultaten betrouwbaar.

Voor vlakke producten wordt meestal geprobeerd de productdikte te bewaren, om te vermijden dat de originele oppervlakken bewerkt moeten worden. DIN 50125 voorziet de gebruiker en de producent van de samples met een eenvoudig diagram dat de relatie tussen de dikte a0, de breedte b0 en de initiële meetlengte L0 weergeeft met een proportionaliteitsfactor k=5,65 (kort proportioneel sample). Met twee vastgelegde afmetingen, kan de derde afgelezen worden in het diagram. Tijdens een trektest worden de initiële meetlengte L0 en de langsrek gemeten met een extensometer (optisch of contact).

Omwille van de digitalisering en het traceren van samples met hun resultaten, is het nodig samples te markeren. DIN 50125 geeft hiervoor eenvoudige maar belangrijke instructies: markeringen mogen de testresultaten niet beïnvloeden, moeten ook na de test duidelijk leesbaar zijn en moeten ook na breuk de delen van het sample duidelijk identificeren.

Afmetingen en voorbeelden van treksamples volgens DIN 50125

De norm DIN 50125 beschrijft afmetingen en voorbeelden van samples voor trektests in negen verschillende tabellen. De tabellen gaan indien nodig gepaard met technische tekeningen zodat de werkplaats alle nodige informatie heeft voor de productie van samples volgens de norm DIN 50125.

Tabel nr. Tekening nr. Samplevorm
Korte beschrijving
Beschrijving van de samplevorm
1 - Afmetingen en toleranties voor diameters of
dikten en breedten van de parallelle lengte van het sample
2 1 Type A Ronde doorsnede met cilindrische uiteinden
3 2 Type B Ronde doorsnede met uiteinden voorzien van schroefdraad
4 3 Type C Ronde doorsnede met schouders aan de uiteinden
5 4 Type D Ronde doorsnede met conische uiteinden
6 5 Type E Vlakke staaf met bewerkte parallelle lengte
7 - Type F Onbewerkte secties uit ronde staven
8 - Type G Onbewerkte secties uit vlakke staven
9 7 Type H Niet-proportionele vlakke samples met bewerkte parallelle lengte

Passende producten

Verdere normen voor het testen van metaal

Trektest ISO 6892-1

Beschrijving van de trektest op metaal, ISO 6892 en ASTM E8.
naar Trektest ISO 6892-1

Trektest op metaal ASTM E8

ASTM E8/E8M beschrijft de uniaxiale trektest op metaal bij kamertemperatuur en de bepaling van karakteristieke waarden zoals proportionele rek, rekgrens, vloeirek, treksterkte, rek bij breuk en insnoering.
naar Trektest op metaal ASTM E8

Trektest bij verhoogde temperatuur, ISO 6892-2

De norm DIN EN ISO 6892-2:2018 beschrijft het uitvoeren van trektests op metalen bij verhoogde temperatuur.
naar Trektest bij verhoogde temperatuur, ISO 6892-2
Top