Xforce krachtcellen

Gepatenteerde Xforce krachtcellen — exclusief bij ZwickRoell

De XForce krachtcellen zijn ideaal voor trektests, druktests en buigtests maar ook voor cyclische tests met nuldoorgang. De uiterst nauwkeurige gepatenteerde Xforce krachtcellen worden in al onze machineseries gebruikt. Wij maken geen compromissen op vlak van kwaliteit.

Xforce krachtcel

Sidebar.Downloadlist.Title

Belangrijkste voordelen en eigenschappen

Voordelen en eigenschappen

 • Xforce krachtcellen hebben een rotatiesymmetrische of axisymmetrische opbouw, waardoor ze heel goed bestand zijn tegen transversale krachten.
 • Alle Xforce krachtcellen zijn uitermate ongevoelig voor parasitaire invloeden zoals krachten in dwarsrichting, buigmomenten, torsie, en temperatuurvariaties.
 • Xforce krachtcellen zijn zeer robuust en kunnen belastingen weerstaan tot 300% van hun nominale capaciteit zonder mechanische schade en tot 150% zonder verschuiving van het nulpunt.
 • Deze slimme krachtcellen hebben een uniek elektronisch identificatiesysteem, opgeslagen op een interne EEPROM.
 • Xforce krachtcellen voldoen aan alle vijf criteria van de nauwkeurigheidsklassen volgens ISO 7500-1 in een zeer groot meetbereik

Het hart van het testsysteem

Xforce krachtcellen — het hart van het testsysteem

Krachtcellen van hoge kwaliteit zijn essentieel om betrouwbare, relevante testresultaten te bekomen. Opdat dit cruciaal onderdeel optimaal in het testsysteem zou passen, heeft ZwickRoell een eigen reeks krachtcellen op de markt gebracht: Xforce P (Precision), Xforce HP (High Precision) , en Xforce K

 • Xforce P zijn zeer nauwkeurige krachtcellen voor gebruik bij tests waarbij geen hoge dwarskrachten optreden. Dit omvat vele trektests (behalve bijvoorbeeld bij sheartests) en alle druk-, buig- en componenttesten waarin geen hoge transversale krachten, buigmomenten , of torsiekrachten optreden.
 • Xforce HP en Xforce K onderscheiden zich ten opzichte van de Xforce P krachtcellen door hun groter meetbereik en de kleinere gevoeligheid aan parasitaire invloeden zoals bijvoorbeeld buigmomenten, torsiemomenten en temperatuurvariaties. Ze zijn uitermate geschikt voor alle statische trek-, druk- en buigtests en vanzelfsprekend ook voor pulserende of cyclische tests met nuldoorgang.
 • Voor verzending wordt elke krachtcel gekalibreerd samen met de testmachine en zijn sturing als een compleet systeem. Dit wordt gedocumenteerd in het bijgevoegde kalibratiecertificaat.

Alle onderdelen uit eenzelfde bron: ZwickRoell ontwikkelt en produceert alle systeemcomponenten zelf: de testXpert III testsoftware, de testControl meet- en regelsturing, XForce krachtcellen en alle mechanische onderdelen.

Tips

Tips voor optimale testresultaten

Xforce krachtcel uitlijning
Xforce krachtcel uitlijning
 • De krachtcel moet samen met de aangesloten componenten van het testsysteem en de werktuigen een zo stijf mogelijke verbinding zonder speling vormen. Krachtcellen moeten immers vaak krachten meten die snel veranderen.
 • Hoe kleiner de testopstelling - dus hoe kleiner de hoogte - hoe minder hefboomeffecten ontstaan. Vooral adapterstukken en verlengstukken vormen ongewenste hefbomen.
 • In een testopstelling moeten hefbomen en excentriciteiten vermeden worden om buigmomenten zo klein mogelijk te houden. Hoe verder de krachtinleiding verwijderd is van de test-as, hoe hoger de invloed van het buigmoment wordt.
 • De werktuigen/klemmen en het sample moeten exact uitgelijnd zijn ten opzichte van de test-as zodat de krachtinleiding en verdeling in het sample gecontroleerd gebeuren en betrouwbare, veelzeggende testresultaten ontstaan.
  Alternatief kunnen ook draaibare of kogelvormige aansluitingen gebruikt worden, waardoor de werktuigen zichzelf uitlijnen en zich aan het sample aanpassen.
 • Als meerdere krachtcellen gebruikt worden of als krachtcellen vaak gewisseld worden raden we aan de 2e krachtcel aan te sluiten.
  Via de aansluitbouten is de uitlijning ten opzichte van de test-as beter dan met de gangbare schroefdraadbevestiging. Ook referentieposities voor verschillende tests zijn automatisch weer correct. In geval van een montage met schroefdraad verandert de referentiepositie naargelang het aantal omwentelingen. Daarnaast zijn montage en demontage duidelijk eenvoudiger. De kabels van de krachtcellen worden niet onnodig belast.
 • Bescherm de krachtcel tegen overbelasting door de krachtgrenzen aan de testprocedure aan te passen. Het testsysteem schakelt automatisch uit wanneer deze krachtgrenzen bereikt worden.
  Ze kunnen zowel als harde eindeloopschakelaar op het testsysteem zelf ingesteld worden, of als softwaregrens in de testsoftware. Voor bepaalde tests waarbij het instellen van krachtgrenzen niet volstaat om het risico op beschadiging van de krachtcel te verminderen, bevelen we het gebruik van een overbelastingsbescherming aan.
 • De omgevingstemperatuur moet constant blijven tijdens de test zodat het meetsignaal niet beïnvloed wordt door de temperatuurvariatie.
Systeemconfiguratie_krachtcel_testXpert III

Zelfidentificerende sensorstekker

 • De slimme krachtcellen hebben een uniek elektronisch identificatiesysteem, opgeslagen op een interne EEPROM.
 • De De testXpert III testsoftware identificeert automatisch het sensortype en de eigenschappen.
 • Kracht- en positiegrenzen worden automatisch geïmporteerd.
 • Data afkomstig van overbelastingen wordt opgeslagen op de EEPROM.

Xforce krachtcellen in een oogopslag

3:14

Patented Xforce load cells – exclusively from ZwickRoell

Xforce load cells are ideal for tensile tests, compression tests, and flexure tests as well as for cyclic tests with zero crossing.

Kalibratie en nauwkeurigheid volgens ISO 7500-1

ISO 7500-1 Metalen - verificatie van statische éénassige testmachines bestaat uit twee delen:

 • ISO 7500-1: Trekbanken en drukbanken — verificatie en kalibratie van het krachtmeetsysteem
 • ISO 7500-2: Kruiptestmachines - verificatie van de uitgeoefende kracht

ISO 7500-1 bevat algemene informatie over de eisen aan het testen en kalibreren van trek-, druk- en buigtestmachines, veertesters en vermoeiingsbanken.

Nauwkeurigheid volgens ISO 7500-1

 • Alle gegevens zijn van toepassing voor gemeten waarden in druk- en in trekrichting.
 • Alle krachtcellen worden tot de respectievelijke nominale kracht Fnom gekalibreerd en vervullen de volgende normen: EN ISO 7500 -1, EN ISO 7500 -2, ASTM E4.
 • Xforce krachtcellen voldoen aan de kalibratie-eisen en alle vijf criteria van de nauwkeurigheidsklassen volgens ISO 7500-1 in een zeer groot meetbereik.

Systeemkalibratie en groot meetbereik

Systeemkalibratie

Voor verzending wordt elke krachtcel gekalibreerd samen met de testsysteem en zijn sturing als een compleet systeem. Dit wordt gedocumenteerd in het bijgevoegde kalibratiecertificaat.

Groot meetbereik

 • Het grote meetbereik maakt vaak de aanschaf van een tweede krachtcel nutteloos. Daardoor vallen aankoopkosten en jaarlijkse kalibratiekosten weg.
 • Ook bij grote voorlasten door zware werktuigen of klemmen is nog het hele meetbereik van de krachtcel bruikbaar. Wanneer het gewicht van het testwerktuig 45% van de nominale kracht uitmaakt, kan de krachtcel nog steeds zijn volle capaciteit benutten.

Uitstekende lineariteit

 • De nauwkeurigheid van de Xforce HP en Xforce K krachtcellen is zeer hoog.
 • In combinatie met testControl II vertonen de Xforce HP en Xforce K krachtcellen (vanaf 200 N) over het algemeen een betere lineariteit (=relatieve afleesfout) dan vereist wordt in de norm ISO 7500.
 • Reeds vanaf 0,1% van de nominale kracht wordt met een maximale afleesfout van 1 % van de meetwaarde gemeten. Vanaf 0,4 % van de nominale kracht bedraagt de maximale afleesfout 0,25 % van de meetwaarde.

Overbelastingsbescherming, krachtgrenzen en gebruikskracht

 • Xforce krachtcellen zijn zeer robuust en kunnen belastingen weerstaan tot 300% van nominale capaciteit zonder mechanische schade en tot 150% zonder verschuiving van het nulpunt. Daarom zijn overbelastingsbeschermingen zoals voorgespannen verenpakketten, mechanische aanslagen of geleidingen voor het absorberen van de dwarskracht meestal niet nodig.
 • Met software- en hardware-eindeloopschakelaars kan het bereik van de traverse begrensd worden. Zo worden de krachtcel en werktuigen beschermd.
 • De belastingsgrenzen kunnen ingesteld worden in testXpert III zodat het systeem automatisch uitgeschakeld wordt bij ingestelde niveaus en wordt de krachtcel beschermd.

Aansluitbouten - snelle en makkelijke montage 

Xforce krachtcel connectorsysteem
Xforce krachtcel montage van een tweede krachtcel

Snelle wissel tussen krachtcellen

 • Als meerdere krachtcellen gebruikt worden of als krachtcellen vaak gewisseld worden raden we aan de 2e krachtcel aan te sluiten.
 • Dit werkt flexibel en bespaart tijd.
 • Daardoor worden de kabels van de krachtcellen bij het in- en uitschroeven minder belast.
 • De uitlijning van de test-as is met het aansluitboutsysteem beter dan met de gangbare schroefdraadverbinding.
 • Referentieposities voor verschillende testopstellingen zijn automatisch weer correct. Bij een schroefdraadverbinding verandert de referentiepositie afhankelijk van hoe ver de schroefdraad ingeschroefd werd.
116958

Eenvoudig mechanisch montagesysteem, ook voor twee testruimten

 • Alle krachtcellen zijn voorzien van een aansluitbout met een passing, zodat klemmen en werktuigen snel, zonder speling en met optimale uitlijning ten opzichte van de test-as gemonteerd kunnen worden.
 • Referentieposities (bv. afstand tussen de klemmen) hoeven slechts één keer door de bediener ingesteld en in de testruimte van de testXpert III testsoftware opgeslagen te worden. Na elke wissel tussen testwerktuigen wordt deze referentiepositie weer automatisch en exact bereikt. Het kan niet comfortabeler!
 • Bij Xforce K krachtcellen kan optioneel een tweede aansluitbout gemonteerd worden. Zo kan de krachtcel in twee testruimten gebruikt worden.

Xforce krachtcelontwerp en bouwwijze

 • Alle Xforce krachtcellen hebben een rotatiesymmetrische of axisymmetrische opbouw, waardoor ze heel goed bestand zijn tegen transversale krachten.
 • Door de kleine totale hoogte worden testopstellingen korter en ontstaan kleinere hefbomen.
 • De bouwvorm zorgt voor hoge gebruikskracht, zeer kleine meetvervormingen en hoge stijfheden.
 • Een hoogwaardige, afgeschermde meetkabel met sensorstekker zorgt voor de verbinding met de meetversterker van de sturing.

Meervoudige buigbalk

Xforce krachtcel balk

Buigring

Xforce krachtcel ring
 • Xforce K, Fnom 10 tot 250 kN
 • Xforce K+, Fnom 10 tot 250 kN

Het vervormingslichaam van deze variant is een buigring waarop boven- en onderaan een spiraalvormig rekmeetstrookje aangebracht is.

De buigring is verbonden met de as en buitenste ring met elastische verbindingen over de omtrek. Wanneer kracht uitgeoefend wordt, vervormt de buigring. Zijn omvang wordt groter aan de bovenkant en kleiner aan de onderkant, of omgekeerd. Deze vervorming wordt met speciaal voor deze krachtcel ontwikkelde spiraalvormige rekmeetstrookjes opgemeten.

Omdat het rekstrookje uniform werkt over het volledige oppervlak van de buigring, heeft de krachtcel geen voorkeursrichting.

Dubbele buigbalk

Xforce krachtcel uitlijning

Technisch overzicht

 • P - Precision
 • HP - High Precision
 • K - krachtcel

Xforce P, Fmax 5 N - 100 N

Xforce P (5 - 100 N)

Krachtcel

5

10

20

50

100

N

Artikelnr.

057091

060253

060256

060257

060258

Artikelnr. voor ProLine

063919[1]

063920[1]

063921[1]

063922[1]

063923[1]

Nominale kracht Fnom

5

10

20

50

100

N

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

0,02[2]

0,04[2]

0,08

0,2

0,4

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 2 % van Fnom)

0,1

0,2

0,4

1,0

2,0

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

55

55

55

55

55

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Aansluitbout

Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

0,7[3]

1,0[3]

1,3[3]

2,0[3]

3,0[3]

Nm

Max. torsiemoment

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Voor kalibratie en gebruik van het uitgebreide meetgebied voor Xforce 5 N en 10 N moeten voldaan worden aan de relevante omgevings- en bedieningsvereisten. Dit betekent kortom een installatieplaats zonder schokken of trillingen. Meer details staan vermeld in de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce P, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce P (0,2 - 1 kN)

Krachtcel

0,2

0,5

0,5

1

kN

Artikelnr.

011563

011562

057993

011560

Artikelnr. voor ProLine

018542[1]

018540[1]

058423[1]

018539[1]

Nominale kracht Fnom

0,2

0,5

0,5

1

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

0,8

2,0

2,0

4,0

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 2 % van Fnom)

4,0

10,0

10,0

20,0

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

55

55

61

61

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Aansluitbout

8

Ø8

Ø20

Ø20[2]

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

2 (3)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

15 (17)[3] [4]

Nm

Max. torsiemoment

5 (14)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

17 (50)[5] [4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Bij de Xforce krachtcellen betekent dit dat de diameter van de aansluitbout voor een krachtcel van 1 kN van 8 naar 20 mm gebracht wordt!
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. De waarden verwijzen naar de torsielimiet van het montagesysteem. Indien deze waarden overschreden werden, is herkalibratie noodzakelijk. De maximale torsiebelasting van de meetcel staat tussen haakjes.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce P, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce P (2,5 - 20 kN)

Krachtcel

2,5

5

10

10

20

kN

Artikelnr.

011558

011556

017955

011554

017907

Artikelnr. voor ProLine

018538[1]

018537[1]

-

018536[1]

019242[1]

Nominale kracht Fnom

2,5

5

10

10

20

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

10

20

40

40

80

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 2 % van Fnom)

50

100

200

200

400

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

61

61

54

70

66

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

-

M28x1.5

-

Aansluitflens

-

-

Flens 1[2]

-

Flens 1[2]

Aansluitbout

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø36

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

250 (460)[3] [4]

Nm

Max. torsiemoment

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

250 (1500)[5] [4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Flens 1 = steekcirkel 115 mm, Flens 2 = steekcirkel 220 mm.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. De waarden verwijzen naar de torsielimiet van het montagesysteem. Indien deze waarden overschreden werden, is herkalibratie noodzakelijk. De maximale torsiebelasting van de meetcel staat tussen haakjes.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce P, Fmax 20 kN - 250 kN

Xforce P (30 - 250 kN)

Krachtcel

30

50

100

150

kN

Artikelnr.

017908

017909

017910

017911

Artikelnr. voor ProLine

019246[1]

019248[1]

019254[1]

-

Nominale kracht Fnom

30

50

100

150

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

120

200

400

600

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 2 % van Fnom)

600

1000

2000

3000

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

66

66

104

104

mm

Aansluiting

Aansluitflens

Flens 1[2]

Flens 1[2]

Flens 2[2]

Flens 2[2]

Aansluitbout

Ø36

Ø36

Ø60

Ø60

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

250 (500)[3] [4]

250 (650)[3] [4]

3500 (4500)[3] [4]

4000 (5000)[3] [4]

Nm

Max. torsiemoment

250 (1800)[5] [4]

250 (3000)[5] [4]

6500 (10000)[5] [4]

5800 (12500)[5] [4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Flens 1 = steekcirkel 115 mm, Flens 2 = steekcirkel 220 mm.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. De waarden verwijzen naar de torsielimiet van het montagesysteem. Indien deze waarden overschreden werden, is herkalibratie noodzakelijk. De maximale torsiebelasting van de meetcel staat tussen haakjes.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce HP, Fmax 5 N - 100 N

Xforce HP (5 - 100 N)

Krachtcel

5

10

20

50

100

N

Artikelnr.

063924

063925

063926

060259

060260

Artikelnr. voor ProLine

063927[1]

063929[1]

063930[1]

063932[1]

063933[1]

Nominale kracht Fnom

5

10

20

50

100

N

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

-

0,02[2]

0,04

0,1

0,2

N

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

0,02[2]

-

-

-

-

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

0,05

0,1

0,2

0,5

1,0

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

55

55

55

55

55

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Aansluitbout

Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

Ø8

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

6,0[3]

6,0[3]

6,0[3]

6,0[3]

6,0[3]

Nm

Max. torsiemoment

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

10,0[4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Voor kalibratie en gebruik van het uitgebreide meetgebied voor Xforce 5 N en 10 N moeten voldaan worden aan de relevante omgevings- en bedieningsvereisten. Dit betekent kortom een installatieplaats zonder schokken of trillingen. Voor meer informatie, bekijk de gebruikershandleiding en de informatie over de omgevingsvereisten.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce HP, Fmax 200 N - 1 kN

Xforce HP (0,2 - 1 kN)

Krachtcel

0,2

0,2

0,5

0,5

1

kN

Artikelnr.

011571

052697

011570

057991

011569

Artikelnr. voor ProLine

018548[1]

-

018547[1]

058424[1]

018546[1]

Nominale kracht Fnom

0,2

0,2

0,5

0,5

1

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

0,4

0,4

1,0

1,0

2,0

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

2,0

2,0

5,0

5,0

10,0

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

55,3

66

55,3

61

61

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

M28x1.5

Aansluitbout

Ø8

Ø20

Ø8

Ø20

Ø20[2]

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

2 (3)[3] [4]

2,0[3]

5 (7)[3] [4]

5 (7)[3] [4]

15 (17)[3] [4]

Nm

Max. torsiemoment

5 (14)[5] [4]

5,0[5]

7 (35)[5] [4]

7 (35)[5] [4]

17 (50)[5] [4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Bij de Xforce krachtcellen betekent dit dat de diameter van de aansluitbout voor een krachtcel van 1 kN van 8 naar 20 mm gebracht wordt!
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. De waarden verwijzen naar de torsielimiet van het montagesysteem. Indien deze waarden overschreden werden, is herkalibratie noodzakelijk. De maximale torsiebelasting van de meetcel staat tussen haakjes.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce HP, Fmax 2,5 kN - 10 kN

Xforce HP (2,5 - 10 kN)

Krachtcel

2,5

5

10

10

kN

Artikelnr.

011568

011566

017953

011565

Artikelnr. voor ProLine

018545[1]

018544[1]

018554[1]

018543[1]

Nominale kracht Fnom

2,5

5

10

10

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

5,0

10,0

20,0

20,0

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

25,0

50,0

100,0

100,0

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

61

61

54

70

mm

Aansluiting

Schroefdraad

M28x1.5

M28x1.5

-

M28x1.5

Aansluitflens

-

-

Flens 1[2]

-

Aansluitbout

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

30 (34)[3] [4]

50 (58)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

80 (115)[3] [4]

Nm

Max. torsiemoment

17 (80)[5] [4]

17 (130)[5]

17 (200)[5] [4]

17 (200)[5] [4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Flens 1 = steekcirkel 115 mm, Flens 2 = steekcirkel 220 mm.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. De waarden verwijzen naar de torsielimiet van het montagesysteem. Indien deze waarden overschreden werden, is herkalibratie noodzakelijk. De maximale torsiebelasting van de meetcel staat tussen haakjes.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce K, Fmax 10 kN - 50 kN

Xforce K (10 - 50 kN)

Krachtcel

10

10

20

30

50

kN

Artikelnr.

1008815

1008732

318936

325642

318934

Artikelnr. voor ProLine

-

1008733[1]

325222[1]

325644[1]

325223[1]

Nominale kracht Fnom

10

10

20

30

50

kN

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

20

20

40

60

100

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

100

100

200

300

500

N

Afmetingen

Inbouwhoogte

74

90

75,5

75,5

75

mm

Aansluiting

Schroefdraad

-

M28x1.5

-

-

-

Aansluitflens

Flens 1[2]

-

Flens 1[2]

Flens 1[2]

Flens 1[2]

Aansluitbout

Ø20

Ø20

Ø36

Ø36

Ø36

mm

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

500[3]

500[3]

600[3]

700[3]

1100[3]

Nm

Max. torsiemoment

500[4]

500[4]

500[4]

500[4]

1800[4]

Nm

 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Flens 1 = steekcirkel 115 mm, Flens 2 = steekcirkel 220 mm.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Xforce K, 100 kN - 250 kN

Xforce K (100 - 250 kN)

Krachtcel

100

100

150

250

250

kN

Artikelnr.

318932

068922[1]

320304

318930

068918[2]

Artikelnr. voor ProLine

325328[3]

-

-

-

Nominale kracht Fnom

100

100

150

250

250

kN

33721

56202

56202

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

200

-

300

500

500

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

1000

-

1500

2500

2500

N

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,4 % van Fnom)

-

400

-

-

-

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 2 % van Fnom)

-

2000

-

-

-

Afmetingen

Inbouwhoogte

106

131

106

162

131

mm

Aansluiting

Aansluitflens

Flens 2[4]

Flens 2[4]

Flens 2[4]

Flens 2[4]

Flens 2[4]

Invloeden/limieten

Max. buigmoment

4800[5]

30000[5]

8000[5]

30000[5]

30000[5]

Nm

Max. torsiemoment

10000[6]

55000[6]

[6]20000

55000[6]

55000[6]

Nm

 1. Flensverbinding met 70 mm centrering in plaats van aansluitbout, voor gebruik met de uitlijneenheid (Artikelnr. 068902) en hydraulische klemmen type 8594 “body-over-wedge” (Artikelnr. 072865 en 072869). Ontwerp en technische gegevens voor Artikelnr. 068918.
 1. Flensverbinding met centreerring in plaats van aansluitbout (steekcirkel 115/220 mm, centreerring D30/70 mm).
 1. Enkel in combinatie met een ProLine frame. Bekijk de relevante nota.
 1. Flens 1 = steekcirkel 115 mm, Flens 2 = steekcirkel 220 mm.
 1. Maximaal buigmoment Mb voor een krachtcel onbelast in meetrichting. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.
 1. Onbelast. In geval van simultane nominale belasting, moet de waarde gehalveerd worden.

Daily Check

Hulp voor het controleren van krachtcellen tot 500 N.

Toepassingen

Dit toestel wordt gebruikt voor regelmatige controles op krachtcellen tot 500 N met behulp van vergelijkende waarden gemeten tijdens de kalibratie / bijregeling. Het bestaat uit twee referentiestukken (master/slave).

Routinecontroles worden uitgevoerd met het slave exemplaar. Het master exemplaar wordt enkel gebruikt wanneer afwijkingen van de vastgelegde toleranties gemeten worden.

Image 1

Voordelen en eigenschappen

 • De toestellen en software kunnen op om het even hoeveel machines gebruikt worden.
 • Detectie van systematische fouten in druk- en trekrichting van de krachtcel (symmetrische structuur van de Xforce krachtcellen).
 • Makkelijke montage en demontage.
 • Betrouwbare testresultaten: het uitvoeren van controles tussen de periodieke kalibraties verzekert dat de krachtcel geen systematische fouten vertoont.
 • De resultaten van de daily check worden geregistreerd in een testXpert rapport.
 • Traceerbaarheid: alle veiligheidsrelevante tests stellen bijzondere eisen aan traceerbaarheid en documentatie. De ZwickRoell testsoftware laat de beheerder toe vast te leggen wat gelogd wordt en voor welke procedures of gebeurtenissen een reden moet ingegeven worden.

Technische gegevens

Type

Daily Check - Apparaat voor het controleren van krachtopnemers tot 500 N

Artikelnr.

3001493

Belasting (Fmax)

50

N

Vergelijkingsnauwkeurigheid

2-20 N

± 0,2

N

20-50 N

± 1

%

Testtraject

2 ... 50

mm

Afmetingen

Lengte

260

mm

Bovenste drukdoorn

Ø 12

mm

Aansluiting, onderaan

Ø 20

mm

Inbouwhoogte

243

mm

Omgevingstemperatuur

+10 ... +35

°C

Gewicht, per stuk, ca.

1,4

kg

Zijn inbegrepen

2

stuk

Xforce krachtcel meetsysteem

Xforce krachtmeetsysteem met belastingsbypass

Tijdens tests in drukrichting worden Xforce HP krachtcellen beschermd door een mechanische overbelastingsbeveiliging en geïntegreerde belastingsbypass.

Voordelen en eigenschappen

 • grotere breedte van de steun voor hogere axiale stijfheid en buigstijfheid
 • bescherming tegen overbelasting door mechanische stop
 • duidelijke, foutenvrije positionering van drukplaten (geen uitlijneenheid nodig)
 • grote verplaatsing (langer dan remafstand testmachine) verzekert veiligheid
 • lage totale hoogte dankzij compact ontwerp
 • gepatenteerde Xforce krachtcellen exclusief verkrijgbaar bij ZwickRoell
 • alle Xforce krachtcellen zijn uitermate ongevoelig voor parasitaire invloeden (krachten in dwarsrichting, buigmomenten, torsie)
 • Xforce krachtcellen voldoen aan kalibratievereisten, zelfs duidelijk beter dan de vereisten in normen

Functiebeschrijving

 • Tijdens tests in drukrichting worden Xforce HP krachtcellen beschermd door een mechanische overbelastingsbeveiliging en geïntegreerde belastingsbypass.
 • Bij mechanische overbelastingsbeveiliging blokkeert een mechanische aanslag de krachtcel vooraleer de maximaal toelaatbare grenskracht bereikt wordt. Dit voorkomt schade aan de krachtcel door overbelasting.
 • De geïntegreerde belastingsbypass beschermt de hele testopstelling:
  Vanaf een specifieke krachtgrens 120+6/-4 % Fnom (bij het begin vanaf de maximale nominale kracht van de krachtcel), wordt de kracht afgeleid naar verschillende veren. Het resultaat is dat de hele testopstelling niet wordt blootgesteld aan de kracht. Deze belastingsbypass voorkomt een krachtstijging in de krachtcel die overbelasting of beschadiging zou veroorzaken.

Technische gegevens (AllroundLine & ProLine)

Xforce krachtmeetsysteem met belastingsbypass voor AllroundLine/ProLine

Nominale kracht Fnom

2,5

5

10

kN

562

1124

2248

lbf

Artikelnr.

029720

029724

027258

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

5

10

20

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

25

50

100

N

Afmetingen

Diameter

234[1]

234[1]

234[1]

mm

Inbouwhoogte

106[2]

106[2]

106[2]

mm

Gewicht ca.

16

16

16

kg

Belastingsbypass vanaf

2,5[3]

5[3]

10[3]

kN

Belastingsbypass maximale verplaatsing

4

4

4

mm

 1. 172mm diameter geschikt voor enkelkoloms testmachines; 234mm diameter geschikt voor tweekoloms testmachines
 1. Met gemonteerde drukplaat. Inbouwhoogte verminderd met ca. 12 mm zonder drukplaat.
 1. Krachtmeetsystemen bestaande uit belastingsbypass en krachtcellen met lage nominale krachten zijn beschikbaar per toepassing.

Technische gegevens (zwickiLine)

Xforce krachtmeetsysteem met belastingsbypass voor zwickiLine

Nominale kracht Fnom

0,5

1

2,5

kN

112

225

562

lbf

Artikelnr.

083222[1]

083223[1]

092455[1]

Nauwkeurigheidsklasse 1 (vanaf 0,2 % van Fnom)

1

2

5

N

Nauwkeurigheidsklasse 0,5 (vanaf 1 % van Fnom)

5

10

25

N

Afmetingen

Diameter

172[2]

172[2]

172[2]

mm

Inbouwhoogte

96[3]

96[3]

93[3]

mm

Gewicht ca.

7

7

7

kg

Belastingsbypass vanaf

0,5[4]

1[4]

2,5[4]

kN

Belastingsbypass maximale verplaatsing

4

4

4

mm

 1. Ook mogelijk in combinatie met een zwicki veiligheidskooi
 1. 172mm diameter geschikt voor enkelkoloms testmachines; 234mm diameter geschikt voor tweekoloms testmachines
 1. Met gemonteerde drukplaat. Inbouwhoogte verminderd met ca. 12 mm zonder drukplaat.
 1. Krachtmeetsystemen bestaande uit belastingsbypass en krachtcellen met lage nominale krachten zijn beschikbaar per toepassing.
Structure.Top