Ga naar de inhoud van de pagina

Testopstellingen voor natuurlijke en kunstmatige biomaterialen

Bij de ontwikkeling van implantaten is het ook nodig de karakteristieke waarden van natuurlijke biomaterialen te bepalen. 

Naam Type Grootte Download
  • Industriebrochure: Medisch PDF 6 MB

Belastingstest op een menselijk dijbeen met aangebrachte rekstrookjes

De test wordt gebruikt om te bepalen in welke mate een geïmplanteerde endoprothese het bot verstijft en daardoor een zogenaamd Stress-Protection effect veroorzaakt. Hiervoor wordt een menselijk dijbeen in een ZwickRoell AllroundLine 20 kN geplaatst. De horizontale lagering elimineert transversale krachten. Vervolgens wordt de femurkop axiaal belast. Op het oppervlak van het bot worden rekstrookjes gekleefd om de oppervlaktespanning van het dijbeen te vergelijken voor en na het implanteren van een prothese. 

Belastingstest op een menselijke knie

Met behulp van een geschikte opstelling kunnen de optredende krachten in een kniegewricht bepaald worden.

Buigtest op botten van schapen

Voor het bepalen van de buigstijfheid na genezing van een breuk, werd een 3-punts buigtest ontwikkeld voor botten van schapen. Hierbij wordt het bot na genezing van een breuk bij de uiteinden ingespannen of ingebed. Met behulp van een zwickiLine tafelmodel testmachine 0,5 kN wordt de belasting uitgeoefend. De klemmen zijn zo gebouwd dat het bot over een bepaald bereik kan roteren. Zo kan de buigsterkte over de gehele omtrek van het bot bepaald worden. De karakteristieke waarden uit deze test worden gebruikt voor computersimulaties van het genezingsproces van breuken.

Evaluatie van mechanische eigenschappen (druk en kruipsterkte) van scaffolds bij het ontwikkelen van weefsels

Het onderzoek naar biomaterialen vereist dat de testomgeving zo goed als mogelijk overeenkomt met de realiteit. Daarom wordt in deze sector bij voorkeur in een vloeistofbad of een zogenaamde incubator getest. In deze toepassing worden bijvoorbeeld cellen uit het beenmerg op een drager aangebracht en in een voedende vloeistof onder cyclische mechanische stimulatie gecultiveerd. 

Daarbij zijn een omgevingstemperatuur van 37 °C, een luchtvochtigheid van 100 % en een cyclische belasting (met een ZwickRoell testmachine met elektromechanische testcilinder) bij zeer lage krachten nodig. Met behulp van een drukstempel, die van bovenaf in de incubator is geïntegreerd, wordt een kracht uitgeoefend op het sample. De in voedende vloeistof gedrenkte samples worden met CO2 of N2 omspoeld (5 - 8 %) om de PH waarde te regelen. De verplaatsingen liggen tussen 30 en 100 µm. 

Voor het testen van vervangende botmaterialen worden scaffolds bezaaid met botcellen in-vitro gestimuleerd onder cyclische belasting met verplaatsingen groter dan =1 µm. Deze botvervangende substraten worden gebruikt voor het versnellen van de genezing na een breuk of de aangroei van weefsels en cellen op implantaten. Zo hoeft bij de patiënt geen bot weggenomen te worden op andere plaatsen. 

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten

Top