Ga naar de inhoud van de pagina

Barstweerstand

ISO 2758, ISO 2759

De bersttest bepaalt de maximale weerstand (in kPa) van een sample bij een hoger wordende druk. ZwickRoell bersttesters bepalen de berststerkte van papier volgens ISO 2758. De berststerkte van karton en papier volgens ISO 2759 kan ook bepaald worden met ZwickRoell, en dit op het gehele gamma van papier tot zwaar golfkarton.

De bersttest in detail

 • Voor het meten van de berststerkte wordt het sample stevig vastgeklemd tussen twee klemringen. Eens een golfkarton sample is ingeklemd, is het essentieel de klemkracht aan te houden voor reproduceerbare testresultaten.
 • In het bijzonder moet gelet worden op de dynamiek van het testtoestel. Aangezien een bersttest binnen enkele seconden afgelopen is en het drukmaximum zeer nauwkeurig bepaald moet worden, moet de meetsnelheid van het testtoestel navenant hoog zijn.
 • In het kader van vergelijkende tests tussen verschillende labs, moeten de meetsnelheden van de toestellen identiek zijn. De constantheid van het debiet tijdens de test moet zeer nauwkeurig zijn.

Bersttest met ZwickRoell

 • De bersttest loopt met behulp van de ZwickRoell materiaaltestmachine programmagestuurd, waarbij verzekerd wordt dat de bediener met een minimum aan handelingen steeds correcte resultaten verkrijgt.
 • ZwickRoell biedt een drukvoorkeuze, waarmee tot 5 verschillende, geregelde klemdrukken met een draaischakelaar snel gekozen kunnen worden.
 • De machine herkent het bersten van het sample en stopt onmiddellijk. Het membraan wordt zo minder belast en heeft een hogere levensduur.
 • Ook bij verschillende bedieners verlopen de tests onder identieke omstandigheden.
 • Het debiet wordt binnen zeer enge toleranties geregeld en blijft ook bij hoge belastingen constant.
 • ZwickRoell materiaaltestmachines worden digitaal geregeld en garanderen een constant debiet, onafhankelijk van de belasting.
 • Op de live grafiek kan de bediener onmiddellijk controleren of de test correct verlopen is.
 • Door de variabele meetfrequentie kunnen de resultaten van fabrikant en verwerker gegarandeerd vergeleken worden. Systematische afwijkingen tussen verschillende labs worden zo vermeden.
 • Service-aansluitingen en de onderhoudsvriendelijke opbouw verminderen stilstand en de daarmee verbonden kosten.

Video over het bepalen van de barstweerstand

Bepalen van de barstweerstand volgens DIN EN ISO 2759

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten

Naam Type Grootte Download
 • Industriebrochure: Papier & karton PDF 4 MB
Top