Přejít na obsah stránky

Torzní kmitání

Výrobky a použití Ke stažení
Zkušební zatížení
 • 1 kN – 250 kN
 • 10 – 2 500 Nm
Druh zkoušky
 • Torzní kmitání
Normy
 • ASTM F1717
 • ASTM F2706
 • ISO 12189
 • ISO 7206-6

Co je torzní kmitání?

Torzní kmitání jsou vibrace, které mohou vykazovat součásti nebo systémy, když jsou vystaveny namáhání v krutu. Dochází k nim, když se část systému kroutí, a vytvoří se tak torzní zatížení. To způsobí, že systém odpruží, nebo dojde přenosu dalšího zatížení.

Často se torzní namáhání spojuje s jiným druhem osového zatížení (. Takové superponované dynamické zatížení se často používá při , které působí na součásti, například při testování páteřních implantátů.

Axiální torzní zkušební stroje od ZwickRoell

Naše stroje pro axiální torzní zkoušky pokrývají širokou řadu zkoušek krutem a lze je přizpůsobit vašim specifickým aplikacím.

 • Elektrodynamické torzní zkušební stroje LTM
  Elektrodynamické torzní zkušební stroje s pohonem založeným na technologii lineárního motoru. Jsou vybaveny torzním pohonem 10 Nm, 20 Nm, 30 Nm, 50 Nm nebo 100 Nm pro zkušební zatížení od 1 kN do 10 kN.
 • Servohydraulické torzní zkušební stroje HCT
  Servohydraulický torzní zkušební stroj (stolní model) je vybaven torzním pohonem 250 Nm. Jsou vybaveny torzním pohonem 10 Nm, 20 Nm, 30 Nm, 50 Nm nebo 100 Nm pro zkušební zatížení od 1 kN do 25 kN.
 • Servohydraulické torzní zkušební stroje HBT
  Servohydraulický torzní zkušební stroj (samostatně stojící model) je vybaven torzním pohonem 2 500 Nm. Jsou vybaveny torzním pohonem 10 Nm, 20 Nm, 30 Nm, 50 Nm nebo 100 Nm pro zkušební zatížení od 1 kN do 250 kN.

 

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Elektrodynamický axiální torzní zkušební stroj
Servohydraulický axiální torzní zkušební stroj
Elektrodynamické axiální torzní zkušební stroje LTM3 Torsion

Elektrodynamický axiální torzní zkušební stroj

 • Vysoký dynamický výkon díky nízké pohybové hmotnosti.
 • Široký rozsah rychlostí dovoluje jeho použití jak pro dynamické únavové zkoušky, tak pro kvazistatické zkoušky.
 • Brzda pro mechanické upínání pístu bez nutnosti seřizování a s nízkými nároky na údržbu.
 • Nejsou nutné žádné další přívody tlakového vzduchu, chladicí kapaliny, oleje apod.
 • Motoricky poháněné nastavení příčníku pro pohodlnou obsluhu.
 • Režim bezpečného nastavení podle normy EN 60204-1 sníženou rychlostí na 10 mm/s a 24°/s.
 • Přesné a nízkoopotřebovatelné ložisko pístní tyče.
 • Jednoduché manuální zajištění příčníku pomocí ruční páky s elektrickým monitorováním.
 • Dlouhý zdvih pístu (60 mm) umožňuje širokou škálu aplikací
Servohydraulické axiální torzní zkušební stroje HCT a HBT

Servohydraulický axiální torzní zkušební stroj

 • Hydraulické seřízení a manuální zajištění horního příčníku
 • Instalace zkušebního servopohonu v horním příčníku
 • Spojka s kompenzací délky, s vysokou tuhostí v krutu a bez vůlí
 • Hydrostaticky uložený, lineární pohon bez těsnění
 • Tvrdě chromovaný stůl s T-drážkami a sloupy pro zkoušky v korozivních médiích
 • Bezpečnostní kryt splňující požadavky směrnice CE o strojních zařízeních a jejich používání

testXpert R – náš software pro dynamické zkoušky

Všechny zkušební programy softwaru testXpert R mají strukturu založenou na pracovním postupu a jsou přizpůsobeny skutečným pracovním postupům v laboratoři. Prostředí pro nastavení zkoušky provází uživatele za pomoci logických a sledovatelných kroků. Kromě toho lze pomocí grafického editoru bloků zkušebního softwaru dvouosého sekvenceru intuitivně vytvářet a provádět jednoduché i složité testovací sekvence.

Další informace o zkušebním softwaru testXpert R

Všeobecné normy pro zkoušky torzním kmitáním

 • ASTM F1717: Standardní zkušební metody pro konstrukce páteřních implantátů na modelu vertebrektomie
  Při zkouškách podle normy ASTM F1717 jsou páteřní implantáty kromě statických testů podrobeny i víceosé únavové zkoušce.
 • ASTM F2706: Standardní metody zkoušení okcipitálně-cervikálních a okcipitálně-cervikálně-thorakálních páteřních implantátů na modelu vertebrektomie
  Norma ASTM F2706 popisuje statické zkušební metody, stejně jako únavové zkoušky a superponované torzní zkoušky okcipitálně-cervikálních a okcipitálně-cervikálně-thorakálních spinálních implantátů.
 • ISO 12189: Mechanické zkoušky implantabilních páteřních souprav – Metoda únavové zkoušky souprav páteřních implantátů s použitím přední podpěry
  Norma ISO 12189 popisuje únavové zkoušky pružných sestav spinálních implantátů a biomechanické únavové zkoušky všech typů sestav spinálních implantátů.
 • ISO 7206-6: Chirurgické implantáty – Částečné a celkové náhrady kyčelního kloubu – Část 6:Testování odolnosti a funkčnosti stehenních komponentů s dříkem a z oblasti krčku
  Norma ISO 7206-6 se používá pro víceosé únavové zkoušky protéz kyčelního kloubu v oblasti krčku. Tato zkouška simuluje dobře vrostlý stehenní dřík.

Technický přehled

LTM TorsionHCTHBT
Electrodynamic testing machine for dynamic torsional loading Servohydraulic testing machine for dynamic torsional loading Servohydraulic testing machine for dynamic torsional loading
DriveElectrodynamicServohydraulicServohydraulic
ModelFloor-standing testing machineTable-top testing machineFloor-standing testing machine
Max. axial force1 kN
2 kN
3 kN
5 kN
10 kN
10 kN
25 kN
50 kN
100 kN
250 kN
Torsion drive, dynamic10 Nm
20 Nm
30 Nm
50 Nm
100 Nm
100 Nm
250 Nm
500 Nm
1,000 Nm
2,500 Nm
Angle of rotationContinuous rotation±50°±50°
Torsion drive can be retrofitted--
Typical applications
 • Spinal implant
 • Bone screws
 • Hip joint
 • Production testing actuators
 • Rubber metal connections
 • Drive components
 • Camshafts
 • Rubber metal connections
 • Coupling components

Chcete vědět více o našich produktech pro dynamické torzní zatěžování?

Naši produktoví specialisté vám rádi poradí.

Kontaktujte nás

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení

Mohlo by vás také zajímat

Servohydraulické zkušební stroje
Servohydraulické zkušební stroje ZwickRoell jsou k dispozici v různých velikostech a modelech – stejně jako modifikace podle individuálních požadavků.
k Servohydraulické zkušební stroje
Torzní stroje
Torzní stroje ZwickRoell jsou ideálním řešením pro zkoušky různých materiálů a různé aplikace, včetně zkoušek oceli, plastů či šroubů.
k Torzní stroje
Nahoru