Biaxiale en triaxiale testmachines

ZwickRoell levert verschillende oplossingen voor biaxiaal en triaxiaal testen van materialen. Met materiaaltestmachines voorzien van een torsie-aandrijving kunnen materialen of componenten snel biaxiaal (trek of druk gecombineerd met torsie) getest worden tot 10.000 Nm. Naast tests op kunstmatige bolgewrichten en kunstbot, worden torsietests ook uitgevoerd op dingen zoals koppelingsplaten, stuurassen en nokkenassen.

ZwickRoell heeft ook biaxiale testmachines voor kruisvormige tests van 1kN tot 250kN. Deze hebben vier afzonderlijke aandrijvingen die gestuurd kunnen worden in master/slave modus of die onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden met de respectievelijke testControl meet- en regelsturing. Biaxiale testmachines voor kruisvormige tests zijn bijzonder geschikt voor het testen van componenten, voor onderzoeksdoeleinden en voor individuele complexe testprocedures. 

Biaxiale testmachines voor twee-assige tests (trek of druk gecombineerd met torsie) of Kruisvormige tests (ook twee-assige trektest)

Statische torsietests

Voor torsietests op materialen of componenten zijn Torsie-aandrijvingen verkrijgbaar van 2 Nm tot 2.000 Nm. Voor verschillende toepassingen en met oog voor de beschikbare plaats, levert ZwickRoell verschillende testmachines. De torsie-aandrijvingen werden ontwikkeld als modulair systeem en kunnen daardoor ook achteraf toegevoegd worden. Een Master testprogramma voor meerassige testen en blokprogrammatie voor vier test-assen zijn beschikbaar in onze testXpert III testsoftware. Voor pure torsietests zijn er de TorsionLine machines met horizontale test-as en optionele belasting met dode gewichten.
test

Biaxiale trektest (Kruisvormige tests)

Een unieke vorm van materiaaltests is de biaxiale trektest, of twee-assige trektest, die gebruikt wordt voor het bepalen van de vervormingseigenschappen van een materiaal. Deze wordt vooral gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, aangezien bepaalde spanningswaarden kunnen aangebracht en onderzocht worden op het kruispunt van het sample.
Testmachine 1 kN voor biaxiale tests (kruisvormige tests)

Biaxial Testing Machine for Biomaterials

The biaxial testing machine was developed for mechanical testing of natural and artificial elastic tissues. The integrated, height-adjustable liquid basin enables uniaxial and biaxial testing in tempered liquid mediums.

Triaxial Testing Machine with Torsion for Tubular Biomaterials

This triaxial low-load testing machine allows for the application of axial force (tensile), internal pressure (inflation) and a rotational movement (torsion) on cardiovascular tissue. The tissues to be tested are placed in a medium bath containing a physiological and temperature-conditioned saline solution.
Triaxiale rek, opblazen en torsietestmachine

Triaxiaal testen van biomaterialen

Voor het multiaxiaal testen van biologische weefsels, levert ZwickRoell triaxiale testmachines voor lage krachten met maximale belasting tot 20 N. Deze testmachines laten toe een sample gelijktijdig te belasten langs drie loodrechte assen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen testmachines voor triaxiale afschuiftests en testmachines voor rek, torsie en opblaastests.

ZwickRoell biaxiale testmachines zijn beschikbaar in standaarduitvoering of op maat

Interessante projecten bij klanten met triaxiale en biaxiale testmachines

Structure.Top