Ga naar de inhoud van de pagina

Bepalen van de heat deflection temperature (HDT) en Vicat softening temperature (VST)

ISO 306, ASTM D1525, ISO 75, ASTM D648

Thermoplasten vertonen geen exact smeltpunt dat de transitie van vast naar vloeibaar aanduidt. In plaats daarvan is er een graduele verweking naargelang de temperatuur stijgt.

Naam Type Grootte Download

Vicat softening temperature VST ISO 306 en ASTM D1525

Daarom wordt de Vicat softening temperature gebruikt als meettechnologie ter vervanging voor het smeltpunt. Dit is de temperatuur waarbij een cilindrische indenter met een doorsnede van 1 mm² bij een belasting van 10 N of 50 N precies 1 mm diep in het sample gedrongen is. De Vicat softening temperature is gedefinieerd in ISO 306 en ASTM D1525.

Heat deflection temperature (HDT ) ISO 75 en ASTM D648

Een andere kenmerkende waarde is de heat deflection temperature (HDT) waarbij een prismatisch sample wordt onderworpen aan een buigbelasting en geleidelijk aan wordt opgewarmd. De heat deflection temperature is de temperatuur waarbij het sample een bepaalde doorbuiging bereikt. Aangezien deze temperatuur afhangt van de geselecteerde belasting, de geometrie van het sample, de opwarmsnelheid en de vastgelegde doorbuiging, kunnen verschillende materialen met elkaar vergeleken worden. De HDT meting op kunststoffen bij verhoogde temperatuur kan versterkt worden door interne materiaalspanningen. De testmethode wordt gedefinieerd in ISO 75 en ASTM D648.

Verschillende methoden voor warmte-overdracht

  • Aangezien de warmte met een vastgelegde temperatuurtoename wordt opgedreven, speelt de warmte-overdracht naar het sample bij deze testmethode een belangrijke rol.
  • De klassieke methode gebruikt een overdrachtsvloeistof, gewoonlijk silicone-olie. Door het goede contact tussen sample en overdrachtsmedium worden testresultaten zeer herhaalbaar bepaald.
  • Daarnaast werden de laatste jaren verschillende alternatieve manieren genormeerd om de warmte over te dragen. Eén van deze alternatieven werd in het model Vicat-D geïntegreerd. Hier wordt het sample tussen twee verwarmde platen opgewarmd via rechtstreeks contact. Daardoor is het gebruik van silicone-olie niet meer nodig.

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten

Top