Düzleştirme testi (FCT testi)

DIN EN ISO 3035 veya TAPPI T 825

Düzleştirme testleri (FCT testleri) DIN EN ISO 3035 veya TAPPI T 825 standartlarına göre test edilmiştir. Düz kırılma testlerinde tek oluklu bir numune yüzeyine dikey basınç uygulanmaktadır. Mukavvanın bu basınca gösterdiği direnç, malzemenin işlenmesi ve kullanımı esnasındaki davranışları hakkında bilgi vermektedir. Bu tip testlerde, test esnasında uygulanan kuvvetin numuneye dikey yönlendirilmesi önemlidir.
Düz Kırılma Testi

Karakteristik eğrisi

  • Bireysel dalga yüksekliğine bağlı olarak, en yüksek dalgalar önce kırılır, daha sonra orta ve test sonunda kalan dalgalar.
  • Sert enerji veya eğrinin seyri, kullanıcıya olası bir ön hasarın derecesi hakkında bilgi verir, çünkü eğrinin seyri önceki bir hasar için temelde farklıdır.
  • Mukavva çoktan hasar görmüş ise; eğriler tamamıyla farklı olacaktır. Kırılma enerjisi ya da eğriler kullanıcıya muhtemel bir hasarın derecesi hakkında bilgi vermektedir.

ZwickRoell ile düzleştirme testi (FCT testi)

  • Hassas kılavuzlu basma plakaları son derece yüksek yanal sertlik sağlar ve böylece karakteristik değerlerin tekrarlanabilir bir şekilde belirlenmesini sağlar.
  • Basma plakaları halka ezilme testi (RCT testi), yassılaştırma testi (FCT testi), kenar ezilme testi (ECT testi) ve oluklu ortam testi (CMT testi) için uygundur.
  • Modern minyatür oluklar > 10 kN kapasitelidir. Basma plakalarının rijitliği de oldukça önemli bir gerekliliktir. ZwickRoell, yalnızca bu uygulamaya özel teknik basma plakaları sunmaktadır.
  • Doğru numune hazırlama için bir daire kesici kullanılır.
YUKARI