Internal Bond Test / Z-Çekme testi

TAPPI T 541, ISO 15754

Internal Bond Testinde (Z çekme testi), katmanların birbirine yapışması TAPPI T 541'e göre (veya ayrıca ISO 15754'e göre) belirlenir. Çok katmanlı malzemelerde (İki kat ya da boyalı kağıtlar gibi) katların tutunma sıkılığı birlikte saptanmaktadır. Bu tip testlerle baskı ya da boyama sonrasında malzemelerin işlenebilirlik durumu saptanmaktadır. Uygulama TAPPI 541 (veya ISO 15754) standardına göre, numune yüzeyine diğer numune ile dikey kuvvet uygulanarak yapılmaktadır. Katmanlar üzerindeki cihaz kaynaklı olası etkilerden kaçınmak için, kuvvet numunenin azalması durumunda da dikey uygulanmalıdır. Çenelerin yüksek rijitliği ve tam paralelliği, test için ön koşuldur. 
Dahili bağ testi
Z-Çekme testi

ZwickRoell ile Internal Bond testi (Z çekme testi)

  •  90° çapraz olan numune taşıyıcıları ile 5 farklı numune art arda test edilebilmektedir.
  • Numune taşıyıcılar, hassas basınç plakalarına monte edilmiştir, ayrıca paraleldirler ve enine gerilme ile çekme için oldukça serttirler.
  • Uygulama: Numune çift taraflı bir bant ile, taşıyıcıya tutturulur. Karşı taraftaki bir taşıyıcıda ise yalnızca çift taraflı bir bant yer almaktadır.
  • Test esnasında ilk olarak numune ikinci taşıyıcıya bastırılmaktadır. Basınç kuvveti ve süresi ayarlanabilmektedir.
  • Son olarak numune yarım dakikadan az bir süre çekme testi uygulanarak ayrılır.
  • Ölçüm büyüklüğü, numune yüzeyine uygulanan ve böylece çekme gerilimini oluşturan çekme direncidir.
  • Tek bir uygulamada hem basma hem çekme testi yapabilme.
  • Mukavemeti yüksek numunelerde: Yarı test alanı kullanılarak uygulama yapma olanağı.
  • Test sistemleri manüel cihaz ya da yarı otomatik olarak sunulmaktadır. Bir test şeridi ile ölçüm yapıldığı sırada ikinci bir şerit hazırlanabilmektedir.

Scott bond testi ile karşılaştırılması

Benzer kağıtların özelliklerinin saptanabildiği Scott bond testinin aksine, bu tip yapışma testlerindeki ölçüm değeri dağılımı oldukça küçüktür. Benzer şekilde DIN 54516'ya göre ayrılma mukavemeti testleri ve TAPPI T 569'a göre Scott bond testi de benzerdir. Bu tip testlerde numune soyulma işlemine maruz kalmaktadır. Scott bond testleri darbe test cihazı ile uygulanmaktadır. Bu testlerde alışılagelmiş işçilik zorlukları göz önünde bulundurulmaktadır, fakat sürtünme ve titreşimler kaynaklı iç enerji kayıpları nedeniyle çok az tekrarlanabilirdir.

Video

2:36

z-direction tensile test

Z-tensile test – tensile test in the sheet plane, internal bond test, paper industry

YUKARI