Sayfanın içeriğine git

Hidrojen teknolojisinde test çözümleri

Hidrojen geleceğin enerji taşıyıcısıdır ve gerekli enerji geçişinin temel bir bileşenidir.Çok yüksek enerji yoğunluğu ve bağlı formda kullanılabilirliği, onu sorunsuz olmayan ve kullanımı çok zahmetli çekici bir enerji kaynağı haline getirir.

Mekanik malzeme testleri, hidrojenin doğrudan etkisi altında, çok yüksek basınçlar, çok düşük sıcaklıklar ve aynı zamanda çok uzun süreler boyunca güvenilir malzeme parametrelerinin belirlenmesini sağlayan son derece hassas ve uyarlanmış test teknolojisi gerektirir.ZwickRoell, hidrojen endüstrisinin yüksek gereksinimlerini tam olarak karşılayan ve malzeme ve bileşenlerin daha da geliştirilmesine önemli katkı sağlayan test çözümlerine sahiptir.

Hidrojen kullanımı

  • Hidrojen, kimya endüstrisinde uzun süredir hammadde veya yakıt olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda geleceğin ideal enerji kaynağı olarak kabul edilir ve gerekli enerji geçişinin temel bir bileşenidir. Hidrojen çok esnektir ve sanayi, ulaşım, elektrik ve ısıtma sektörlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Yenilenebilir enerjilerden üretilen yeşil hidrojen, sera gazlarının azaltılmasına ve dolayısıyla iklimin korunmasına katkıda bulunur.
  • En yaygın element olan hidrojen neredeyse sınırsız miktarda bulunur, doğrudan kullanılabilir veya gaz veya sıvı halde taşınabilir ve depolanabilir.
  • Düşük yoğunluğu ve küçük moleküler kesiti nedeniyle, hidrojen katı maddelerden kolay ve hızlı bir şekilde yayılır.

Hidrojen teknolojisinde önemli ve güvenlik açısından kritik bileşenler

  • Hidrojen üretimi (örneğin elektrolizörler)
  • Hidrojen taşınması (örneğin borular, valfler)
  • Hidrojen depolama (ör. sıvı gaz, basınçlı kaplar)
  • Enerji dönüşümü (örneğin Yakıt hücreleri)

Hidrojen endüstrisinde test çözümleri

ZwickRoell'in uygulama örnekleri, hidrojen endüstrisinin yüksek gereksinimlerini tam olarak karşılayan ve malzeme ve bileşenlerin daha da geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayan test çözümlerini göstermektedir.

Yakıt hücreleri

Yakıt hücreleri kuvvet, basınç ve deformasyon için test edilir ve bipolar plakalar eğilme ve basınç dayanımı için test edilir.Gaz difüzyon katmanları durumunda, değişken basınçlar altında sıkıştırma davranışı, elektriksel iletkenlik ve gaz geçirgenliği belirlenir.Membranların ve contaların deformasyon ve sızdırmazlık performansı gerçekçi yükler altında belirlenir.
yere Yakıt hücreleri

Hidrojenin metaller üzerindeki etkisi

Metalik malzemeler, hidrojenin doğrudan etkisi altında kırılgan hale gelir ve güçlerini kaybeder.Yeni malzemelerin geliştirilmesi, metalik malzeme numunelerinin ve bileşenlerinin hidrojenin etkisi altında veya sonrasında karakterize edilebildiği gerçekçi malzeme testleri gerektirir.
yere Hidrojenin metaller üzerindeki etkisi
Top