Ga naar de inhoud van de pagina

Testen van stangen en staven

Stangen en staven zijn lange ronde of hoekige producten met secties tot 240 x 320 mm² en worden vaak gebruikt voor rollen en smeden: als uitgangsproduct voor walsdraad en profielen, als smeedstukken in de automobielindustrie voor drijfstangen, nokkenassen of sporen, ook als generator- of turbine-assen in de energiesector, als eindproduct bij bruggenbouw en scheepsbouw of bij de constructie van machines en containers. Net zoals de toepassingen zijn de eisen aan de mechanisch-technologische eigenschappen ook veelzijdig: van staal met hoge sterkte voor structuurelementen tot ductiel staal voor vervormende processen.

Naam Type Grootte Download

Trektests op staven en profielen

Trektests op staven en profielen worden gewoonlijk uitgevoerd volgens de internationaal erkende en gekende normen ISO 6892 en ASTM E8. ISO 6892-1 is ook een Europese norm (EN ISO 6892-1) met identieke tekst, en dus toepasbaar in de Europese Unie (bv. DIN EN ISO 6892-1 in Duitsland). Treksamples voor dit type trektest worden genomen uit het product en voorbereid voor de trektest volgens de productvorm of zoals vastgelegd in de productnormen. Secties van het product kunnen rechtstreeks gebruikt worden als samples voor de test als de doorsnede van het product het toelaat. De nodige krachten kunnen snel boven de 2.500 kN uit komen. Hiervoor zijn ZwickRoell systemen verkrijgbaar tot 5.000 kN. Dit stelt bijzondere eisen aan klemmen en inklemming. ZwickRoell ontwikkelt voortdurend nieuwe technologieën om te verzekeren dat samples niet vroegtijdig breken onder invloed van de inklemming.

Normconforme rekmeting

De ZwickRoell parallel sluitende hydraulische klemmen verzekeren dat het sample perfect ingeklemd en gepositioneerd blijft tijdens de hele test, zonder slippen of wegglijden uit de klemmen. Meestal wordt de rek volgens norm gemeten met een automatische contacterende of optische (contactloze) extensometer. De ZwickRoell makroXtens is de klassieke en beproefde oplossing voor het testen van staven en profielen. Dankzij zijn mechanische bouw, hoge resolutie, uiterst hoge nauwkeurigheid en robuustheid, is de makroXtens bestand tegen ruwe omgevingen. De robuuste mechanische opbouw laat toe de rek van het sample te meten tot breuk. Het is dus mogelijk de rek bij breuk automatisch te bepalen zonder vervelende markeringen en manuele metingen nadat de resten van de samples gesorteerd zijn.

Rekmeting tot breuk

De laserXtens is een innovatieve oplossing voor rekmeting tot breuk van het sample, en vereist geen markeringen op het sample. Het patroon dat ontstaat door het laserlicht op het oppervlak wordt gebruikt als markering. De optische evaluatie van deze markeringen gebeurt zodanig dat walshuid en zelfs het wegspringen van stukjes walshuid geen invloed hebben op de markeringen. De toleranties in de normen voor reksturing (in het bijzonder die voor closed-loop reksturing) vormen geen probleem voor zowel de makroXtens als de laserXtens rekmeters.

Hardheidsmetingen op staven en profielen

Hardheidsmetingen worden uitgevoerd op staven en profielen voor het karakteriseren van microstructuren (microhardheidsmetingen), voor het bepalen van de oppervlaktehardheid, en voor een ruwe inschatting van de sterkte. Er wordt gebruik gemaakt van een breed gamma methoden met zeer kleine en grote testkrachten. Alle klassieke methoden volgens Brinell (DIN EN ISO 6506-1), Rockwell, maar ook Vickers (DIN EN ISO 6507-1) en Knoop (DIN EN ISO 4545-1) zijn relevante testmethoden voor deze halffabrikaten. De relevante ASTM normen zijn ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers en Knoop) en ASTM E18 (Rockwell). Daarnaast worden andere methoden gebruikt voor bepaalde toepassingen (in de lucht- en ruimtevaart wordt bijvoorbeeld de Europese norm EN 2002-7 toegepast).

Omdat de hardheidsmeting eenvoudig, snel en betrouwbaar is, wordt deze vaak gebruikt en worden de resultaten vergeleken met andere karakteristieken. Voor lange producten wordt de hardbaarheid vaak bepaald door het meten van de hardheidsverdeling langs een staaf die gehard en ontlaten wordt (Jominy test, DIN EN ISO 642).
Het ZwickRoell productgamma bevat testmachines voor alle vereiste hardheidsmethoden, inclusief geautomatiseerde Jominy tests.

Het ZwickRoell productgamma bevat hardheidsmeters en toestellen voor alle toepassingen en testmethoden. ZwickRoell hardheidsmeters en toestellen voldoen aan de vereisten van alle gangbare internationale normen en kunnen ook volgens internationale normen gekalibreerd worden. Als kalibratielaboratorium is ZwickRoell geaccrediteerd voor de kalibratie van hardheidsmeters door het Duitse nationale accreditatie-orgaan DAkkS.

Testen en controleren van de gemiddelde globale hardheid

Een bijkomend aspect van hardheidsmetingen is het testen en bepalen van de gemiddelde globale hardheidswaarde na het walsen. Walsen is een thermomechanisch proces om de breedte en dikte te bepalen, maar ook de mechanische eigenschappen. Voor het meten van de gemiddelde hardheid van deze ruwe structuren worden hardheidsmethoden gebruikt met hoge krachten. Bij voorkeur wordt Brinell of Rockwell gebruikt. Bij het testen van stangen en staven wordt ook vaak een draagbare hardheidsmeter gebruikt.Deze worden ter plaatse op het originele stuk geplaatst.

Testen van de structuur met behulp van hardheidsmetingen

Een volgende toepassing van hardheidsmetingen is het bepalen van de korrelstructuur door het uitvoeren van hardheidsmetingen in de metallografische bestanddelen. Aangezien de korrels in de structuur zeer klein zijn, worden hierbij hardheidsmeters met kleine en zeer kleine belastingen gebruikt, gewoonlijk stationaire microhardheidsmeters waarbij de afmetingen en de diepte van de indruk aan de te meten elementen aangepast kunnen worden.

Vermoeiingstests op staven en profielen

De manier waarop producten gebruikt worden voor transport en energietechnologie stelt bijzondere eisen aan de veiligheid van producten en onderdelen die eruit gemaakt worden. Samples worden getest onder cyclische belasting en onder alternerende trek-druk belasting.

  • Robuuste servo-hydraulische machines die zichzelf in de praktijk bewezen hebben
  • Robuuste machines met elektromagnetische resonantie-aandrijving
  • Klemoplossingen voor alle relevante tests
  • Regeling, sturing en evaluatietechnologie, ontwikkeld en gebouwd/geprogrammeerd bij ZwickRoell

Vermoeiingstests op staven en profielen met torsiebelasting

Het gedrag van ronde producten onder torsiebelasting is belangrijk bij het testen van het materiaal. Het is ook mogelijk meerdere belastingstypes te superponeren en het materiaal te testen volgens het verwachte gebruik. Met resonantietechnologie is de test zowel snel als kostenefficiënt (omwille van het lage stroomverbruik). De voordelen van tests uitgevoerd met hoogfrequentpulsatoren (Vibrophore) zijn

  • Klantspecifieke opstellingen
  • Snelle tests
  • Hoge energie-efficiëntie
  • Zeer weinig onderhoud nodig

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten

Top