Přejít na obsah stránky

laserXtens 2-120 HP/TZ

Speciální řešení pro vysoké teploty a všechny vzorky Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 60 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • Vysoká teplota až do 2 000 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Kovy a slitiny
 • Žáruvzdorné materiály
 • Keramika
 • Grafit

Optický průtahoměr pro všechny vzorky a vysoké teploty až do +2 000 °C

laserXtens 2-120 HP/TZ umožňuje bezkontaktní měření deformací řady materiálů v různých podmínkách prostředí. Princip měření nevyžaduje použití měřicích značek.

laserXtens 2-120 HP/TZ je ideální pro měření deformace vzorků od měřené délky 1,5 do 120 mm ve třídě přesnosti 0,5 podle EN ISO 9513 pro širokou oblast aplikací. Tento průtahoměr lze použít stejným způsobem jako laserXtens 1-32 HP/TZ pro jakékoli podmínky prostředí, má však větší rozsah měření.

 • Zkoušky tahem, tlakem ohybem
 • Zkoušky na vzorcích, u nichž je kontakt s prvky snímačů nežádoucí nebo není možný vzhledem ke stavu a vlastnostem vzorku.
 • Měření deformace na vzorcích, které by kvůli vysoké energii lomu poškodily kontaktní měřicí systém.
 • Průtahoměr pro různá prostředí
 • Zkoušky při pokojové teplotě
 • Zkoušky v teplotní komoře
 • Zkoušky za vysokých teplot
  - pece do 1 600 °C
  - indukční ohřev do 1 600 °C
  - vakuum do 2 000 °C

Vlastnosti a výhody

Vlastnosti a výhody

Jednoduché ovládání
Významné funkce
Vysoká přesnost
Automatické vystředění
Zkoušení bez externího (ručního) značkování
Použití za vysoké teploty
Kompenzace pohybů vzorku do stran

Jednoduché ovládání

 • Ochrana proti neoprávněné manipulaci: Pouzdra kompletních systémů, stejně jako nastavení objektivů jsou zakápnuta barvou, aby nedošlo k manipulaci. Toto je důležitý předpoklad pro spolehlivé výsledky testů.
 • Snadné a rychlé nastavení výšky průtahoměru pro jednoduché seřízení vůči vzorku: Připojením k příčníku je laserXtens vystředěn vůči vzorku a měřicím značkám.
 • Kompenzace různých tlouštěk vzorků a zkoušení vzorků ve smyku.
 • Systém bez opotřebení = nenáročný na údržbu. Systémy se vyznačují také velmi dlouhou životností.

Významné funkce

 • laserXtens 2-120 HP/TZ lze používat pro zkoušky podle ISO 6892-2 (za vysokých teplot) a ISO 6892-1 (za pokojové teploty).
 • Použití laserXtens 2-120 HP/TZ umožňuje provádět zkoušky s řízenou deformační rychlostí podle metody A1 normy ISO 6892-2 (uzavřená smyčka). Vzhledem k tomu, že u vysokoteplotních materiálů někdy dochází k nelineárnímu nárůstu deformace, doporučuje společnost ZwickRoell provést předběžné testy.
 • Měření změny šířky a průhybu bez dodatečného značení a bez nutného rozšíření hardwaru je nabízeno jako volitelná položka softwaru.

Vysoká přesnost

 • Průtahoměry ZwickRoell přesahují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Průmyslové kamery a telecentrické objektivy s nízkým zkreslením.
 • Na rozdíl od kontaktních průtahoměrů dokáže laserXtens HP/TZ s vysokou přesností měřit deformaci na krátkých vzorcích (měřená délka od 1,5 mm).
 • laserXtens HP/TZ se montuje pomocí stabilních nevibrujících držáků.
 • Kryt poskytuje ochranu proti nečistotám, prachu a proti neúmyslnému posunutí součástí.
 • Přesná synchronizace všech měřicích kanálů.

Automatické vystředění

Naše automatické centrování prodlužuje dráhu a zvyšuje přesnost měření.

 • laserXtens HP/TZ sleduje poloviční rychlostí posuv příčníku, k němuž je připojen, čímž automaticky udržuje zaostření a optimálně využívá měřicí rozsah (a tím jej také rozšiřuje).
 • To vede ke zvýšení přesnosti systému; značky měřené délky se v obraze méně posouvají a jsou zachyceny ve středu objektivu (kde dochází k menšímu zkreslení).

Zkoušení bez externího (ručního) značkování

Zkoušení bez externího (ručního) značkování

 • Unikátní technologie laserXtens zbavuje nutnosti ručně značkovat vzorek.
 • Významná úspora času a nákladů, zejména při vysokém počtu zkoušek.
 • Výhody jsou patrné především u požadavků na mnoho měřicích bodů nebo celé povrchy vzorků.
 • Snadné použití v teplotních komorách, kde podmínky prostředí mohou aplikované měřicí značky značně zhoršit.
 • Ideální pro automatizované systémy – není nutná manuální příprava vzorků.

Použití za vysoké teploty

 • Zelené světlo laseru a odpovídající filtry minimalizují vliv záře vzorků při vysokých teplotách a dosahují trvale vysoce kvalitních kontrastních poměrů. To i v případě měnících se podmínek prostředí.
 • Pro zkoušky v teplotní nebo vakuové komoře a vysokoteplotní peci je laserXtens HP/TZ vybaven nastavitelným tunelem. Tento tunel minimalizuje rušivé faktory, jako jsou proudění vzduchu a měnící se světelné podmínky mezi kamerou a vzorkem.
 • Pro ochranu před vysokými teplotami je laserXtens HP/TZ oddělen od topných systémů skleněným oknem.

Kompenzace pohybů vzorku do stran

Díky telecentrickým objektivům není laserXtens 2-120 HP/TZ citlivý na změny vzdálenosti mezi objektivem a vzorkem. Pro zkoušky v teplotní komoře a vysokoteplotní peci se k vyvození zatížení na vzorek používají sestavy přípravků. Nejsou-li tyto dlouhé přípravky přesně vyrovnány nebo jsou-li volněji (sféricky) uložené, dochází na začátku zkoušky k vyrovnávacím pohybům, při nichž se mění vzdálenost vzorku od objektivu. U běžných objektivů vedou tyto pohyby k měřením s chybami. Telecentrické objektivy laserXtens 2-120 HP/ HP kompenzují tyto boční pohyby vzorku a minimalizují chybu měření.

Technický přehled

 • U zkušebních strojů řady AllroundLine lze spojit pohyb snímače laserXtens 2-120 HP/TZ s příčníkem (pohybuje se poloviční rychlostí stroje).
 • Pro účely dodatečné montáže na stávající stroje jiných výrobců je laserXtens 2-120 HP/TZ k dispozici také v samostatné verzi provedení.

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související výrobky a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru