Přejít na obsah stránky

laserXtens 2-220 HP

Vysoce přesné měření deformace na kovových vzorcích Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 50 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
Materiál
 • Kovy a slitiny

Průtahoměr laserXtens 2-220 HP

laserXtens 2-220 HP poskytuje vysoce přesné bezkontaktní měření bez nutnosti použití měřicích značek pro zkoušky slitin kovů v tahu, tlaku a ohybu. Systém spolehlivě provádí zkoušky s řízenou deformační rychlostí v uzavřené smyčce podle metody A1 normy ISO 6892-1. laserXtens se snadno obsluhuje a je nenáročný na údržbu. Ideální použití nalézá v automatizovaných systémech, protože není nutná manuální příprava vzorků.

 • laserXtens nevyžaduje značkování vzorků, což přináší významnou úsporu nákladů a času, zejména v případě provádění vysokého počtu zkoušek.
 • Volitelné měření příčné deformace a stanovení hodnoty r, rovněž bez označení vzorku.
 • Žádný vliv obsluhy nebo ovlivnění charakteristických hodnot materiálu.
 • Velmi snadná obsluha systému.

Použití a funkce

Použití a funkce

Aplikace
Popis funkce
Příklad použití ISO 6892-1

Aplikace

Průtahoměry řady laserXtens měří bezkontaktně a s nejvyšší přesností. Princip měření nevyžaduje použití měřicích značek. Díky tomu se může laserXtens použít v široké oblasti aplikací:

 • Zkoušky tahem, ohybem a tlakem, přednostně na kovech nebo jiných materiálech, které rozptylují laserové světlo na povrchu.
 • Zkoušení materiálů citlivých na dotek a s vysokoenergetickými lomy.
 • Velmi přesné zkoušení v teplotních komorách a vysokoteplotních pecích
 • Aplikace, ve kterých se používají více než dva měřicí body, např. měření dvouosé deformace nebo rozložení deformace.
 • Měření na malých částech vzorků nebo součástí.

Vzhledem ke své flexibilitě a snadné manipulaci je laserXtens ideální pro aplikace v oblasti zajišťování kvality i ve výzkumu a vývoji.

Popis funkce

Měřicí hlava laserXtens 2-220 HP sestává ze dvou digitálních kamer umístěných na pohyblivých saních. To umožňuje měnit vzdálenosti mezi kamerami a nastavit tak různé počáteční měřené délky.
laserXtens 2-220 HP je vhodné používat spolu s teplotní komorou.
Kromě toho lze laserXtens 2-220 HP použít pro zkoušky s řízenou deformační rychlostí podle metody A1 ISO 6892-1 "Closed Loop" (pro délky měřidel ≥ 50 mm).

Příklad použití ISO 6892-1

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Zkoušky s řízenou deformační rychlostí podle ISO 6892-1 metoda A1 (uzavřená smyčka) (pro měřené délky ≥ 30 mm).
 • Stanovení tažnosti při porušení včetně vzorků s vysokoenergetickými lomy – bez poškození snímače po tvrdém rázu.
 • Není nutné značkování vzorků, což přináší značnou úsporu času.
 • Žádný vzorek nepřijde nazmar kvůli lomům mimo L0: volba rozložení deformace automaticky nastaví L0 kolem oblasti nejvyšší deformace a místa lomu.
 • Volitelný hardware, kamera pro příčnou deformaci: stanovení změny šířky a hodnoty r podle normy ISO 10113.
 • Měření šířky je vždy vystředěné: průtahoměr sledující vzorek je mechanicky spojen s příčníkem. Díky tomu není omezen větší měřicí rozsah a systém je vždy automaticky středěn vůči měřené délce.
 • Vysoce přesné zkoušení v teplotní komoře ZwickRoell: řízení teploty a distribuce vzduchu v teplotní komoře jsou optimalizovány tak, aby rozlišení laserXtens bylo i při teplotě ovlivněno jen minimálně.
 • Možnost 2D bodové matrice: měření na celém vzorku v různých měřicích bodech.
 • laserXtens 7-220 HP nemá žádné pohyblivé části, a tím nedochází k žádnému opotřebení.
 • Patentovaná technologie polí (array)
 • Odolnost vůči působení prostředí (např. proudícímu vzduchu): flexibilní tunel tyto negativní vlivy minimalizuje.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru