Přejít na obsah stránky

laserXtens 7-220 HP

Úplné zobrazení celého vzorku Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 210 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Kovy a slitiny

Bezkontaktní zkoušení a bez externího (ručního) značkování

laserXtens 7-220 HP poskytuje vysoce přesné bezkontaktní měření bez nutnosti použití měřicích značek pro zkoušky slitin kovů v tahu, tlaku a ohybu. Díky patentované technologii laserXtens Array má široký měřicí rozsah a plný záběr celého vzorku, což umožňuje získat během zkoušky mnohem více informací než jen prodloužení mezi dvěma měřicími značkami.

 • laserXtens nevyžaduje značkování vzorků, což přináší významnou úsporu nákladů a času, zejména v případě provádění vysokého počtu zkoušek.
 • Patentovaná technologie laserXtens Array je unikátní. Díky tomu může laserXtens 7-220 HP měřit v širokém rozsahu měření s vysokou přesností. Kromě toho průtahoměr snímá celý vzorek, což umožňuje získat ještě více informací o zkoušeném materiálu. Například nastavení až 100 měřicích bodů na vzorku nebo automatické určení místa lomu. Lomy mimo měřenou délku a neplatná tažnost by výrazně zvýšily odpad vzorků.

Měření tažnosti bezkontaktním průtahoměrem laserXtens

Hodí se ideálně pro zkoušky tahem, tlakem a ohybem na slitinách kovů, plastech a součástech při běžných podmínkách i při různých teplotách.

Použití a funkce

Použití a funkce

Aplikace
Popis funkce
Příklad použití ISO 6892-1

Aplikace

Průtahoměry řady laserXtens měří bezkontaktně a s nejvyšší přesností. Princip měření nevyžaduje použití měřicích značek. Díky tomu se může laserXtens použít v široké oblasti aplikací:

 • Zkoušky tahem, ohybem a tlakem, přednostně na kovech nebo jiných materiálech, které rozptylují laserové světlo na povrchu.
 • Zkoušení materiálů citlivých na dotek a s vysokoenergetickými lomy.
 • Velmi přesné zkoušení v teplotních komorách a vysokoteplotních pecích
 • Aplikace, ve kterých se používají více než dva měřicí body, např. měření dvouosé deformace nebo rozložení deformace.
 • Měření na malých částech vzorků nebo součástí.

Vzhledem ke své flexibilitě a snadné manipulaci je laserXtens ideální pro aplikace v oblasti zajišťování kvality i ve výzkumu a vývoji.

Popis funkce

Průtahoměr laserXtens 7-220 HP je vybaven sedmi pevnými kamerami s vysokým rozlišením a pěti laserovými zdroji světla. Překrývající se zorná pole sedmi kamer jsou sloučena do jednoho velkého obrazu. V místech obou virtuálních měřicích značek jsou načteny rastry, které jsou pak dále sledovány. Pokud značka měřidla dosáhne okraje zorného pole jedné kamery, přenese se do zorného pole kamery sousední. Výsledkem použití této metody je velký rozsah měření s vysokým rozlišením.

Příklad použití ISO 6892-1

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Zkoušky s řízenou deformační rychlostí podle ISO 6892-1 metoda A1 (uzavřená smyčka) (pro měřené délky ≥ 30 mm).
 • Stanovení tažnosti při porušení včetně vzorků s vysokoenergetickými lomy – bez poškození snímače po tvrdém rázu.
 • Není nutné značkování vzorků, což přináší značnou úsporu času.
 • Žádný vzorek nepřijde nazmar kvůli lomům mimo L0: volba rozložení deformace automaticky nastaví L0 kolem oblasti nejvyšší deformace a místa lomu.
 • Volitelný hardware, kamera pro příčnou deformaci: stanovení změny šířky a hodnoty r podle normy ISO 10113.
 • Měření šířky je vždy vystředěné: průtahoměr sledující vzorek je mechanicky spojen s příčníkem. Díky tomu není omezen větší měřicí rozsah a systém je vždy automaticky středěn vůči měřené délce.
 • Vysoce přesné zkoušení v teplotní komoře ZwickRoell: řízení teploty a distribuce vzduchu v teplotní komoře jsou optimalizovány tak, aby rozlišení laserXtens bylo i při teplotě ovlivněno jen minimálně.
 • Možnost 2D bodové matrice: měření na celém vzorku v různých měřicích bodech.
 • laserXtens 7-220 HP nemá žádné pohyblivé části, a tím nedochází k žádnému opotřebení.
 • Patentovaná technologie polí (array)
 • Odolnost vůči působení prostředí (např. proudícímu vzduchu): flexibilní tunel tyto negativní vlivy minimalizuje.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru