Přejít na obsah stránky

videoXtens 1-270

Bezkontaktní měření velkých deformací Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 140 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Pryže
 • Elastomery
 • Filmy
 • Lana/textil
 • Více informací

videoXtens 1-270 HP pro měření vysoké tažnosti

videoXtens 1-270 pokrývá široký rozsah měření, a proto je vynikající pro materiály s vysokou tažností nebo vzorky s velkou počáteční měřenou délkou.

 • Dokonce i vzorky náchylné ke šlehnutí nebo vzorky s vysokou energií při lomu lze zkoušet až do porušení, aniž by došlo k poškození videoXtens.
 • Minimální vliv obsluhy a snadné ovládání: celý systém je optimálně nakonfigurován pro tyto aplikace; není nutné žádné další nastavení objektivu, zvětšení zůstává zachováno.
 • Jedinečnost řešení: díky připojení k pohyblivému příčníku jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit. Prodloužení mimo měřenou délku neomezuje rozsah měření. Neexistují žádná mrtvá místa způsobená upínacími čelistmi vzorků.

Typické použití videoXtens 1-270

Typické použití videoXtens 1-270

Zkoušení elastomerů podle ISO 37, ASTM D412 nebo DIN 53504
Zkoušení textilních lan
Zkoušení filmů podle ISO 527-3

Zkoušení elastomerů podle ISO 37, ASTM D412 nebo DIN 53504

 • L0 = 10, 20 nebo 25 mm.

Konkrétní výhody této aplikace

 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit.
 • Neomezený záběr vzorku: žádné mrtvé zóny způsobené upnutím vzorku, protože videoXtens je zaměřen a veden na střed vzorku.
 • Třída přesnosti 1: Hodnoty modulu lze také stanovit v počátečním rozsahu, např. napětí při 10% deformaci.
 • Velký měřicí rozsah.
 • Vzorky náchylné ke šlehnutí lze zkoušet bez poškození průtahoměru.
 • Citlivé vzorky nejsou ovlivněny břity průtahoměru, protože měření je bezkontaktní.
 • Vysoká přesnost i v teplotní komoře ZwickRoell v rozsahu -55 až +250 °C.
 • Díky připojení s tunelem je systém při zkouškách v teplotní komoře uzavřen.

Zkoušení textilních lan

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit.
 • Neomezený záběr vzorku; žádné mrtvé zóny způsobené upnutím vzorku, protože videoXtens je zaměřen a veden na střed vzorku.
 • Třída přesnosti 1: Hodnoty modulu lze také stanovit v počátečním rozsahu, např. napětí při 10% deformaci.
 • Velký měřicí rozsah.
 • Vzorek při porušení šlehne a může poškodit kontaktní systémy.
 • Citlivé vzorky nejsou ovlivněny břity průtahoměru, protože měření je bezkontaktní.
 • Vysoká přesnost i v teplotní komoře ZwickRoell v rozsahu -55 až +250 °C.
 • Uzavřený systém – sledování přes tunel při zkouškách v teplotní komoře.

Zkoušení filmů podle ISO 527-3

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Třída přesnosti 1 (od dráhy měření nejméně 0,24 mm), která umožňuje stanovení modulů i v počátečním rozsahu.
 • Citlivé vzorky nejsou ovlivněny břity průtahoměru, protože měření je bezkontaktní.
 • Rozpoznávání rastru: rastr se rychle vytvoří na celém vzorku pomocí spreje nebo potiskem.
 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit.
 • Odtečení vzorků z fólie během zkoušky neomezuje rozsah měření, a proto není třeba s ním počítat.
 • Úspora času při výzkumu: žádné vzorky nepřijdou nazmar kvůli porušení mimo L0. Volitelná položka Test Re-Run (opakování zkoušky a detekce rastru umožňují zpětně změnit pozici L0 a přepočítat zkoušku tak, aby místo lomu leželo uvnitř L0. Alternativa: rozložení deformačního pole, které je také součástí této volby, automaticky nastaví L0 v oblasti s nejvyšší deformací, pokud bylo zadáno více měřicích značek před zkouškou.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru