Skočite na vsebino strani

Ekstenziometri

ZwickRoell temeljna kompetenca.

Kaj je ekstenziometer?

Ekstenziometer je naprava, ki meri raztezanje vzorca, znana tudi kot meritev deformacije. Merjenje raztezkov je ena izmed temeljnih kompetenc ZwickRoell.

Brez kontaktni ekstenziometri

Ključna prednost ekstenziometrov z brez kontaktnim merjenjem je v tem, da jih je mogoče uporabiti do zloma, ne da bi prišlo do poškodb, tudi z vzorci, ki so v tem pogledu kritični.

Pregled ekstenziometra videoXtens

Pregled ekstenziometra laserXtens

lightXtens ekstenziometer

Različne zahteve za ekstenziometer:

Skoraj vsi standardi za natezno preskušanje, kot sta ASTM in ISO, zahtevajo merjenje deformacij. Najbolj primeren ekstenziometer za uporabo je odvisen od zahtev, ki jih določa standard, pa tudi od lastnosti materiala vzorca.

Vsaka industrija ima posebne zahteve za natančnost, ločljivost in merilno območje ekstenziometra. ZwickRoell je zasnoval in razvil ekstenziometre, ki pokrivajo vsako aplikacijo, od preskušanja kovin z nadzorovano napetostjo do kavčukov z visokim raztezkom ali konstrukcijskega jekla. Dolžine merilnih vzorcev so lahko od 1,5 mm do 1000 mm. Možnosti kontaktnega in brezkontaktnega ekstenziometra so na voljo za preskuse pri visokih temperaturah, vključno z visokotemperaturnimi peči do 1200 °C. Poleg tega ZwickRoell ponuja ekstenziometre, ki lahko spremljajo zmanjšanje širine ali deformacijo med tlačnim in upogibnim preskušanjem.

Na splošno je razlika med kontaktnimi in brezkontaktnimi ekstenziometri, ki se uporabljajo za merjenje raztezanja, spremembe širine ali meritev deformacije.

  • Kontaktno merjenje se lahko izvede z nasadnim ekstenziometrom, ki ima vsaj dve sondi ali robova noža, ki sta nameščena na vzorec. Ko se vzorec razširi, se razdalja med robovoma noža spremeni, kar kaže na razširitev vzorca.
  • Optični ekstenziometri se uporabljajo za brezkontaktno merjenje.

Informacije, ki sledijo, vam bodo zagotovile več podrobnosti o naših kontaktnih in brezkontaktnih ekstenziometrih ter njihovih aplikacijah.

Vrh