HDT ve Vicat Test Cihazı

ISO 75, ISO 306, ASTM D 1215 ve ASTM D 648'e göre standart testler.

ZwickRoell HDT/Vicat test cihazları, araştırma ve geliştirme, ürün girişleri, üretim kontrolleri, öğrenim ve mesleki eğitim alanlarındaki test uygulamaları için tasarlanmıştır. 
HDT / Vicat cihazlarıyla ISO 75 ve ISO 306

HDT ve Vicat test cihazlarına genel bakış

Uygulamaya göre değişen, 6 farklı ölçüm istasyonlu cihaz tipi mevcuttur. Test sürecinin parametreleri ve ölçüm değerleri bağlantı kurulan bir bilgisayara rahatlıkla aktarılabilmektedir. (Opsiyonel)

Bilgilerie ait dökümanlar

Isı direnci HDT / Vicat yumuşama sıcaklığı ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75, ASTM D 648

Isı direncinin belirlenmesi

Birçok plastik uygulama alanında termal yüklenebilirlik talepleri artmaktadır. Plastiklerin sıcaklık direnci için önemli bir değer, ısı saptırma sıcaklığıdır. Bu ayrıca Vicat yumuşama sıcaklığına ve HDT ısı bozulma sıcaklığına ayrılır. Her iki işlemde de, bir yağ banyosu, tanımlanmış bir ısıtma hızında ısıtılır ve sıcaklık, standart tarafından belirlenen bir sapma veya penetrasyonda kaydedilir.

 • ISO 306 ve ASTM D 1525'e göre Vicat yumuşatma sıcaklığı (VST: Vicat Yumuşama Sıcaklığı)
 • ISO 306 ve ASTM D 1525'e göre "kuru yöntem" olarak Vicat yumuşatma sıcaklığı
 • Isı sapma sıcaklığına göre ISO 75 ASTM D 648 (HDT: Isı Sapması / Bozulma Sıcaklığı)

Vicat (VST)

ISO 306'ya göre Vicat yumuşama sıcaklığı (VST)

ISO 306'ya göre Vicat yumuşama sıcaklığı (VST)

Test süreci

The indenter is placed on the plastic specimen and loaded with a defined test weight. The specimen is then heated at a specified rate. The VST is obtained when the needle penetrates to a depth of 1 mm. ISO 306 and ASTM D1525 are identical with regard to the test sequence.

 • ISO 306 distinguishes between 2 procedures and 2 different heating rates, totaling 4 different test methods in all:
 • Method A = 10 N load, heating rate 50 K/h
 • Method A = 10 N load, heating rate 120 K/h
 • Method B = 50 N load, heating rate 50 K/h
 • Method B = 50 N load, heating rate 120 K/h

Vicat Dry Test Cihazı

Vicat Dry ve ''kuru yöntem“

Vicat Dry ve ''kuru yöntem“

 • Vicat yumuşama sıcaklığının (VST) belirlenmesi
 • termoplastikler üzerine ISO 306'ya göre

Test sequence

Isıtma bloğu başlangıç sıcaklığına ulaşır ulaşmaz test numuneleri ölçüm istasyonlarına yerleştirilir, cihaz pnömatik olarak kapatılır ve standartlarda belirtilen test ağırlığı otomatik olarak uygulanır.

Kuvvetin etkisi altında ön ısınma sona ermesinden sonra, yol sinyalleri programsal olarak sıfıra ayarlanır ve ısıtma bloğunun ısısı önceden ayarlanmış ısıtma hızında başlatılır. Tüm istasyonlarda gerekli penetrasyona ulaşıldığında, ısıtma kapatılır ve test sonlanır.

Yeniden soğutma otomatik olarak başlatılır ve numuneler tekrar kaldırılabilir.

HDT

Saptırma sıcaklık ISO 75 göre (HDT)

Saptırma sıcaklık ISO 75 göre (HDT)

Heat deflection temperature (HDT) indicates the relative behavior of different types of material under load at elevated temperatures. It is determined for materials such as thermoplastics, hard rubber and duroplastic laminates.

Test süreci

A specimen is placed in a 3-point flexure test kit and loaded with the test weight required to achieve the flexural stress specified in the standard. The temperature is then increased at a uniform heating rate of 120K/h. The temperature at which the specimen reaches the deflection specified in the standard is determined.

Testin Parametresi

Deflection
Deflection is specified by ASTM as an absolute deflection of 0.25 mm; ISO standards define an increase in flexural strain of 0.25%.

Specimen positioning
The standard also specifies how the specimen is to be positioned on the anvil: flatwise or edgewise.

Flexural stress
The standards also specify different flexural stresses:

 • ISO
 • Method HDT A: flexural stress = 1.8 MPa
 • Method HDT B: flexural stress = 0.45 MPa
 • Method HDT C: flexural stress = 8.0 MPa
 • ASTM
 • 1.82 MPa and 0.455 MPa
 • Duropl. laminate: 1/1000 of flexural Young's modulus

Test weight
Accurate measurement of specimens before the test, or the use of precisely identical specimens, is therefore extremely important with this method. Use of the standard HDT weight set is only worthwhile if specimen dimensions are adhered to exactly (±0.05 mm). In all other cases the universal set of weights is used.

testXpert III

Test yazılımı testXpert III

testXpert III, malzeme testlerinden ve 35.000'den fazla başarılı testXpert kurulumundan gelen kullanıcılarla yakın işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır. TestXpert III'ün başlangıcından itibaren, laboratuvardaki iş süreçleriyle uyumlu net bir iş akışı sizi teste yönlendirir. testXpert III dünyasını tanıyın, kolay anlaşılır ve yapılandırılmış bir operasyonun kolaylığını yaşayın.
YUKARI