Ga naar de inhoud van de pagina

Testen van plaatmetaal en strips

Strips zijn stalen en non-ferro producten die opgerold worden in coils, bv. warmgewalste strip die als basis gebruikt wordt voor koudgewalste plaat.

Warmgewalste strips worden geproduceerd in dikten tot ca. 15 mm en breedten tot ca. 2.200 mm. Warmgewalste platen worden gesneden uit deze strips met dikten tot ca. 15 mm en breedten tot ca. 2.000 mm.

Naam Type Grootte Download

Trektests

Trektests op plaat en band worden hoofdzakelijk uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 6892-1 en de Amerikaanse norm ASTM E8. Daarnaast bestaan een reeks nationale normen, die de laatste jaren steeds meer bij de internationale norm ISO 6892-1 zijn gaan aanleunen. Voor Europa is de identieke EN ISO 6892-1 van kracht. Alle EU lidstaten zijn verplicht deze als nationale norm moeten overnemen (bv. Als DIN EN ISO 6892-1). De karakteristieke waarden die in deze normen gedefinieerd worden en waarvoor de testprocedure beschreven staat, zijn achteraf met elkaar vergelijkbaar. Belangrijke waarden voor de karakterisering van materialen zijn de strekgrens, de rekgrens, de maximale sterkte, de rek bij maximale kracht of spanning en de breukrek. Deze waarden helpen ontwerpers bij hun keuze en zijn daarom belangrijke criteria bij leveringen van producten aan klanten. 

Een breed spectrum testoplossingen

Voor de bepaling van de materiaaleigenschappen met de trektest levert ZwickRoell een breed gamma statische materiaaltestmachines waarmee de tests ook bij hoge krachten zeer nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden. Voor rek- en insnoeringsmeters heeft ZwickRoell een omvangrijke productlijn waaruit de optimale combinatie gekozen kan worden in functie van de klant en de randvoorwaarden, bv. een incrementele rekmeter van het type makroXtens in combinatie met een optische insnoeringsmeter. Dit duo combineert een grote robuustheid met een hoge automatiseringsgraad en eenvoudige handling van de samples. De makroXtens meet de rek tot breuk. De mechanische uitvoering van de meshouders zorgt dat het meetsysteem niet beschadigd wordt door de energie die vrijkomt uit het sample bij breuk. Met de optionele breukherkenning meet ook de optische insnoeringsmeter tot breuk de breedte-verandering over het hele sample, zodat de breukplaats zeer nauwkeurig bepaald kan worden. 

Bepaling van de r- en n-waarde

In de trektest worden vaak de r- en n-waarden bepaald om een idee te krijgen van de vervormbaarheid: de n-waarde beschrijft de versteviging (stijging van de spanning) tijdens de plastische vervorming tot aan de uniforme rek, de r-waarde beschrijft de loodrechte anisotropie. De n-waarde wordt bepaald uit de trekspanning en de rekwaarden, voor de r-waarde is het nodig bijkomend de insnoering van de trekstaaf te meten. De samples worden uit de platen gesneden onder bepaalde hoeken ten opzichte van de walsrichting. De r-waarde is immers o.a. van deze walsrichting afhankelijk. Dit kan bij de verwerking van de plaat voor het maken van onderdelen door vervorming van bijzonder belang zijn. Tijdens de trektest blijft de dikte van de plaat behouden als sample-dikte, zodat geen veranderingen in het materiaal optreden door bewerking van de oppervlakte. De parallelle lengte wordt zo bewerkt door frezen of ponsen gevolgd door nabewerking dat bij dit proces ook geen veranderingen in het materiaal ontstaan. 

Biaxiale trektests

De biaxiale trektest is een twee-assige trektest. Deze wordt gebruikt wordt om de vervormingseigenschappen van een materiaal te bepalen. Hij wordt vooral gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, omdat men zo gedefinieerde spanningswaarden ter hoogte van de kruising kan aanbrengen en onderzoeken. ZwickRoell levert hiervoor drie verschillende biaxiale testmachines. Meestal wordt de rek optisch -en dus contactloos- gemeten. Hiervoor heeft ZwickRoell verschillende gestandaardiseerde oplossingen. 

Hardheidsmetingen

Hardheidsmetingen worden vooral uitgevoerd op plaat om de algemene oppervlaktehardheid te meten of voor metallografisch onderzoek. Afhankelijk van de toepassing, worden hardheidsmetingen uitgevoerd volgen ISO 6506-1 (Brinell), ISO 6507-1 (Vickers), ISO 6508-1 (Rockwell), ook ASTM E10 (Brinell), ASTM E384 (Vickers en Knoop), of ASTM E18 (Rockwell). Daarnaast worden voor bepaalde toepassingen andere methodes of normen gebruikt (bv. de Europese norm EN 2002-7 voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart).

Hardheidsmetingen worden echter ook gebruikt voor het testen van lasnaden op plaat en band, wanneer hieruit grotere constructies worden gebouwd. Bijzondere voorbeelden hiervan zijn scheepsbouw, off-shore installaties en pijplijnen voor olie- en gastransport.

De normenreeks DIN EN ISO 9015 bepaalt het soort test. Veelal worden hardheidsmetingen volgens Vickers HV5 of HV10 (met belasting van 49 N of 98 N) uitgevoerd. Aangezien bij het testen van lassen de hardheid in het basismateriaal, de warmte-beïnvloedde zone en het lasmateriaal zelf moet gemeten worden, moeten in één snede vele hardheidsmetingen gebeuren. Daarom moeten vele indrukkingen gemaakt worden in secties en dwarse secties van een lasnaad. Voor dit soort test worden zeer vaak geautomatiseerde hardheidsmeters gebruikt, die automatisch geprogrammeerde reeksen hardheidsmetingen uitvoeren en opmeten. Ze maken automatisch indrukkingen op basis van programmeerbare reeksen op vooraf bepaalde posities en meten deze automatisch op.

Het ZwickRoell productgamma bevat hardheidsmeters en toestellen voor alle methoden. Speciaal voor het testen van lasnaden bestaan volledig automatische systemen. Deze kunnen zelfstandig en snel honderden hardheidsmetingen uitvoeren zonder manuele tussenkomst van een bediener. De ZwickRoell hardheidsmeters werken volgens de gangbare internationale normen en kunnen ook volgens de relevante internationale normen gekalibreerd worden. ZwickRoell is als kalibratielab geaccrediteerd door DAkkS voor de kalibratie van hardheidsmeters.

Buigtests

De 3-punts buigtest dient naast de bepaling van buigeigenschappen ook voor de visuele beoordeling van de buigrand. In het bijzonder het gedrag van lasnaden wordt visueel gecontroleerd in een buigtest. Met verschillende opties voor buigtestopstellingen en aanpassingen aan beschikbare klemmen levert ZwickRoell steeds de ideale oplossing.

Trektests bij verhoogde temperatuur

In toepassingen zoals motorenbouw, energiecentrales, aandrijvingen en chemische installaties, is het materiaalgedrag bij verhoogde temperaturen tot ca. 1.200 °C van vitaal belang. Hiervoor worden vooral trektests maar ook buigtests bij verhoogde temperatuur uitgevoerd. ZwickRoell levert voor deze tests volledige systemen die bestaan uit een oven met temperatuurregeling, stangen voor de klemmen, rekmeters voor hoge temperatuur en andere essentiële accessoires voor integratie in ZwickRoell testmachines.

Wij zoeken en vinden de optimale testoplossing voor al uw vereisten.

Contacteer onze industrie-experts.

Wij kijken er naar uit u te adviseren.

 

Contacteer ons

Passende producten

Top