Přejít na obsah stránky

videoXtens 2-120 HP

Vysoce přesné a opakovatelné výsledky tahového modulu podle ISO 527-1, Příloha C Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 130 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Plasty
 • Kompozity vyztužené vlákny

Vysoká přesnost měření deformace plastů a kompozitů vyztužených vlákny

videoXtens 2-120 HP nastavuje nové standardy přesnosti a reprodukovatelnosti.

Pokud je pro měření deformace plastů a kompozitů vyztužených vlákny vyžadována vysoká přesnost, je videoXtens 2-120 HP dokonalým bezkontaktním řešením.

 • Splnění přesného měření a přísných požadavků na hodnoty tahového modulu podle přílohy C normy ISO 527-1.
 • Této vysoké přesnosti se dosahuje i při zkouškách prováděných v teplotní komoře z produkce ZwickRoell.
 • Vzhledem k tomu, že systém využívá bezkontaktní měření, nedochází k ovlivnění charakteristických hodnot materiálu. Vliv obsluhy je rovněž minimalizován, což zajišťuje konzistentní výsledky zkoušek.

Typické použití videoXtens 2-120 HP

Typické použití videoXtens 2-120 HP

Plasty podle ISO 527-1 nebo ASTM D638
Kompozity vyztužené vlákny

Plasty podle ISO 527-1 nebo ASTM D638

Požadavky normy ISO 527-1 pro stanovení tahového modulu pružnosti: maximální chyba ±1 µm / ±1,5 µm při měření rozdílu posunutí mezi dvěma měřicími body (s prodloužením 0,05 % a 0,25 % počáteční měřené délky) a počáteční měřenou délkou L0 50 mm / 75 mm.
Doporučujeme používat samolepicí měřicí značky (proužky).

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Splňuje přísné požadavky na kalibraci pro tahový modul podle ISO 527-1, Příloha C.
 • Vysoká přesnost stanovení tahového modulu.
 • Průtahoměry ZwickRoell překračují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Křehké plastové vzorky lze zkoušet až do lomu, aniž by došlo k poškození průtahoměru.
 • Vysoká přesnost zkoušení s teplotní komorou ZwickRoell, i při stanovení tahového modulu podle ISO 527-1.
 • Uzavřený systém – sledování přes tunel při zkouškách v teplotní komoře.
 • Odolnost vůči působení prostředí (např. proudícímu vzduchu, změnám osvětlení); flexibilní tunel tyto negativní vlivy minimalizuje.
 • Optimální a rovnoměrné osvětlení vzorků pomocí LED diod zabudovaných v tunelu.

 

 

 

 

Kompozity vyztužené vlákny

 • Tahové zkoušky vláken a laminátů vláknových kompozitů, např. podle ISO 527-4/-5, ASTM D3039, ASTM D4018.
 • Zkoušky ve smyku v rovině (metoda ±45°): Odezva na smyk v rovině podle norem ISO 14129 a ASTM D3518 (vyžadován software pro příčnou deformaci)

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Křehké vláknové kompozity lze zkoušet až do lomu, aniž by došlo k poškození průtahoměru.
 • Třída přesnosti 0,5 podle ISO 9513. Průtahoměry ZwickRoell přesahují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Třída přesnosti B1 podle ASTM E83 pro měřenou délku od 15 mm.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou ZwickRoell také pro stanovení tahového modulu podle ISO 527-1.
 • Díky připojení s tunelem je systém při zkouškách v teplotní komoře uzavřen.
 • Odolnost vůči působení prostředí (např. proudícímu vzduchu, změnám osvětlení): tunel tyto negativní vlivy minimalizuje.
 • Optimální a rovnoměrné osvětlení vzorků pomocí LED diod zabudovaných v tunelu.

Technický přehled

 • Požadavky na kalibraci pro tahový modul podle ISO 527-1, Příloha C
 • Třída přesnosti B1 podle ASTM E83 pro měřenou délku od 15 mm
 • Třída přesnosti 0,5 podle EN ISO 9513. Průtahoměry ZwickRoell přesahují požadavky norem a jsou kalibrovány v celém rozsahu měření podle normy ISO 9513 ve třídě přesnosti 0,5.
 • Vysoce přesné zkoušky s teplotní komorou ZwickRoell také pro stanovení tahového modulu podle ISO 527-1

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru