Přejít na obsah stránky

videoXtens 3-300

Výjimečně všestranný průtahoměr pro široký rozsah měření při vysokém rozlišení Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 310 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
 • do 250 °C
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkoušky tahem, tlakem, ohybem
 • Cyklické zkoušky
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Kovy a slitiny
 • Betonářská ocel
 • Pásy/Textil
 • Fólie
 • Plasty
 • Komponenty
 • Více informací

Technologie ZwickRoell array (pole) ve vysokém rozlišení pro široký rozsah měření

videoXtens 3-300 HP je vybaven třemi kamerami s vysokým rozlišením. Inovativní technologie společnosti ZwickRoell spojuje zorná pole a vytváří obraz jedné velké oblasti ve vysokém rozlišení. Ideální pro vzorky s velkou počáteční měřenou délkou nebo velkou tažností, které vyžadují přesné měření. Například vzorky z betonářské oceli, které průtahoměr videoXtens 3-300 dokáže měřit bez potřeby dalších měřicích značek díky přirozeně se vyskytujícím hřebenům.

Jedinečnost řešení: díky připojení k pohyblivému příčníku jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit. Prodloužení mimo měřenou délku neomezuje rozsah měření.

Typické použití videoXtens 3-300

Typické použití videoXtens 3-300

Zkoušky betonářské oceli podle DIN 488, ISO 15630
ISO 6892 Metoda B nebo A2 + hodnoty r
Zkoušení řemenů, pásů, stanovení tažnosti při přetržení
Zkoušení filmů podle ISO 527-3

Zkoušky betonářské oceli podle DIN 488, ISO 15630

 • např. Le 100 mm

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Široký rozsah měření provázený vysokým rozlišením.
 • Značení vzorku není nutné: k vytvoření virtuálních měřicích značek se využívá přirozený rastr (vrypy) vzorku.
 • Úspora nákladů na materiál vzorků: žádné vzorky nepřijdou nazmar kvůli lomům mimo L0. Volitelná položka Test Re-Run (opakování zkoušky a detekce rastru umožňují zpětně změnit pozici L0 a přepočítat zkoušku tak, aby místo lomu leželo uvnitř L0. Alternativa: rozložení deformačního pole, které je také součástí této volby, automaticky nastaví L0 v oblasti s nejvyšší deformací, pokud bylo zadáno více měřicích značek před zkouškou.
 • Vzorky s křehkým lomem: díky bezkontaktnímu měření nedochází k poškození průtahoměru při lomu.
 • Automatické centrování: průtahoměr sledující vzorek je mechanicky spojen s příčníkem. Díky tomu není omezen větší měřicí rozsah a systém je vždy automaticky středěn vůči měřené délce.

ISO 6892 Metoda B nebo A2 + hodnoty r

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Všestrannost: široký rozsah měření a vysoké rozlišení přístroje videoXtens 3-300 umožňují jeho použití také pro další druhy zkoušek.
 • Žádné ovlivnění vzorků: vzorky ze slitin Al nebo kovové fólie jsou citlivé na kontakt, takže bezkontaktní videoXtens je ideálním řešením. Nedochází k ovlivňování charakteristických vlastností materiálu.
 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit.
 • Přídavná kamera pro měření změny šířky (včetně možnosti určení hodnoty r) se vždy automaticky nastaví na střed zorného pole, a tedy i na střed vzorku.
 • Přesnější určení příčné deformace: šířka se měří na vzorku přesně v místě, které bylo původně stanoveno pomocí měřicích linií, např. uprostřed mezi měřicími značkami. Pro měření příčné deformace lze definovat až 10 měřicích linií.

Zkoušení řemenů, pásů, stanovení tažnosti při přetržení

 • Např. L0: 100 mm nebo 200 mm

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a velký rozsah měření je optimálně využit. Přestože velká část materiálu také vybíhá z upínacích čelistí, rozsah měření tím není omezen.
 • Vzhledem k detekci rastru není potřeba vzorky značkovat. Využívá se přirozené textury vzorku.
 • Vzorky náchylné ke šlehnutí – při přetržení nehrozí poškození průtahoměru, je možné sledovat celou zkoušku.
 • Pro měření příčné deformace je možné využít volitelnou položku softwaru. Příkladem jsou pásy, které vlivem struktury tkaniny při zkoušce tahem mění šířku.
 • Žádné vzorky nepřijdou nazmar kvůli porušení mimo L0: Volitelná položka Test Re-Run nabízí opakování zkoušky a detekce rastru, zpětně změnit pozici L0 a přepočítat zkoušku tak, aby místo lomu leželo uvnitř L0. Alternativa: Rozložení deformačního pole, zahrnující tuto volitelnou položku, si automaticky nastaví L0 v oblasti nejvyšších deformací (před zkouškou je nutné si zvolit měřicí body/značky).

Zkoušení filmů podle ISO 527-3

Konkrétní výhody této aplikace:

 • Široký rozsah měření provázený vysokým rozlišením.
 • Všestrannost: široký rozsah měření a vysoké rozlišení přístroje videoXtens 3-300 umožňují jeho použití také pro další druhy zkoušek.
 • Citlivé vzorky nejsou ovlivněny břity průtahoměru, protože měření je bezkontaktní.
 • Rozpoznávání rastru: rastr se rychle vytvoří na celém vzorku pomocí spreje nebo potiskem.
 • Připojení k pohyblivému příčníku zajišťuje, že jsou značky měřené délky vždy automaticky vycentrovány v zorném poli a rozsah měření je optimálně využit.
 • Odtečení vzorků z fólie během zkoušky neomezuje rozsah měření, a proto není třeba s ním počítat.
 • Úspora času při výzkumu: žádné vzorky nepřijdou nazmar kvůli porušení mimo L0. Volitelná položka Test Re-Run (opakování zkoušky a detekce rastru umožňují zpětně změnit pozici L0 a přepočítat zkoušku tak, aby místo lomu leželo uvnitř L0. Alternativa: rozložení deformačního pole, které je také součástí této volby, automaticky nastaví L0 v oblasti s nejvyšší deformací, pokud bylo zadáno více měřicích značek před zkouškou.

Technický přehled

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru