Přejít na obsah stránky

videoXtens Array

Výjimečně všestranný průtahoměr pro široký rozsah měření při vysokém rozlišení. Ke stažení
Max. rozsah měření
 • 680 mm
Teplotní rozsah
 • Okolní teplota
Druh zkoušky + změna šířky
 • Zkouška tahem
 • Měření změny šířky vzorku
 • Rozložení deformačního pole
 • Určování hodnoty r
 • Nová analýza zkoušky (re-run)
 • 2D bodová matrice
Materiál
 • Kovy a slitiny

Patentovaná technologie zajišťuje 100% platnost provedených testů

Systémy videoXtens Array poskytují nejvyšší úroveň flexibility a přesnosti pro širokou škálu aplikací. Řada videoXtens Array obsahuje volitelně tři, čtyři nebo šest kamer s vysokým rozlišením pro měření axiálního prodloužení.

Patentovaná technologie (array technology) společnosti ZwickRoell spojuje zorná pole a vytváří obraz jedné velké oblasti ve vysokém rozlišení. Kombinace velkého zorného pole a modrého kontrastního světla zajišťuje osvětlení celého vzorku a detekci lomu v místě porušení mezi upínacími čelistmi. To umožňuje dosáhnout stoprocentní platnosti provedených zkoušek, a to i v případě, že lom leží mimo původní měřenou délku, která může být také výrazně menší než vzdálenost mezi upínacími čelistmi.

 • Stoprocentní platnost provedených zkoušek díky detekci místa každého lomu.

 • Optimální osvětlení celého vzorku pomocí integrovaného modrého kontrastního světla.

 • Významná úspora času a nákladů díky měření bez ručního značkování vzorku.

 • Zanedbatelně nízké opotřebení, zejména při vysokém počtu prováděných zkoušek nebo při vysokoenergetických lomech vzorků.

 • Regulovaná deformační rychlost podle ISO 6892-1, Metoda A1

Klíčové výhody a funkce

Klíčové výhody a funkce

Spolehlivé výsledky zkoušek
Zkoušení bez externího značkování
Široká škála aplikací pro slitiny kovů
Řízení deformace podle ISO 6892-1, Metoda A1
Určování hodnoty r

Spolehlivé výsledky zkoušek

 • Křehce se porušující kovové vzorky lze zkoušet až do nejvyšších lomových sil, aniž by došlo k poškození průtahoměru.
 • Prachotěsné pouzdro chrání před nečistotami, odlupujícími se okujemi a struskou, aby se zabránilo chybnému seřízení.
 • Díky velkému, plně osvětlenému zornému poli lze zaznamenat každý okamžik lomu. Společně s funkcí opakované/přepočítávané zkoušky (Re-Run) nebo rozložení deformace proto není nutné vyřazovat žádné testy, i když k lomu dojde mimo původní měřenou délku. To znamená: Veškeré zkoušky jsou platné.
 • Funkce Re-Run nabízí vlastní následný posun měřené délky do oblasti lomu.
 • Funkce rozložení deformace umožňuje automatický živý posun měřené délky do oblasti největší deformace, a tím do oblasti lomu.
 • Integrované modré kontrastní světlo zajišťuje optimální homogenní osvětlení celého vzorku.
 • Významná úspora času a nákladů, zejména při použití funkce Re-Run nebo rozložení deformačního pole, protože tyto funkce umožňují zkoušet celý vzorek bez použití měřicích značek.
 • videoXtens je plně integrován do testXpert III. Průtahoměr a stroj pro zkoušení materiálů se ovládají jediným softwarem.

Výhody verze HP

 • Třída přesnosti 0,5 podle EN ISO 9513
 • Řízená deformační rychlost podle ISO 6892-1 A1

Zkoušení bez externího značkování

Kovové vzorky mají svou povrchovou strukturu a drsnost. Použití modrého kontrastního světla dostatečně zviditelňuje texturu vzorku, takže lze na povrchu zachytit virtuální značky. Virtuální měřicí značka je oblast na povrchu vzorku definovaná softwarem. Rastr v této definované oblasti je během zkoušky sledován, vzorek není nutné značkovat ručně.

Jedním z předpokladů pro měření bez značkování je neprůhledný vzorek a specifická struktura povrchu, např. stopy po obrábění nebo za studena či za tepla válcované povrchy. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, pak můžeme použít na měření vlastní značkování. Jako značku lze využít výrazné rastry na vzorku, například žebra na oceli pro výztuže do betonu. Umělý obrazec lze také snadno nanést pomocí nástřiku rastru. To je ideální pro měření rozložení deformačního pole.

Široká škála aplikací pro slitiny kovů

Systémy videoXtens Array jsou ideální pro zkoušení vzorků z různých slitin kovů:

Řízení deformace podle ISO 6892-1, Metoda A1

Řada videoXtens Array HP byla uvedena na trh pro zkoušky s řízenou rychlostí deformace podle metody A1 ISO 6892-1 pro měřené délky od Le0 50 mm nebo 100 mm.

Určování hodnoty r

 • Přídavná kamera pro měření změny šířky včetně možnosti určení hodnoty r (volitelně) se vždy automaticky nastaví na střed zorného pole, a tedy i na střed vzorku.
 • Přesnější určení příčné deformace: šířka se měří na vzorku přesně v místě původně nastavených měřicích linií, např. uprostřed mezi měřicími značkami. Pro měření příčné deformace lze definovat až 10 měřicích linií.

Technický přehled

 • Montáž na vysokokapacitní stroj pomocí samostatného držáku, s nebo bez připojení k pohyblivému příčníku.
 • Řada videoXtens Array HP byla uvedena na trh pro zkoušky s řízenou rychlostí deformace podle metody A1 ISO 6892-1 pro měřené délky od Le0 50 mm nebo 100 mm.

Máte otázky týkající se našich produktů?

Neváhejte a ozvěte se nám.
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

 

Kontaktujte nás

Související produkty a příslušenství

Ke stažení

Název Typ Velikost Ke stažení
Nahoru