Ratkaisut yliopistoille tutkimukseen ja opetukseen

Uusien materiaalien ja tekniikoiden kehittäminen on aina ollut keskeisessä roolissa ihmiskunnan kehityksen kannalta. Merkittävä osa näistä innovaatioista kehitetään yliopistoissa ja niihin liittyvissä tutkimuslaitoksissa. Tällä hetkellä panostetaan maailmanlaajuisesti voimakkaasti tutkimukseen ja opetukseen. Tällä tavoitellaan toisaalta kilpailukyvyn parantamista, ja toisaalta pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen. Tämän päivän avainalueita ovat esimerkiksi kevyet materiaalit, älymateriaalit, biomateriaalit ja komposiitit.

Teollisuus kääntyy tutkimuksen osalta entistä enemmän yliopistojen puoleen. Tämä mahdollistaa resurssien tehokkaan hyödyntämisen ja teorian yhdistämisen käytäntöön. Yliopistot joutuvat kuitenkin tarkkaan miettimään tasapainoa sen välillä, paljonko niiden toiminnasta on palveluiden myyntiä ja paljonko itsenäistä perustutkimusta. Erityisen tärkeää tämä on aloitteleville tutkijoille, joiden tulisi saada kattavat perustiedot luotettavasti ja puolueettomasti.

ZwickRoell on tukenut näitä pyrkimyksiä jo monien vuosien ajan. Olemme joukko asiantuntijoita, jotka ymmärtävät tutkimuslaitosten ja yliopistojen erityistarpeita. Haluamme aina olla tukemassa teknisen osaamisen kehittymistä ja luovuutta. Olemme mielellämme avuksi niin testauslaboratorioiden ja vaativien koeasetelmien suunnittelussa. Autamme mielellämme myös kumppanien löytämisessä maailmanlaajuisen verkostomme avulla.

ZwickRoell:n testausjärjestelmien moduuliajattelu mahdollistaa joustavasti monenlaisten testausjärjestelmien kokoamisen, aina hyvin yksinkertaisista erittäin monimutkaisiin. Ratkaisujemme ytimessä ovat teknisesti huippuluokkaiset laitteistomme, sekä tehokas ja joustava testausohjelmisto. Myös virtuaalinen opetusohjelmistomme on suunniteltu yliopistojen ja tutkimuslaitosten tarpeita silmällä pitäen. Olemme huomioineet ratkaisuissamme yliopistojen tärkeän merkityksen ja tarpeet sekä opetuksen että tutkimuksen saralla. ZwickRoell pyrkii myös räätälöimään tuotteitaan yliopistoja varten. Näitä ovat esimerkiksi edulliset tarjoukset testXpert® II All-In-Suite Education -ohjelmistosta, sekä laserXtens- ja videoXtens-ekstensometreistä. Niiden avulla saat ensiluokkaiset testausratkaisut maltilliseen hintaan.

Lue lisää Näytä vähemmän

Ratkaisut korkeakouluille

ZwickRoell tarjoaa koestuskoneita ja ohjelmistoratkaisuita tekniikan ja aineenkoestuksen opetuksen avuksi. Yli 500 yliopistoa ja muuta koulutuslaitosta luottaa asiantuntemukseemme.

Tutkimus ja tuotekehitys

ZwickRoell on keskeisesti mukana monissa eri maiden yliopistojen tutkimusprojekteissa, toimittaa niihin korkealaatuisia tuotteita ja auttaa kehittämään uusia testausmenetelmiä.

Academia Day ja Science Award

ZwickRoell on sitoutunut tieteellisten tutkimuksen edistämiseen, sekä tiedonvaihtoon tieteen ja teollisuuden välillä. Tästä syystä sponsoroimme vuosittain ZwickRoell Science Award -palkinnon ja Academia Day -tapahtuman.
Ylös