Koestuskoneiden ja testauslaitteiden kalibrointi

Hyödynnä monien vuosien kokemuksemme testausjärjestelmien kalibroinnista Saksan isoimmassa testauslaboratorioissa.

Kalibrointipalvelumme on ollut vuodesta 1994 lähtien German Calibration Service:n (DKD) akkreditoimaa, ja DAkkS:n akkreditoimaa vuodesta 2013. Täytämme siis selvästi testaus- ja kalibrointilaboratorioille standardeissa DIN EN ISO / IEC 17025 asetetut vaatimukset — Tämä takaa sinulle tarkat, itsenäiset ja tehokkaat kalibrointipalvelut.

Calibration

Kaikki yhden katon alla

Olemme kalibrointimenetelmien asiantuntijoita, ja hallitsemme suuren määrän standardeja. Koestuskoneiden ja testauslaitteiden kalibrointipalveluidemme kattava valikoimamme mahdollistaa erilaisten mittasuureiden kalibroinnin. Tähän kuuluvat akkreditoidut mittasuureet, kuten voima, pituus, mekaaninen työ, kovuus, sekä monia muita mittasuureita. Haluamme pystyä tarjoamaan sinulle oikean ratkaisun tilanteessa kuin tilanteessa.

Olipa kyse staattisista tai dynaamisista koestuskoneista, iskuvasaroista, kovuusmittareista tai muista testauslaitteista — meiltä saat niille asiantuntevat, jäljitettävät kalibrointipalvelut. Zwickin omien koestuskoneiden ja testauslaitteiden lisäksi kalibroimme myös muiden valmistajien koestuskoneita.

Palvelumme

ZwickRoell saa suorittaa kalibrointeja Saksan kalibrointiviranomaisen (DAkkS) nimissä ja myöntää DAkkS-kalibrointisertifikaatteja. Olemme standardoituja työprosesseja käyttäen kalibroineet yli 10 000 koestuskonetta ja testauslaitetta vuodessa. Me todella hallitsemme kalibroinnit. Tämä määrä kalibrointeja tekee ZwickRoell:stä Saksan suurimman koestuskoneiden ja testauslaitteiden kalibrointilaboratorion.

Akkreditoidut mittasuureet

Muita mittasuureita

Lue lisää ZwickRoell:n kalibrointipalveluista ja palvelujemme laajuudesta.

Akkreditoidut mittasuureet

Voima Koestuskoneiden voimanmittauslaitteiden kalibrointi DIN 51220 mukaisesti

Vetosuunnassa: 0,02 N – 3 000 kN

Puristussuunnassa: 0,02 N – 5 000 kN

DIN EN ISO 7500-1 DIN EN ISO 7500-1 Bbl. 1-3 DIN EN ISO 7500-2 ASTM E4
Pituus Koestuskoneiden pituudenmittauslaitteiden kalibrointi DIN 51220 mukaisesti

Veto- ja puristussuunnissa 0 mm – 1 500 mm

DIN EN ISO 9513 ASTM E83 ASTM E2309
Mekaaninen työ Heilurivasaroiden ja iskuvasaroiden kalibrointi välillä 0,2 J – 750 J DIN 51222 DIN 51230 DIN 52189 DIN 53512 DIN EN ISO 148-2 DIN EN ISO 13802 ASTM E23
Kovuus Kovuusmittarien kalibrointi Brinell-, Vickers-, Rockwell-, Knoop- ja kuulatunkeumakovuus -menetelmien mukaan DIN EN ISO 6506-2 DIN EN ISO 6507-2 DIN EN ISO 6508-2 DIN EN ISO 4545-2 DIN EN ISO 2039-1 ASTM F36
Kovuus Kovuusmittarien kuormituslaitteiden kalibrointi välillä 10 g – 3 000 kg DIN EN ISO 6506-2 DIN EN ISO 6507-2 DIN EN ISO 6508-2 DIN EN ISO 4545-2 DIN EN ISO 2039-1 ASTM F36
Kovuus Kovuusmittauslaitteiden optisen painumasyvyyden mittauslaitteen kalibrointi välillä 0 mm – 6 mm DIN EN ISO 6506-2 DIN EN ISO 6507-2 DIN EN ISO 4545-2
Kovuus Kovuusmittauslaitteiden syvyyden mittauslaitteen kalibrointi välillä 0 mm – 0,8 mm DIN EN ISO 6508-2 DIN EN ISO 2039-1 ASTM F36

Muita mittasuureita

Dynaaminen voima Korkeataajuuspulsaattorien dynaamisen voiman todentaminen MIL STD - 1312 B
Vääntö Väännön kalibrointi välillä 0,02 Nm – 2 000 Nm DIN EN ISO 7500-1 mukaisesti
Kulma Torsiokoneen anturin kalibrointi välillä 0° – 360° DIN EN ISO 9513 mukaisesti
Yhdensuuntaisuus Koestuskoneiden testausakselin yhdensuuntaisuuden sähköinen mittaaminen venymäliuskallisella yhdensuuntaisuustyökalulla ASTM E 1012 Nadcap AC 7101 Nadcap AC 7122
Instrumentoidut iskukärjet Iskuvasaroiden instrumentoitujen iskukärkien voiman kalibrointi EN ISO 14556
Lävistys- ja iskulujuus Iskuvasaroiden kalibrointi Pudotuspainon massa, pudotuskorkeus ja pietso-voima-anturi DIN EN ISO 6603-1 DIN EN ISO 7765-1
Kovuuden mittaamisen erityismenetelmät Kovuusmittarien kalibrointi instrumentoitua tunkeumatestiä (Martens), sekä Vickers ja Brinell painumasyvyyden mittausmenetelmiä varten DIN EN ISO 14577-2 VDI/VDE 2616
Sulaindeksi (MFR) / sulatilavuusvirta (MVR) Sulaindeksilaitteiden kalibrointi sulaindeksin ja sulatilavuusvirran mittauksia varten Kuormitus, männän isku ja lämpötila EN ISO 1133
Vicat/HDT Vicat/HDT-taipumislämpötilan kalibrointi öljyhauteella tai suoraan koskettaen lämmittämällä Kuormitus, matka syvyyssuunnassa ja lämpötila DIN EN ISO 306 DIN EN ISO 75-1
Olosuhdekammio Olosuhdekammion keskipisteen lämpötilan kalibrointi välillä -40 °C – 350 °C DAkkS-DKD-R 5-7 mukaisesti, menetelmä C
Korkealämpötilauuni Korkealämpötilauunien lämmityselementtien kalibrointi 1 200 °C saakka DAkkS-DKD-R 5-3 mukaisesti
Lue lisää Näytä vähemmän

Zwickin etuja

Mikä erottaa meidän muista

Kalibrierung Prüfmaschinen

Luotettavat testaustulokset — kalibroimme tarkemmin, kuin mitä standardi edellyttää

Kalibroinnin suorittamisen vaihteluväli riippuu koestuskoneessa käytetystä voima-anturista, koneen elektroniikasta ja mittaustarkkuudesta. ZwickRoell:n suuren tarkkuuden (HP) sarjan koestuskoneiden voima-anturit kalibroidaan 0,2 % nimellisvoimasta alkaen; muiden konetyyppien voima-anturit 0,4 % nimellisvoimasta alkaen Tämä kattaa koko mittausalueen ja varmistaa tulosten parhaan mahdollisen tarkkuuden. Standardinmukainen kalibrointi edellyttää viisivaiheista kalibrointia 20 % – 100 % välillä nimellisvoimasta. ZwickRoell:n kalibrointisertifikaatti koostuu peräti yhdestätoista kalibrointivaiheesta.

Joustavuutemme on sinun menestystekijäsi.

Palveluksessamme on yli 100 erittäin taitavaa teknistä asiantuntijaa ja kalibrointiosaajaa, joilla on valtava määrä tietoa, ja jotka päivittävät tietojaan jatkuvasti. ZwickRoell:n omat tekniset asiantuntijat sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Benelux-maissa, mikä takaa nopean ja joustavan kalibrointipalvelun paikan päällä. Meille on erityisen tärkeää, että tukipalvelumme ovat joustavia ja sijaitsevat lähellä asiakasta.
Inspektion und Kalibrierung

Ennaltaehkäisevät tarkastukset säästävät sinulta rahaa pidemmällä aikavälillä.

Kalibrointipalvelun osana tarjoamme tarkistuslistan perusteella suoritettavia tarkastuksia vikaantumisen ehkäisemiseksi, seisokkiaikojen minimoimiseksi, ja tuottavuuden varmistamiseksi. Tämä auttaa sinua säästämään korjauskustannuksissa ja varaosissa pidemmällä aikavälillä. Näiden vain meidän valmistajana tarjoamien tarkastusten aikana tekniset asiantuntijamme tarkastavat koestuskoneesi ja suorittavat pienet säädöt ja korjaukset samantien. Tämän tarkastuksen suorittaminen on tärkeää, sillä standardi DIN EN ISO 7500-1 määrittää, että tällainen tarkastus on suoritettava ennen kalibrointia.

Calibration Services Zwick USA - knowledge and expertise of service technician

ZwickRoell Service on luotettava ja taitava

Jokainen yksittäinen tekninen asiantuntija on erittäin taitava työssään ja päivittää tietojaan säännöllisesti. Taito osoitetaan käytännössä jokaisen kalibrointikäynnin aikana. Jokaisella asiantuntijalla on mukanaan henkilökohtaiset kalibrointivälineet tarvittavilla adaptereilla sekä käytettävät referenssianturit. DAkkS-akkreditoinnin ylläpitämiseen kuuluu referenssianturien säännöllinen kalibrointi.
Kalibriertechniker vor Serviceauto
Kalibierung Pendelschlagwerk

Akkreditointi maailmanlaajuisesti

ZwickRoell:n kalibrointilaboratoriot toimivat kaikkialla korkeimpien mahdollisten laatustandardien mukaisesti. Saksan Ulmin lisäksi meillä on kalibrointilaboratorioita ympäri Eurooppaa, Aasiaa, sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa. DAkkS:n lisäksi meidät ovat akkreditoineet mm. COFRAC, UKAS, A2LA, INMETRO, TÜRKAK ja NABL. Kansalliset akkreditoijat tunnustavat toistensa myöntämät akkreditoinnit ILAC-sopimuksen mukaisesti. Tämä varmistaa kalibrointisertifikaattisi pätevyyden ja testaustulostesi oikeellisuuden maailmanlaajuisesti.

Mittausjärjestelmän analysointi (MSA)

Tarjoamme koestuskoneiden ja testauslaitteiden tarkastusten ja kalibrointien yhteydessä myös mittausjärjestelmän analysointi (MSA) -lisäpalvelua. Tämä tarjoaa todistuksen järjestelmän soveltuvuudesta toimialan standardien mukaiseen testaukseen, mikä on erittäin tärkeää mm. autoteollisuudessa (ISO/TS 16949), sekä lääketieteen tekniikan ja lääketeollisuuden aloilla. Materiaalien tuhoavaan testaukseen käytetään Q-DAS-ohjeistuksen menetelmää 1. Tällä menetelmällä tarkistetaan testausjärjestelmän antamien tulosten tarkkuus ja toistettavuus. Mitattavaa arvoa lähestytään 50 kertaa käyttönormaalin avulla. Tuloksena saadaan keskiarvo ja keskihajonta, jotka yhdessä asetetun arvon ja sietorajan kanssa mahdollistavat suorituskykyindeksien Cg ja Cgk laskemisen. Sen tulee saavuttaa vähintään arvo 1,33, jotta mittauslaitteen tarkkuus on riittävä.
Ylös