Koestuskoneiden ja testauslaitteiden kalibrointi

Hyödynnä monien vuosien kokemuksemme testausjärjestelmien kalibroinnista Saksan isoimmassa testauslaboratorioissa.

Kalibrointipalvelumme on ollut vuodesta 1994 lähtien German Calibration Service:n (DKD) akkreditoimaa, ja DAkkS:n akkreditoimaa vuodesta 2013. Täytämme siis selvästi testaus- ja kalibrointilaboratorioille standardeissa DIN EN ISO / IEC 17025 asetetut vaatimukset — Tämä takaa sinulle tarkat, itsenäiset ja tehokkaat kalibrointipalvelut.

Kalibriertechniker vor Serviceauto
Kalibierung Pendelschlagwerk

Akkreditointi maailmanlaajuisesti

ZwickRoell:n kalibrointilaboratoriot toimivat kaikkialla korkeimpien mahdollisten laatustandardien mukaisesti. Saksan Ulmin lisäksi meillä on kalibrointilaboratorioita ympäri Eurooppaa, Aasiaa, sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa. DAkkS:n lisäksi meidät ovat akkreditoineet mm. COFRAC, UKAS, A2LA, INMETRO, TÜRKAK ja NABL. Kansalliset akkreditoijat tunnustavat toistensa myöntämät akkreditoinnit ILAC-sopimuksen mukaisesti. Tämä varmistaa kalibrointisertifikaattisi pätevyyden ja testaustulostesi oikeellisuuden maailmanlaajuisesti.

Accreditation certificates to ISO/IEC 17025

Kaikki yhden katon alla

Olemme kalibrointimenetelmien asiantuntijoita, ja hallitsemme suuren määrän standardeja. Koestuskoneiden ja testauslaitteiden kalibrointipalveluidemme kattava valikoimamme mahdollistaa erilaisten mittasuureiden kalibroinnin. Tähän kuuluvat akkreditoidut mittasuureet, kuten voima, pituus, mekaaninen työ, kovuus, sekä monia muita mittasuureita. Haluamme pystyä tarjoamaan sinulle oikean ratkaisun tilanteessa kuin tilanteessa.

Olipa kyse staattisista tai dynaamisista koestuskoneista, iskuvasaroista, kovuusmittareista tai muista testauslaitteista — meiltä saat niille asiantuntevat, jäljitettävät kalibrointipalvelut. Zwickin omien koestuskoneiden ja testauslaitteiden lisäksi kalibroimme myös muiden valmistajien koestuskoneita.

Kalibrierung Prüfmaschinen

Luotettavat testaustulokset — kalibroimme tarkemmin, kuin mitä standardi edellyttää

Kalibroinnin suorittamisen vaihteluväli riippuu koestuskoneessa käytetystä voima-anturista, koneen elektroniikasta ja mittaustarkkuudesta. ZwickRoell:n suuren tarkkuuden (HP) sarjan koestuskoneiden voima-anturit kalibroidaan 0,2 % nimellisvoimasta alkaen; muiden konetyyppien voima-anturit 0,4 % nimellisvoimasta alkaen Tämä kattaa koko mittausalueen ja varmistaa tulosten parhaan mahdollisen tarkkuuden. Standardinmukainen kalibrointi edellyttää viisivaiheista kalibrointia 20 % – 100 % välillä nimellisvoimasta. ZwickRoell:n kalibrointisertifikaatti koostuu peräti yhdestätoista kalibrointivaiheesta.

Inspektion und Kalibrierung

Ennaltaehkäisevät tarkastukset säästävät sinulta rahaa pidemmällä aikavälillä.

Kalibrointipalvelun osana tarjoamme tarkistuslistan perusteella suoritettavia tarkastuksia vikaantumisen ehkäisemiseksi, seisokkiaikojen minimoimiseksi, ja tuottavuuden varmistamiseksi. Tämä auttaa sinua säästämään korjauskustannuksissa ja varaosissa pidemmällä aikavälillä. Näiden vain meidän valmistajana tarjoamien tarkastusten aikana tekniset asiantuntijamme tarkastavat koestuskoneesi ja suorittavat pienet säädöt ja korjaukset samantien. Tämän tarkastuksen suorittaminen on tärkeää, sillä standardi DIN EN ISO 7500-1 määrittää, että tällainen tarkastus on suoritettava ennen kalibrointia.

Joustavuutemme on sinun menestystekijäsi.

Palveluksessamme on yli 100 erittäin taitavaa teknistä asiantuntijaa ja kalibrointiosaajaa, joilla on valtava määrä tietoa, ja jotka päivittävät tietojaan jatkuvasti. ZwickRoell:n omat tekniset asiantuntijat sijaitsevat Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Benelux-maissa, mikä takaa nopean ja joustavan kalibrointipalvelun paikan päällä. Meille on erityisen tärkeää, että tukipalvelumme ovat joustavia ja sijaitsevat lähellä asiakasta.

ZwickRoell Service on luotettava ja taitava

Jokainen yksittäinen tekninen asiantuntija on erittäin taitava työssään ja päivittää tietojaan säännöllisesti. Taito osoitetaan käytännössä jokaisen kalibrointikäynnin aikana. Jokaisella asiantuntijalla on mukanaan henkilökohtaiset kalibrointivälineet tarvittavilla adaptereilla sekä käytettävät referenssianturit. DAkkS-akkreditoinnin ylläpitämiseen kuuluu referenssianturien säännöllinen kalibrointi.

Zwickin etuja

Mikä erottaa meidän muista

Mittausjärjestelmän analysointi (MSA)

Tarjoamme koestuskoneiden ja testauslaitteiden tarkastusten ja kalibrointien yhteydessä myös mittausjärjestelmän analysointi (MSA) -lisäpalvelua. Tämä tarjoaa todistuksen järjestelmän soveltuvuudesta toimialan standardien mukaiseen testaukseen, mikä on erittäin tärkeää mm. autoteollisuudessa (ISO/TS 16949), sekä lääketieteen tekniikan ja lääketeollisuuden aloilla. Materiaalien tuhoavaan testaukseen käytetään Q-DAS-ohjeistuksen menetelmää 1. Tällä menetelmällä tarkistetaan testausjärjestelmän antamien tulosten tarkkuus ja toistettavuus. Mitattavaa arvoa lähestytään 50 kertaa käyttönormaalin avulla. Tuloksena saadaan keskiarvo ja keskihajonta, jotka yhdessä asetetun arvon ja sietorajan kanssa mahdollistavat suorituskykyindeksien Cg ja Cgk laskemisen. Sen tulee saavuttaa vähintään arvo 1,33, jotta mittauslaitteen tarkkuus on riittävä.
Ylös