ZwickRoell laatu ja luotettavuus

ZwickRoell:lle laatu on asikakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Tarjoamme hyvin suunniteltuja koneita, jotka ovat monikäyttöisiä, takaavat luotettavat testitulokset ja ovat taattua ”made in Germany”-laatua. Sertifiointi vahvistaa sitoutumistamme korkeaan laatuun.
Kokoonpano

Video: Luotettavat testitulokset

4:04

Reliable Test Results

Reliable test results are a fundamental and hot topic in materials testing.

Sertifioitu laatu

Lisääntynyt halu ymmärtää laatua on asettanut koestuskoneiden tarkkuuden ja toistettavuuden vaatimukset uudelle tasolle. ZwickRoell ylläpitää kalibrointilaboratoriota, jolle on DAkkS on myöntänyt standardin ISO / IEC 17025 -mukaisen akkreditoinnin. Tämä antaa meille mahdollisuuden kalibroida testauskoneet ja -järjestelmät niiden asennuspaikalla asiaankuuluvien standardien mukaisesti ja antaa kalibrointisertifikaatteja, jotka ovat tunnustettuja maailmanlaajuisesti. Panostamme paljon siihen, että saamme yhdistettyä tunnetun laadunvalvontajärjestelmämme osaksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmää, tämä antaa meille mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan laatu-, ympäristönsuojelu-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Tämän ansiosta, ZwickRoell Ulmi:ssa on sertifioitu ISO 14001- mukaisesti ja pätevöitynyt turvallisuus hallintajärjestelmän (SeSaM) mukaisesti.

Lisätietoja TÜV SÜD -sertifikaateista löydät TÜV SÜD:n -verkkosivuilta

Image 1

Sertifioitua laatua - ZwickRoell Ulm / Saksa

Worldwide ZwickRoell accreditations at a glance

ZwickRoell:n tekniikka — Made in Germany

 • Meidän "Made in Germany" -laatustandardimme perustuu TÜV:n sertifioimaan ISO 9001 -standardin mukaiseen laadunhallintajärjestelmään.
 • Hyödynnä palveluitamme. ZwickRoell tarjoaa asiakkailleen palvelua ja tukea, kuten maailmanlaajuisesti auktorisoidun kalibroinnin, ja takaa varaosien saatavuuden vähintään kymmeneksi vuodeksi.
 • Kuormituskehät ja käytöt hyödyntävät patentoitua ZwickRoell-teknologiaa, joka yhdistää äärimmäisen tarkat testitulokset ja käyttömukavuuden.
 • TestControl II: n kehittämisen aikana ZwickRoell pystyi hyödyntämään kokemusta, joka saatiin yli 12 000 testControl-elektroniikan asennuksesta.
 • TestXpert III ja testXpert Research varmistavat materiaalien koestuskoneen turvallisen ja tehokkaan käytön muodostaen samalla optimaalisen ratkaisun kaikkiin testausvaatimuksiin.

Hyvin koordinoidut kehitys-, valmistus- ja myyntiprosessit takaavat nopeat toimitusajat. Koneita on aina mahdollista mukauttaa yksilöllisten vaatimusten mukaiseksi.
ZwickRoell:lta saat sen mitä tarvitset—tuote valmistetaan sinua varten

Turvallisuutta koko testausjärjestelmälle

ZwickRoell:n tekniikka — Made in Germany

Koestuskoneemme ja kaikki niiden mekaaniset ja sähköiset osat, ohjelmistot, sekä kattava valikoima lisävarusteita kehitetään ja valmistetaan kaikki ZwickRoell:n tehtaalla Saksassa, minkä ansiosta osat sopivat aina täydellisesti yhteen. Jokainen koestuskone valmistetaan korkeimpien mahdollisten laatustandardien mukaisesti, ja ZwickRoell tarjoaa sille parhaan mahdollisen tuen.

Turvallisuus sisäänrakennettuna EU:n konedirektiivin mukaisesti

EU:n konedirektiivin lakisääteiset turvallisuusvaatimukset on toteutettu kaikissa ZwickRoell:n koneissa, ja jokaisen koneen mukana toimitetaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Viimeistä tekniikkaa edustavat, teollisesti valmistetut komponentit, jotka täyttävät teollisten ja turvallisuuteen liittyvien standardien tiukimmatkin vaatimukset (esim. IEC 60947). Sekä käyttäjälle että testausjärjestelmälle taataan paras mahdollinen turvallisuus.

Turvallisuutta koko testausjärjestelmälle

Asetuksen aikana tehostetun turvallisuuden takaavat tilakytkin ja kaksikanavainen turvapiiri. Turvapiiriin kuuluvat hätäpysäytys, poikkipalkin rajoituskatkaisin ja kytketyt lisävarusteet sekä käytön pysäytyspainike ja moottorijarrutoiminto. CE-merkinnän vaatimuksia vastaava, sähköisesti takalukittu suojalaite estää koneen toiminnan häiritsemisen koestuksen aikana.

Valmiina myös tulevaisuuden haasteisiin

Testausjärjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta se on helppo tarvittaessa päivittää tai varustaa uudelleen. Lisäksi testControl II -elektroniikka on yhteensopivaa ZwickRoell:n tulevienkin ohjelmistojen kanssa. Varaosien saatavuus on taattu vähintään kymmenen vuoden ajan myös tuotteen valmistamistuksen päättymisen jälkeen.

Käyttöturvallisuus

Älykkäät turvallisuustoiminnot, teollisuusturvateknologia, toimintomuodon valinta ja yhdenmukaisuus EU:n uuden konedirektiivin kanssa takaavat käyttäjälle parhaimman mahdollisen suojan.

Tietoturva

ZwickRoell:n testausohjelmisto takaa täyden tietoturvan käyttäjän tiedoille ja koetuloksille.

 • Testausohjelmisto, jonka tuloksia ei pysty manipuloimaan:
 • Käyttäjätilien täydellinen hallinta - pääkäyttäjä voi määrittää mitä toimintoja operaattoreilla on käytettävissä.
 • Kaikkien testi- ja järjestelmään liittyvien tietojen jäljitettävyys;
 • tarkasti toistettavat testiolosuhteet ainutlaatuisen System Configuration Builder -konseptin ansiosta;
 • järjestelmällinen testausconfiguraatio, älykkäällä valikolla

Koekappaleen suojaus

Aktiivinen anturin ja voimarajojen valvonta jo asetusten teon aikana ja älykäs voimankasvun tunnistus sekä voima-nolla pito ZwickRoell ohjelmistossa ehkäisee näytteen ylikuormittamista.

Järjestelmän suojaus

Älykäs anturijärjestelmä ja työkaluympäristökonsepti estävät järjestelmän vaurioitumisen kun raja-arvot saavutetaan. Lisäksi uusi järjestelmänvalvonta mahdollistaa tilailmaisimien täyden valvonnan ja tarjoaa ennaltaehkäiseviä neuvoja.

System Monitoring - järjestelmän valvonta

testControl II:n järjestelmän valvonta tarjoaa käyttäjälle / laboratorion johtajalle yksityiskohtaista tietoa testauslaitteiston tilasta ja käyttöasteesta. Tämä mahdollistaa laitteiston paremman hyödyntämisen ja yksinkertaistaa merkittävästi huollon suunnittelua ja varaosien tilaamista.

Monikäyttöinen, laajennettava ja aina valmiina uusiin haasteisiin

Mekaaninen modulaarisuus

Mekaaninen modulaarisuus mahdollistaa testausjärjestelmän laajentamisen ZwickRoell:n laajasta valikoimasta löytyvillä testaustyökaluilla ja kiinnittimillä, sekä yksilöityjen laitteiden käytön. Lisäämisen tekevät helpoksi hyvin muunneltavissa oleva, välyksetön liitin- ja T-urajärjestelmä sekä poikkipalkin erilaiset asennusmahdollisuudet. Kiinnittimet ja testaustyökalut voidaan vaihtaa joustavasti aina tarpeen vaatiessa, minkä ansiosta samalla koestuskoneella voi suorittaa monenlaisia kokeita ja mukautuminen kulloiseenkin testaustarpeeseen on nopeaa ja joustavaa.

Saatavana vain ZwickRoell:lta: Xforce-voima-anturit

ZwickRoell valmistaa itse patentoidut Xforce-voima-anturit, jotka tarjoavat ensiluokkaisen tarkkuuden ja suuren vastustuskyvyn loisvoimille. Loisvoimilla kuten poikittaisvoimilla ja lämpötilan vaikutuksella on huomattavasti vähemmän vaikutusta testaustuloksiin, kuin muita vastaavia sensoreita käytettäessä. Xforce-voima-anturit ovat erittäin vankkarakenteisia ja verrokkejaan vastustuskykyisempiä esim. puristus- ja vetokokeiden aikaisille poikittaisvoimille.

Ekstensometrit

ZwickRoell:lta löydät sopivat extensometrit kaikkiin käyttötarkoituksiin. Innovatiiviset ratkaisut, joista osa on patentoituja, takaavat suuren tarkkuuden ja tulosten luotettavuuden, korkean suoritustehon ja erinomaisen käyttöergonomian. Tämän laajan valikoiman extensometrejä saa liitettyä helposti koestusjärjestelmään erilaisten kiinnitysmahdollisuuksien avulla.

Automaatio

Koestusjaksosta saa milloin tahansa entistäkin tehokkaamman lisäämällä koestuskoneeseen automaatiojärjestelmän.

Lämpötila ja Media

Allround­Line ja zwickiLine ovat rakenteensa ansiosta liitettävissä olosuhdekammioihin, korkean lämpötilan uuneihin ja nestesäiliöihin. Integroidut ratkaisut takaavat yksinkertaisen ja tehokkaan toiminnan.

Tietoliikenneyhteys

Kaikki tietokantayhteydet ovat tuettuja riippumatta siitä, miten koestuksen asetuksia ja tuloksia hallitaan.

Multimedia

Molemmat, web-kamerat ja suurnopeuskamerat voidaan liittää järjestelmään. Koetulokset voi katsoa myös älypuhelimella.

Siirtymänmittauslaitteet ja anturit

Suuri määrä liitäntöjä mahdollistaa voima-antureiden, siirtymäantureiden ja muiden liitäntöjen aika synkronoinnin, mukaan lukien mittausvahvistimien ja mittasiltojen tarvittavat liitännät. Tämä takaa myös erittäin korkean mittaustarkkuuden ja tulosten toistettavuuden sellaisissakin erityisissä koestuksissa, joissa käytetään tilaustyönä tehtyjä tai erikoisantureita.

Ergonominen käyttöfilosofia 

Ergonominen käyttää

Ergonomia on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon uuden AllroundLine-koneen suunnittelussa. ZwickRoell:n koestuskoneet saadaan säädettyä siten, että hyvä työergonomia saavutetaan. Modulaarinen rakenne mahdollistaa muokkauksen aina tarvittaessa.

 • zwickiLine:a voidaan käyttää joko pysty- tai vaaka-asennossa tarpeen mukaan, ja lisäksi se on käännettävissä 180° vaaka-asennossa.
 • AllroundLine-koestuskoneen saa halutulle työskentelykorkeudelle jalkoja säätämällä. Näiden ominaisuuksien ansiosta ZwickRoell:n koestuskoneita voi käyttää myös pyörätuolista käsin.
 • cLine:ä voi operoida kolmesta suunnasta.

Täysin testXpert III:en tukema

Johtava testausohjelmisto TestXpert III tarjoaa käyttäjälle tukea testin asetuksien, suorittamisen, arvioinnin ja dokumentoinnin aikana. Toiminnot kuten automaattinen anturintunnistus ja älykäs opastus- ja aputoiminto tekevät testauksesta yksinkertaisempaa. Yli 20 000:sta asennuksesta saatu kokemus puhuu puolestaan.

Helppokäyttöinen näytöllinen kauko-ohjain

Koko koe voidaan suorittaa kauko-ohjaimen avulla tietokoneeseen koskematta. Kaikki tärkeä tieto näytetään kauko-ohjaimen näytöllä. Tämä tekee koneen käytöstä helpompaa ja tehokkaampaa. Tattiohjaimen rulla tekee sijainnin asettamisesta nopeaa ja samalla erittäin tarkkaa.

Testausympäristö

Kaikki olennaiset kone- ja turvallisuusasetukset, kuten välineiden välisten etäisyyksien asetukset ja antureiden konfiguraatiot tallennetaan testausohjelmiin työkaluympäristöinä.

Innovaatio, jotka syntyneet tutkimuksen ja kehityksen kautta

Innovaatio tutkimuksen kautta

Since 2014, the Stiftverbund (German Sponsors Association) has recognized research companies for the responsibility they assume for their country and society with the seal "Innovation through Research."

The Stiftverbund is one of the largest private research funders in Germany. In addition to its commitment to the next generation of academics, excellent institutes of higher education and advanced research, it also responsible for examining and evaluating German research and innovation systems. How much does the economy invest in research and development in Germany? What impact does this have on the future of this country? These questions are the focus of the R&D survey which takes place annually on behalf of the Federal Ministry of Education and Research.

 

Ylös