Rakennusmateriaalien testaaminen

ZwickRoell tarjoaa testausratkaisut betonin, sementin ja sidosaineiden, sekä asfaltin, lasin, keraamisten materiaalien ja puun testaamiseen.

ZwickRoell_27-05-15-0152

Rakennusmateriaalit

Testausratkaisut betonille, sementille ja sidosaineille, sekä asfaltille, lasille, keraamisille materiaaleille ja puulle
Ylös