Luotettavat testaustulokset

Saadakseen kilpailuetua nykypäivän nopean teknologisen kehityksen ympäristössä suunnittelijat ja insinöörit tavanomaisesti hyödyntävät fysiikan rajoja kehittäessään uusia ja parannettuja materiaaleja. Samaan aikaan globalisaatio on johtanut kansainvälisiin toimitusketjuihin ja tutkimuksen erottamiseen tuotantolaitoksista. Laadunhallinnalle ja tuotekehitykselle on näin äärimmäisen tärkeää, että testitulokset ovat tarkkoja, toistettavia, uudelleen tuotettavia sekä jäljitettäviä ja ehdottoman luotettavia!
Image 1

Luotettavien testaustuloksien määritys

Oli sitten kyseessä standardisoitu testaus tai yksilöidyn ratkaisun suunnittelu, lähestymme jokaista haastetta materiaalitestauksessa päämääränä saavuttaa niin luotettavat testitulokset kuin mahdollista. Kysymme tätä varten itseltämme seuraavat kysymykset:

 • Ovatko testitulokset todella tarkkoja?
 • Ovatko tulokset toistuvia?
 • Ovatko tulokset toistettavia, käytettäessä yhteneviä koestuskoneita?
 • Onko mahdollista saada selville, kuka on tehnyt mitä, milloin ja miten?
 • Ja lopuksi, täyttääkö käytetyt mittauslaitteet kaikki vaaditut määräykset ja standardit?

tarkka

Image Article_accurate

Mittaukset jotka on täsmällisiä ja todennettavissa ovat tarkkoja

 • Täsmällisyys on määritellyissä olosuhteissa saatujen yksittäisten testitulosten yhteneväisyyttä. Tämä tarkoittaa: Testitulokset, jotka ovat lähellä toisiaan, ovat täsmällisiä. Sen sijaan yksittäiset testitulokset, jotka eivät ole lähellä muita tuloksia, eivät ole täsmällisiä.
 • Todenmukaisuus kuvaa sitä, kuinka lähellä yksittäisten testitulosten keskiarvo on referenssiarvoja. Tämä tarkoittaa: Tulos on todenmukainen, kun testin tulosten keskiarvo on viitearvojen sisällä. Ja epätosia silloin, kun keskiarvo on viitearvojen ulkopuolella

Testitulokset, jotka ovat lähellä toisiaan ja keskiarvo on viitearvojen sisällä, ovat tarkkoja.

toistuva

Image Article_repeatable

Toistuvuus on tarkkuutta toistuvissa olosuhteissa

 • Sama mittausmenetelmä
 • Sama käyttäjä
 • Sama mittausvälineistö
 • Sama sijainti
 • Ja samat koestusolosuhteet
 • Mittausten toisto lyhyellä ajanjaksolla on ainoa muuttuja

toistettava

Image Article_reproducible

Toistettavuus on täsmällisyyttä toistettavissa olosuhteissa

 • Sama mittausmenetelmä
 • Samanlainen mittauslaite
 • Yleensä eri paikoissa
 • Useiden käyttäjien kanssa
 • Vaihtelevissa testiolosuhteissa
 • Kuten myös mittausten suorittaminen pitkällä aikavälillä

Jäljitettävissä

Image Article_traceable

Jäljitettävyys tarkoittaa mittaustuloksen täyttä ja täydellistä dokumentointia

 • Kuinka testitulos saatiin
 • Missä olosuhteissa
 • Milloin se tehtiin
 • Missä koestus suoritettiin
 • Ja kenen toimesta

Video luotettavista testituloksista

4:04

Reliable Test Results

Reliable test results are a fundamental and hot topic in materials testing.

ZwickRoellin sitoutuminen luotettavuuteen

Kun asiakkaamme ostavat ZwickRoell-koneen, he saavat korkealaatuisen testauskoneen lisäksi kumppanin, jolla on yli 160 vuoden kokemus materiaalien ja komponenttien testaamisesta. Liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla tavoitteenamme on tarjota asiakkaille luotettavimmat testaustulokset. Tämä on perustana kaikessa toiminnassamme. Tämä ohjaa tekemistämme kun tavoitellaan seuraavaa:

 • Korkealaatuinen “Made by ZwickRoell”
 • Helppokäyttöinen ohjelmisto varustettuna standardeilla ja testausmenetelmillä
 • Nopea ja osaava maailmanlaajuinen tuki kalibroinnille, yksilöinneille ja huolloille
Image 1
Ylös