Jousien testaaminen

ZwickRoell_09-10-15_0456

Jouset ovat yksi tärkeimpiä perinteisiä mekaanisia osia. Ne kykenevät varastoimaan ja muuttamaan energiaa elastisten ominaisuuksiensa avulla. Ilman jousia yksikään mekaaninen tai elektromekaaninen järjestelmä ei kykenisi toimimaan. Teknisten jousien pääasiallisia tehtäviä ovat

 • Iskujen ja tärinöiden vaimentaminen
 • Voimien jakaminen ja vastapainotus
 • Esijännityksen ylläpitäminen
 • Tietyn asennon tai tilan säilyttäminen
 • Voimien ja momenttien mittaaminen ja säätely

ZwickRoell tarjoaa testausratkaisuja mitä erilaisimmille jousijärjestelmille.

Kierteisten puristusjousien yksiaksiaalinen testaaminen

Tekniikan nopea kehitys on merkittävästi lisännyt jousien tarkkuudelle ja kestävyydelle asetettuja vaatimuksia. Tämä on vastaavasti lisännyt valmistajiin kohdistuvia odotuksia, kun mitta-, muoto- ja sijaintitoleranssit ovat entistä pienempiä. Vaatimustason kasvu heijastuu vastaavasti tarvittavaan testausteknologiaan.

Jousien testaamisessa tarvitaan parasta mahdollista tarkkuutta ja tulosten toistettavuutta. PrecisionLine-koestuskoneiden sarja täyttää helposti vaativimmatkin jousien testaamiseen liittyvät vaatimukset. Se kehitettiin sellaisten jousien testaamiseen, joissa sallitaan korkeintaan hyvin pieniä toleransseja. Tällaisia jousia käytetään esimerkiksi mekatroniikassa ja autoteollisuudessa. Sarjan koneiden rakenteen suunnittelussa on otettu kaikki virhelähteet huomioon.

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Voima kohdistetaan tarkasti testausalueen keskiakselille; tähän ei tarvita erillisiä ohjaimia 
 • Kiintomitta (koskettamaton inkrementaalinen mittausjärjestelmä) on tarkasti yhdensuuntainen mittausalueen kanssa
 • Voima-anturin muodonmuutos kompensoidaan mekaanisesti

Yksipylväinen zwickiLine-koestuskone testControl-elektroniikalla ja tarkalla jousien puristustyökalupaketilla soveltuu ihanteellisesti jousien tarkkuusmittauksiin. Työkalupaketti on erittäin vastustuskykyinen poikittaisvoimille ja suojaa ylikuormittumiselta. Maadoitettujen ja demagnetisoitujen puristuslaattojen yhdensuuntaisuustarkkuus on 1μm / 10mm, ja tarkkuusohjaimet sallivat vain puristuslaattojen tarkat pystysuuntaiset liikkeet. Muodonmuutoksen tai jousien poikittaisvoimien aiheuttamat mittausvirheet minimoidaan erittäin jäykän, poikittaisvoimille vastustuskykyisen voima-anturin avulla.

Jouset3
Jouset4

Usean kanavan jousikokeet

Usean kanavan mittausalusta mahdollistaa puristuskierrejousien voimavektorin määrittämisen (käytetään venttiilien jousina ja joustintukijousina). Vakiomuotoiset testausjärjestelmät varustetaan tätä varten kuuden tai yhdeksän komponentin voimalevyllä. Tämä mahdollistaa jousen leikkauspisteiden määrittämisen, ja voiman määrittämisen sen komponenttien perusteella, kun jousta kuormitetaan puristusvoimalla. Näiden ominaisarvojen määrittäminen on tärkeää seuraavien laatua kuvaavien ominaisuuksien kannalta: kitka, kuluma ja käyttöikä.

Pneumaattisten jousien testaaminen

Pneumaattisten jousien testaaminen eri lämpötiloissa 

Tämä testausjärjestelmä mahdollistaa pneumaattisten jousien viskoelastisten ja väsymisominaisuuksien määrittämisen eri lämpötiloissa. Järjestelmän perustana toimii servohydraulinen koestuskone, jossa on hydrostaattinen rullalaakerointi. Erityinen puristuslaite (T-uritettuun aluslevyyn kiinnitettynä) mahdollistaa erikokoisten ja -muotoisten pneumaattisten jousien kiinnittämisen. Työkalu on varustettu kahdella jousen halkaisijan mittaamiseen tarkoitetulla mitta-anturilla. Koko työkalu voidaan laittaa olosuhdekammioon lämpötilavälillä -80 – +250 °C.
312_Pneumaattiset_jouset_02
312_Pneumaattiset_jouset_01

Pneumaattisten jousien moniaksiaalinen testaaminen

Pneumaattisten jousien moniaksiaalinen kuormittaminen standardin EN 13597 mukaisesti 

Testausjärjestelmä tukee pneumaattisten jousien laadunvarmistus- ja kehitystyötä. Se koostuu lattiamallisesta 250 kN maksimivoiman koestuskoneesta. Se on varustettu ylimääräisellä vaakasuuntaisella 50 kN maksimivoiman elektromekaanisella käytöllä, sekä mittausalustalla, jossa on viisi voima-anturia (kolme pystysuuntaista ja kaksi vaakasuuntaista). Pneumaattisten jousien aksiaaliset ja vaakasuuntaiset jäykkyysominaisuudet määritetään pysty- tai vaakasuuntaisella kuormituksella, tai yhdistetyllä kuormituksella. Seuraavia kanavia voidaan hallita itsenäisesti:

 • Voima ja matka, pystysuunnassa
 • Voima ja matka, vaakasuunnassa
 • Ilman tai nesteen sisäinen paine

Näytteen syöttämisen helpottamiseksi järjestelmä on varustettu syöttöpöydällä, jota voidaan käyttää näytteiden työntämiseen koestuskoneeseen.

Joustintukien moniaksiaalinen testaaminen

Tämä testausjärjestelmä on varustettu kolmella testausakselilla hydraulisten iskunvaimentimien vaimennusominaisuuksien mittaamiseksi. Koestuskoneen akseli tuottaa pystysuuntaisen voiman. Vaakasuuntaiset voimat ja vääntömomentit, joita ilmenee mutkissa, liikkeelle lähtiessä, jarruttaessa jne. saadaan aikaan käyttämällä vaakasuuntaista testaussylinteriä ja torsiokäyttöä. Testausakseleita voidaan ohjata toisistaan riippumatta. Tämä mahdollistaa ominaisuuksien, kuten vaimennuksen, kitkan ja viskositeetin määrittämisen eri aksiaalisilla nopeuksilla, joko poikittaiskuormituksen ja/tai vääntökuormituksen kanssa, tai ilman niitä.
314_Iskunvaimennin
Ylös