Iskukimmoisuus

ISO 8307, ASTM D3574 - H sekä eri yrityskohtaiset standardit

Lähikuva ISO 8307 ja ASTM D3574-H iskukimmoisuusmittarista, pallosta ja käyttäjästä

Testin tarkoitus

Polymeerivaahdoissa ilmenee muiden polymeerien tapaan viskoelastista käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa, että mekaaniset ominaisuudet riippuvat siitä, miten muodonmuutos etenee ajallisesti.
Iskukimmoisuusmittari ISO 8307, ASTM D3574-H
ISO 8307 ja ASTM D3574-H iskukimmoisuusmittari, pallo ja käyttäjä
ISO 8307 ja ASTM D3574-H mukainen iskukimmoisuusmittari, iskukovuuden kuulatesti

Laskettaessa materiaalin käyttäytymistä, tämä ominaisuus kuvataan yleensä varastomoduulin ja häviömoduulin avulla. Korkeampi varastomoduuli E‘ kuvaa hyvin elastista käyttäytymistä, kun taas korkeampi häviömoduuli E‘‘ kuvaa korkeaa viskoottisuutta ja siten nopean muodonmuutoksen voimakkaampaa vaimentamista.

Kimpoamiskorkeus mitataan tietyllä putoamiskorkeudella ja määrätynlaisella pallolla. Mittauksen tuloksena saadaan arvo, joka kuvaa vaahtomuovimateriaalin elastisen ja viskoelastisen mekaanisen käyttäytymisen suhdetta. Koska viskoottinen osuus on riippuvainen pidentymisen, kelautumisen ja aukikelautumisen prosesseista, tämä mittaus auttaa meitä tekemään johtopäätöksiä siitä, onko vaahdottumisprosessi tapahtunut oikein.  Liian pieni kimpoamiskorkeus saattaa viitata kesken jääneeseen kemialliseen reaktioon. Tämä menetelmä tarjoaa yksinkertaisen keinon laadunvalvontaan.

Aiheeseen liittyviä tuotteita

ZwickRoell:in koestuskoneeseen kuuluu valoverho, joka mittaa kimpoamiskorkeuden ja siten iskukimmoisuuden automaattisesti. Testaustulokset voidaan siirtää elektroniikalta PC:lle liitännän avulla.

Saksassa mittauksia suoritetaan edelleen myös Schob-iskuvasaralla. Tämä menetelmä tuottaa toistettavia tuloksia, ja koe on helppo suorittaa. Sille ei kuitenkaan ole enää voimassa olevaa standardia. ZwickRoell tarjoaa tämän tyyppiseen kokeeseen ZwickRoell 5109 -iskukimmoisuusmittaria.

Tähän kokeeseen liittyviä standardeja

Ylös