Yhdensuuntaisuuden mittaaminen — testausakselin yhdensuuntaisuuden varmistaminen

Koestuskoneiden geometrisen yhdensuuntaisuuden jäljitettävyys kasvattaa jatkuvasti merkitystään laatuvaatimusten kiristyessä. Tarkka yhdensuuntaisuus vähentää virheellisten mittaustulosten riskiä.

ZwickRoell tarjoaa koestuskoneiden yhdensuuntaistamispalvelua, sekä yhdensuuntaisuuden mittaus- ja rekisteröintipalvelua.

Alignment-Messung

Testausakselin yhdensuuntaisuuden varmistaminen Nadcap:n mukaisesti

Nadcap tulee sanoista "National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program", ja se oli aiemmin toimittajien maailmanlaajuinen akkreditointiohjelma ilmailu- ja puolustusteollisuudelle. Nadcap:in tavoitteena on löytää kustannustehokkaita lähestymistapoja prosesseille ja tuotteille, sekä kannustaa akkreditoituja yhtiöitä jatkuvaan parantamiseen.

Toisin kuin ISO 9001 ja EN 9100 mukainen laatusertifiointi, Nadcap-akkreditointi sisältää sekä erityisten teknisten prosessien arvioinnin, että auditoinnin määrättyjen arvojen ja ohjeiden noudattamisesta. Ilmaisuteollisuuden valmistajat ja toimittajat asettavat testauslaboratorioille erittäin kovia vaatimuksia niin tekniikan kuin henkilöstönkin suhteen. Nämä vaatimukset on määritelty standardeissa, direktiiveissä ja auditointikriteereissä, ja ne tarkistetaan Nadcap-auditoinnin yhteydessä. Tämä tekee prosesseista mahdollisimman vakaita, ja takaa standardinmukaisen laadun.

Yhdensuuntaisuuden mittaaminen on osa ASTM E1012 -standardiin perustuvaa Nadcap-akkreditointia, joka määrää tietyt sietorajat. Nämä ovat mukana Nadcap-auditointikriteereissä AC 7101 ja AC 7122, jotka määrittävät mittaustapahtuman puitteet, eli testausakselin yhdenmukaisuuden varmistamisen. Ilmailualan valmistajien ja palveluntarjoajien lisäksi Nadcap-akkreditointivaatimukset koskevat enenevässä määrin myös muiden alojen toimijoita, esimerkiksi metalli- ja konepajateollisuuden sekä laitostekniikkateollisuuden toimijoita.

Yhdensuuntaisuuden mittaaminen ASTM E1012 mukaisesti

Standardi ASTM E1012 kuvaa vakiintuneen tavan yhdensuuntaisuuden mittaamiseen, ja siihen sisältyy testausakselin tallennettu tarkastaminen. Taivutusmomentit mitataan sähköisesti, ja ne voivat syntyä hyvinkin pienistä kulmavirheistä tai testausakselin säätöpoikkeamasta.
Schiefzug

Palvelumme

ASTM E1012 -standardin mukaan käytettävien venymäliuskallisten yhdensuuntaisuustyökalujen tulisi mieluiten vastata myöhemmin testattavan näytteen muotoja. ZwickRoell:n kokenut tekninen asiantuntija kohdistaa venymäliuskallisen yhdensuuntaisuustyökalun testausjärjestelmän testausakselille, jonka jälkeen sitä kuormitetaan elastisesti.

Jos voima jakautuu epätasaisesti, kiinnitetyt venymäliuskat havaitsevat erilaisia venymäarvoja. Nämä digitalisoidaan kiinnitetyn mittausvahvistimen avulla ja siirretään testXpert II -testausohjelmiston erityisohjelmalle. Materiaaliominaisuuden määritetään ja tallennetaan testXpert II:een standardin määritysten ja näytteen muodon perusteella. testXpert II:n edistyksellinen arviointi auttaa ZwickRoell:n teknistä asiantuntijaa tunnistamaan testausakselin yhdensuuntaisuusvirheet mittaustulosten perusteella. Yhdensuuntaisuusvirheiden korjaamiseen voidaan tarvittaessa käyttää siihen nimenomaisesti suunniteltuja työkaluja. Lisäksi testXpert II antaa säätösuosituksia, jos käytetään valinnaista kohdistustyökalua, mikä mahdollistaa yhdensuuntaisuusvirheiden vaivattoman korjaamisen.

Standardinmukaiset venymäliuskalliset yhdensuuntaisuustyökalut sopivat käytettäväksi useimpien koestuskoneiden kanssa. Venymäliuskallisen yhdensuuntaisuustyökalun kanssa voidaan käyttää myös yrityksesi omien standardien mukaista geometriatietoa.

ZwickRoell:n standardinmukaiset venymäliuskalliset yhdensuuntaisuustyökalut täyttävät Nadcap- ja ASTM E1012 -standardien vaatimukset. Lue lisää ZwickRoell:n venymäliuskallisista yhdensuuntaisuustyökaluista...

Yhdensuuntaisuuden mittaaminen

Standardi

ASTM E1012

ASTM E1012

ASTM E1012

ASTM E1012

Menetelmä

Nadcap AC 7101 Metalleille Nadcap AC 7101 Metallit Nadcap AC 7101 Metallit Nadcap AC 7122 Komposiitit

Rakenne

Pyöreä venymäliuskallinen yhdensuuntaisuustyökalu

Pyöreä venymäliuskallinen yhdensuuntaisuustyökalu

Pyöreä venymäliuskallinen yhdensuuntaisuustyökalu

Litteä venymäliuskallinen yhdensuuntaisuustyökalu

Koneen nimellisvoima

Korkeintaan 50 kN

Korkeintaan 100 kN

Korkeintaan 250 kN

Kaikki

Toistot

12 kertaa

12 kertaa

12 kertaa

12 kertaa

Mittatasojen lukumäärä

3

3

3

3

Venymäliuskoja per mittataso

4

4

4

4

Venymäliuskallisen yhdensuuntaisuustyökalun Fmax

20 kN

40 kN

100 kN

17,5 kN

Standardinmukaiset mittauspisteet

10%/20%/40% Fmax - 5 kN/10 kN/20 kN 10%/20%/40% Fmax - 10 kN/20 kN/40 kN 10%/20%/40% Fmax - 25 kN/50 kN/100 kN 1 000 μm/m  Mitattu venymä n. 17,5 kN

Suojaelementit

Tarve riippuu käytetyistä kiinnittimistä Tarve riippuu käytetyistä kiinnittimistä Tarve riippuu käytetyistä kiinnittimistä

Tarvitaan

Kiinnityspituudet ilman suojaelementtejä

Pituus: 262 mm M16 kierre Pituus: 262 mm M16 kierre Pituus: 398 mm M24 kierre

Kiinnityspituudet suojaelementtien kanssa

Pituus: 334 mm Ø 28 mm Pituus: 334 mm Ø 28 mm Pituus: 443 mm Ø 35 mm Pituus: 254 mm B: 10,2 mm
Lue lisää Näytä vähemmän

Zwickin etuja

Ylös