Kitkakertoimen mittaaminen

TAPPI T 549

Paperin ja samankaltaisten materiaalien kitka (kitkakerroin) on tärkeä ominaisuus niiden automatisoidun jatkojalostamisen kannalta. Kitkakerroin voidaan määrittää joko "paperi paperia vasten" tai "paperi muuta materiaalia vasten" -tilanteessa. Kitkakertoimen mittaamisen aikana määritetään lepokitkan ja liikekitkan kaltaiset ominaisuudet standardin TAPPI T 549 mukaisesti. ZwickRoell:ltä saat kitkalaitteet ja ohjelmat molempien arvojen määrittämiseen. Ne auttavat sinua saamaan luotettavia testaustuloksia ja antavat vastauksia pakkauksiin ja painatukseen liittyviin ongelmiin.
Coefficient of friction

Kitkakertoimen mittaaminen ja ZwickRoell

  •  Vaakasuuntainen menetelmä: lepokitka ja liikekitka määritetään kelkan avulla. TAPPI-standardin mukainen kitkalaite nopealla näytteen kiinnityksellä.
  • Liuskamenetelmä: Kahta samasta materiaalista valmistettua liuskaa vedetään vastakkaisiin suuntiin rullien avulla yhteen painettuina. Menetelmän etuja: Testaus kohdistuu vain pintoihin, jotka eivät ole vielä joutuneet kosketuksiin toistensa kanssa.
  • testXpert II -testausohjelmisto määrittää kitkaominaisuudet, kuten lepokitkan ja liikekitkan, huippuarvot, sekä huippuarvojen ylemmän ja alemman keskiarvon. Käyttäjä saa yhdellä kertaa kaikki materiaalin jatkojalostamisen kannalta tärkeät arvot.

Vaakasuuntaisista menetelmistä TAPPI T 549 on eniten käytetty. ISO-menetelmä on huomattavasti monimutkaisempi, sillä testaustapahtuma (asetusvaihe ja kelkan liike) on osittain automatisoitu. Aaltopahvilla suoritetut kokeet ovat osoittaneet, että ISO- ja TAPPI-standardien mukaisten kokeiden arvot ovat yhteneviä.

Ylös