Palstautumislujuuden testaaminen / Z-suunnan vetokoe

TAPPI T 541, ISO 15754

Palstautumislujuuskokeella (Z-suunnan vetokoe) määritetään materiaalin kerrostenvälinen palstautumislujuus TAPPI T 541 (tai ISO 15754) mukaisesti. Siinä mitataan kerrostensisäinen tai kerrostenvälinen (kaksikerroksiset ja pinnoitetut paperit) sidoslujuus. Tämä määrittää muokkautuvuutta painamisen aikana tai pinnoittamisen jälkeen. TAPPI T 541 (tai ISO 15754) mukainen kuormittaminen tapahtuu kohtisuorasti näytteen pintaan nähden. Jotta käytetyt testausvälineet eivät vaikuta kerrosten irtoamiseen, voiman tulee kohdistua näytteeseen täysin kohtisuorasti myös murtumishetkellä. Tämä edellyttää erittäin suurta poikittaissuuntaista jäykkyyttä ja kiinnittimien ehdotonta yhdensuuntaisuutta. 
Internal bond test
Z-direction tensile test

Palstautumislujuuden testaaminen ja ZwickRoell (Z-suunnan vetokoe)

  •  Toisiinsa nähden 90° kulmissa olevat näytekelkat mahdollistavat 5 eri näytteen peräkkäisten testaamisen samalla kertaa.
  • Näytekelkat on kiinnitetty erittäin tarkkoihin puristuslaattoihin ja ne ovat täysin yhdensuuntaisia ja jäykkiä sekä vetosuuntaan että poikittaissuuntiin.
  • Näytteen kiinnittäminen: näyte kiinnitetään toiseen näytekelkkaan kaksipuolisen teipin avulla. Kaksipuolista teippiä kiinnitetään myös toiseen näytekelkkaan.
  • Testaustapahtuman aluksi näytettä painetaan ensin toista näytekelkkaa vasten. Puristusvoima ja kesto voidaan määritellä vapaasti.
  • Vetokoe irrottaa näytteen alle puolessa sekunnissa.
  • Mitattava arvo on vetolujuus suhteessa näytteen pinta-alaan, eli vetojännitys.
  • Näytteen puristuskoe ja vetokoe yhdellä kertaa.
  • Hyvin lujat näytteet voidaan testata käyttäen vain puolta testausalueesta.
  • Testauslaitetta on saatavilla sekä manuaalisena ja puoliautomaattisena versiona. Puoliautomaattinen versio mahdollistaa toisen näyteliuskan valmistelemisen samaan aikaan, kun ensimmäistä testataan.

Vertailu Scott Bond -kokeen kanssa

Palstautumislujuuskoe tuottaa tuloksia huomattavasti pienemmällä hajonnalla kuin samankaltaisten arvojen määrittämiseen tarkoitettu Scott Bond -koe. Muita samankaltaisia kokeita ovat kerrostenvälisen lujuuden määrittäminen DIN 54516 mukaisesti, sekä TAPPI T 569:n mukainen Scott Bond -koe. Nämä molemmat kohdistavat näytteeseen repivän kuormituksen. Iskuvasara Scott Bond -mittaukseen Testi ottaa huomioon tämä materiaalin käsittelylle tyypilliset suuret käsittelynopeudet, mutta sen tulokset ovat huomattavasti vähemmän toistettavia, johtuen kitkan ja tärinän aiheuttamista sisäisen energian häviöistä.

Video

2:36

z-direction tensile test

Z-tensile test – tensile test in the sheet plane, internal bond test, paper industry

Ylös