Muoviputkien Vicat-pehmenemislämpötilan (VST) määrittäminen

EN 727, ISO 306, ASTM D1525

Muoviputkia testatessa Vicat-pehmenemislämpötila määritetään yleensä standardin EN 727, ISO 306 tai ASTM D1525 mukaisesti.
Muoviputkien Vicat-pehmenemislämpötilan määrittäminen ISO 306, EN 727 ja ASTM D 1525 mukaisesti
  • Tämän kokeen tarkoituksena on termoplastisen rakaa-aineen lämpöominaisuuksien määrittäminen, ja sitä sovelletaan tilanteissa, joissa ennakoidaan, että putkea tullaan käyttämään kohonneissa lämpötiloissa.
  • Mitattu Vicat-pehmenemislämpötila (VST) ei edusta fysikaalista suuretta, vaan toimii viitearvona luokittelussa ja testauksessa, kun eri materiaaleja testataan samoissa testausolosuhteissa.
  • Vicat-pehmenemislämpötila kertoo lämpötilan, jossa pyöreä, pinta-alaltaan 1 mm² painin läpäisee näytteen tasan 1 mm syvyydelle, kun siihen kohdistetaan 10 N tai 50 N vakiokuormitus. Vicat-pehmenemislämpötila määritellään standardeissa ISO 306 ja ASTM D1525
  • Perinteiset Vicat-testauslaitteet käyttävät lämmönsiirtoaineena silikoniöljyä. Tämä on kustannustehokkain menetelmä, joka on samalla myös hyvin tarkka. On myös olemassa muita vakiintuneita menetelmiä, jotka välittävät lämmön ilman tai muun lämmönsiirtoaineen avulla, mutta näillä on tapana tuottaa vähemmän tarkkoja arvoja suuremmalla hajonnalla. ISO 306 tarjoaa luotettavan, suoraan lämmittämiseen perustuvan menetelmän, jossa lämpö välitetään metallipintojen avulla. Tämä öljytön menetelmä soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa öljystä kuumentaessa syntyvä haju aiheuttaa ongelmia, ja kun Vicat-testausta suoritetaan usein.
Ylös