Ennaltaehkäisevä huolto ja tarkastukset

Säännölliset tarkastukset ja huollot varmistavat testausjärjestelmän toimintakyvyn ja turvallisuuden sekä käyttäjän että koneen kannalta.Lisäksi ne vähentävät kulumaa ja seisokkeihin kuluvaa aikaa.

Puhdistus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa ZwickRoell:n teknisten asiantuntijoiden toimesta. Asetukset ja täyttöasteet säädetään ja tarkastetaan, niin että koestuskone voidaan myös kalibroida.

Wartung Inspektion

ZwickRoell:n suorittamat ennaltaehkäisevät ja säännölliset tarkastukset ja huollot varmistavat koestuskoneiden oikean ja luotettavan toiminnan. Huollot ja tarkastukset auttavat konettasi säilyttämään arvonsa, ehkäisevät yllättäviä korjaustarpeita, ja pidentävät järjestelmäsi käyttöikää.

Tarkastukset voivat paljastaa ja auttaa korjaamaan alkavia vikoja, jotka voisivat muuten johtaa virheellisiin testaustuloksiin ja sitä kautta puutteellisiin tuotteisiin. Järjestelmän yleinen kunto, toiminnot, ja erityisesti turvallisuuteen liittyvät seikat tulisi tarkastaa säännöllisesti. Lisäksi kuluvien osien kulumisaste tulisi arvioida ja dokumentoida.

Tarkastukset eivät pelkästään varmista koestuskoneiden toiminnan luotettavuutta.Ne ovat standardin DIN EN ISO 7500-1 mukaan myös välttämätön toimenpide ennen kalibrointia.

Wartung

Huolto

Koestuskoneet ja testauslaitteet ja niiden lisävarusteet täytyy huoltaa säännöllisin väliajoin. Suoritamme pyynnöstä nämä toimenpiteet puolestasi käyttöohjeen mukaisesti. Huollon toteuttamisen lisäksi autamme sinua seuraamaan eri osien huoltovälejä. Osana huoltoa dokumentoimme järjestelmän kunnon ja mahdolliset puutteet, sekä annamme suosituksia jatkotoimenpiteistä.
Inspektion

Tarkastukset

Tarkastukset suoritetaan huolellisesti tarkistuslistojen perusteella. Määritämme tarkastuksen aikana koestuskoneen ja lisävarusteiden kunnon. Mahdolliset korjaustarpeet hoidetaan mahdollisuuksien mukaan heti. Saat teknisiltä asiantuntijoiltamme myös laitteiden kunnossapitoon liittyviä neuvoja. Teknisillä asiantuntijoillamme on mukanaan kattava valikoima varaosia ja huollossa tarvittavia erityistyökaluja.

Ylös