Kaksi- ja kolmiaksiaaliset koestuskoneet

ZwickRoell tarjoaa lukuisia ratkaisuja bi-aksiaaliseen ja tri-aksiaaliseen materiaalien testaamiseen. Torsiokäytöllä varustetut koestuskoneet mahdollistavat materiaalien ja komponenttien nopean ja tarkan kaksiaksiaalisen testauksen (veto tai puristus yhdistettynä vääntöön) jopa 10 000 Nm momentilla. Torsiokokeita käytetään mm. pallonivelten, holkkiliitosten ja luuimplanttimateriaalien testaamiseen, sekä kytkinlevyjen, ohjausakselien ja nokka-akselien testaamiseen.

ZwickRoell:n tuotevalikoimaan kuuluu myös kaksiaksiaalinen koestuskone ristivetotesteihin 1 – 250kN kuormituksella. Näissä on neljä erillistä käyttöä, joita ohjataan joko master/slave-periaatteella tai täysin itsenäisesti testControl -mittaus- ja ohjauselektroniikan avulla. Ristivetokokeiden kaksiaksiaaliset koestuskoneet soveltuvat erityisesti komponenttien testaamiseen, tutkimuskäyttöön, sekä monimutkaisten testaustapahtumien toteuttamiseen. 

Bi-aksiaalinen koestuskone kaksiaksiaalisiin kokeisiin (veto tai puristus yhdistettynä vääntöön), tai ristivetokokeisiin sekä kaksiaksiaalisiin vetokokeisiin

Staattinen torsiokoestus

Tarjoamme materiaalien ja komponenttien vääntökokeita varten 2 – 2000 Nm torsiokäyttöjä. ZwickRoell toimittaa monia erilaisia koestuskoneita eri tarpeisiin, ja myös koneen asennustapaan voidaan vaikuttaa. Nämä modulaarisiksi suunnitellut torsiokäytöt soveltuvat myös vanhempiin järjestelmiin. testXpert III -testausohjelmistossa on tarjolla oma pääohjelma moniaksiaaliseen testaamiseen, ja graafinen ohjelmointityökalu mahdollistaa jopa neljän testausakselin samanaikaisen hyödyntämisen. Pelkkään torsiotestaukseen on tarjolla TorsionLine-koestuskoneiden mallisto. Niiden testausakseli sijaitsee vaakatasossa, ja niihin voidaan liittää myös valinnainen painokuormitusyksikkö.
testi

Kaksiaksiaalinen vetokoe (ristivetokoe)

Kaksiaksiaalinen vetokoe on aineenkoestuksen erityissovellus, jota käytetään materiaalin muodonmuutosominaisuuksien määrittämiseen. Tätä koetta käytetään pääasiassa tutkimustoiminnassa ja tuotekehityksessä, ja se mahdollistaa ennalta määrättyjen jännitysarvojen asettamisen ja kohdistamisen näytteen risteyskohtaan.
1kN:n koestuskone kaksiaksiaaliseen vetotestaukseen (ristivetokokeisiin)

Biaxial Testing Machine for Biomaterials

The biaxial testing machine was developed for mechanical testing of natural and artificial elastic tissues. The integrated, height-adjustable liquid basin enables uniaxial and biaxial testing in tempered liquid mediums.

Triaxial Testing Machine with Torsion for Tubular Biomaterials

This triaxial low-load testing machine allows for the application of axial force (tensile), internal pressure (inflation) and a rotational movement (torsion) on cardiovascular tissue. The tissues to be tested are placed in a medium bath containing a physiological and temperature-conditioned saline solution.
Kolmiaksiaalinen venymä-, pullistus- ja torsiokoestuskone

Biomateriaalien kolmiaksiaalinen testaaminen

Biomateriaalien moniaksiaaliseen testaamiseen, ZwickRoell tarjoaa kolmiaksiaalisia pienkuormituksellisia testauskoneita, joiden maksimikoekuorma on enintään 20 N. Nämä testauskoneet mahdollistavat näytteen yhtäaikaisen kuormittamisen kohtisuoraan kolmeen eri suuntaan. 3-aksiaalisten revintätesteihin tarkoitettujen koneiden ero verrattuna koestuskoneisiin joilla tehdään venymä-, torsio- tai pullistustestiä.

Kaksiaksiaaliset ZwickRoell-koestuskoneet on saatavissa vakiomallisina tai yksilöityinä versiona

Asiakasprojektit, joissa käytössä kaksi- tai kolmiaksiaalinen koestuskone

Ylös