Muoviputkien testaaminen

Muovien testaamisen laatustandardit

Putkien testaaminen riippuu niiden käyttötarkoituksesta. Kansalliset rakennusmääräykset edellyttävät putkilta, että ne täyttävät määräysten hyvin yksityiskohtaiset kriteerit ennen hyväksynnän saamista. Vaatimukset voivat vaihdella huomattavasti maasta toiseen. Laajasta käyttökohteiden ja materiaalien kirjosta johtuen muoviputkien testaamiseen on monia eri kansallisia ja kansainvälisiä standardeja. Testaaminen kohdistuu sekä muovin materiaaliominaisuuksiin, että valmiiden putkien suoritusarvoihin. ZwickRoell:iltä saat näiden mittaamiseen soveltuvat erittäin tarkat koestuskoneet. Alla oleva lista antaa yleiskuvan EN 13476-1 mukaisista kokeista, joita käytetään paineettomaan viemäröintiin käytettyjen maanalaisten PE-putkijärjestelmien testaamiseen. Listassa ei luetella dimensioiden mittaukseen liittyviä standardeja.

Standardi Sisältö
EN 13476-1 Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen paineettomaan viemäröintiin. Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U), polypropeenista (PP) ja polyeteenistä (PE) valmistetut rakenneseinämäiset putkijärjestelmät - Osa 1: Yleiset vaatimukset ja suorituskykyominaisuudet
Materiaaliominaisuudet
ISO 1167-1 Vastustuskyky sisäiselle paineelle, 165 h
ISO 1167-1 Vastustuskyky sisäiselle paineelle, 1000 h
ISO 1133-1 Sulamassavirta, MFR @ 190 °C, 5 kg
ISO 728 Sulamassavirta, MFR @ 190 °C, 5 kg
ISO 1183 Hapetuskestävyyden (OIT) määrittäminen
Fysikaaliset ominaisuudet
ISO 2505  Pituussuuntainen muodonpysyvyys, lämpiämisen vaikutus, PE-putkiyhteet
ISO 12091 Uunikoe
Putkien mekaaniset ominaisuudet
ISO 9969 Rengasjäykkyys
EN 744 Vastustuskyky ulkoisille iskuille kellotaulumenetelmällä, pudotustestaus
ISO 13968 Rengasjoustavuus
ISO 9967 Virumasuhde
EN 1979 Sauman vetolujuus
EN 1411 Vastustuskyky ulkoisille iskuille porrasmenetelmällä, pudotustestaus
Putkiyhteet, mekaaniset ominaisuudet
ISO 13967 Jäykkyys
EN 12061 Iskulujuuden testausmenetelmä
EN 12256 Osista koottujen putkiyhteiden lujuus tai joustavuus
Toiminnalliset vaatimukset
EN 1277 Kumirengastiiviisteliitosten tiiviyskokeet
ISO 13260 Kyky vastustaa yhdistettyä lämpötilanvaihtelua ja ulkoista kuormittamista
EN 1055 Kestävyys korotetussa, vaihtuvassa lämpötilassa
EN 1989 Kestävyys korotetussa, vaihtuvassa lämpötilassa
EN 1989 Kestävyys korotetussa, vaihtuvassa lämpötilassa
EN 1053 Vesitiiveys
ZwickRoell tarjoaa koestuskoneita ja testauslaitteita monille eri testausmenetelmille. Tässä lueteltujen menetelmien lisäksi ZwickRoell toimittaa testauslaitteita myös yksilöllisiin tarpeisiin. Kannattaa kysyä!
Ylös