Muoviputkien tai putkenosien iskukokeet iskuvasaroilla

ISO 7628-2, ISO 3127, ISO 9854-1, ISO 9854-2

Charpy- ja Izod-iskukokeet
  • Kokonaisten putkenosien iskukokeet suoritetaan yleensä erityisillä ei-instrumentoiduilla pudotuskoestuslaitteilla.
  • Autoteollisuuden jarrutusjärjestelmissä käytetyt, halkaisijaltaan pienet putket testataan ISO 7628-2 mukaisesti iskuvasaralla käyttäen muutettua Charpy-koeasetelmaa ja 7,5 J heiluria. Muovien ISO 179-1 mukaisiin iskukokeisiin käytetään iskuvasaraa. Iskuvasaran kiila on suunniteltu tarkasti standardin mukaiseksi. Putkienosien tuet koostuvat metallisesta osasta, sekä putken halkaisijalle sovitetusta polymeeri-insertistä.
  • Kylmässä tapahtuva iskukoe suoritetaan -40 °C lämpötilassa. Iskun jälkeen putkea tarkastellaan murtumien ja säröjen varalta; kokeessa ei määritetä iskulujuuden kaltaista mitattavaa arvoa.
  • Suurempien halkaisijoiden putkien materiaaliominaisuuksia voidaan arvioida tieteellisesti esimerkiksi ISO 3127 mukaisilla kokonaisten putkenosien iskukokeilla. Näitä voidaan täydentää ISO 9854-1 mukaisilla kokeilla. Tämä testausmenetelmä on erityisversio ISO 179-1 mukaisesta Charpy-menetelmästä. Käytetty iskuvasara on ISO 179-1 tapaan 15 tai 50 joulen versio. Tuet asetetaan ISO 179-1 -standardin mukaan 70 mm etäisyydelle toisistaan normaaleilla näytteillä, ja 40 mm etäisyydelle pienillä näytteillä. Putken akseliin nähden kohtisuoraan irrotetut, kaarevat näytteet tarvitsevat erityiset tuet.
  • ISO 9854-1 mukaisia kokeita voidaan suorittaa eri lämpötiloissa. Tätä varten näytteet lämpökäsitellään kylmälaukussa. Testaus tulee suorittaa kymmenen sekunnin kuluessa siitä, kun näyte on poistettu laukusta. Tuloksena saadaan arvio säröjen ja murtumien syntymisestä, mikä ilmaistaan rikkoutumisprosenttina koko testaussarjasta, joka koostuu 30 erillisestä kokeesta.
  • ISO 9854 Part 2 määrittää tarkat testausolosuhteet eri polymeerimateriaaleista valmistetuille näytteille.
Ylös