Rengaslitistyskokeen (RCT) kuvaus

 ISO 12192 tai TAPPI T 822

Rengaslitistyskoetta (RCT) käytetään paperin rengaslitistyslujuuden määrittämiseen renkaaksi muotoillun, vakiomitallisen paperiliuskan avulla. Koe suoritetaan standardien ISO 12192 ja TAPPI T 822 mukaisesti. 

Rengaslitistyskoe on samankaltainen SCT-puristuslujuuskokeen kanssa siinä mielessä, että molemmissa mitataan lainerin tai flutingin lujuutta sekä koneen käyttösuuntaan että siihen nähden kohtisuorasti. On tärkeää, että kokeiden aikana voima kohdistetaan näytteeseen täysin kohtisuorasti. Näiden kokeiden tulokset riippuvat suuresti näytteen oikeanlaisesta valmistelusta. Näytteen ja ohjaimien täytyy olla täysin yhdensuuntaisia, jotta rengaslitistyslujuus saadaan määritettyä tarkasti. Rengaslitistyskoe tuottaa tietoa näytteen nurjahtamiskäyttäytymisestä litistymiskäyttäytymisen sijaan, ja sitä ollaan kasvavassa määrin korvaamassa SCT-puristuslujuuskokeella.

Ring crush test

Rengaslitistyskoe (RCT) ja ZwickRoell

  • Rengaslitistyskokeen insertit sopivat helposti ohjattuihin puristuslaattoihin.
  • Näytteiden paras mahdollinen yhdenmukaisuus saavutetaan ZwickRoell liuskaleikkurilla.
  • Tarkkuusohjatut puristuslaatat takaavat erittäin suuren lateraalisen jäykkyyden, mikä puolestaan varmistaa toistettavat testausarvot.
  • Nämä puristuslaatat soveltuvat seuraaviin kokeisiin: rengaslitistys (Ring Crush Test, RCT), litistyslujuus (Flat Crush Test FCT), reunalitistyslujuus (Edge Crush Test, ECT) ja aallon litistyslujuus (Corrugating Medium Test, CMT).
Ylös