testXpert II Education Module

testXpert II Education Module täydentää ihanteellisella tavalla perinteisiä opetusmenetelmiä, kuten luentoja, seminaareja ja harjoittelujaksoja. ZwickRoell Education Module on interaktiivinen työkalu aineenkoestuksen perusteiden opettamiseen alan opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. testXpert II Education Module on moderni sähköinen oppimistyökalu, joka mahdollistaa itseohjautuvan opiskelun. Se perustuu Flash-teknologiaan, ja toimii millä tahansa Windows-alustalla.

Didaktinen rakenne alkaa aineenkoestuksen kaikkein tärkeimpien koetyyppien esittelystä, mikä tapahtuu synkronoitujen videoiden avulla. Videoiden yhteydessä esitetään sen kanssa synkronoitua koestuskoneen dataa (esim. voima, matka jne.). Testauksen etenemistä kuvaava kursori on synkronoitu videokuvan kanssa. Videon pyöriessä esitetään tärkeää tietoa siitä, mitä kullakin hetkellä tapahtuu. Tämä antaa oppilaalle paitsi visuaalisen mielikuvan siitä mitä testin aikana tapahtuu, myös selityksen prosessin eri vaiheista.

Ensimmäisessä vaiheessa esitellään kaikkein tärkeimmät koetyypit eri materiaaleille synkronoituja videoita käyttäen. Videoiden yhteydessä esitetään sen kanssa synkronoitua koestuskoneen dataa (esim. voima, matka jne.). Testauksen etenemistä kuvaava kursori on synkronoitu videokuvan kanssa. Videon pyöriessä esitetään tärkeää tietoa siitä, mitä kullakin hetkellä tapahtuu. Tämä antaa oppilaalle paitsi visuaalisen mielikuvan siitä mitä testin aikana tapahtuu, myös selityksen prosessin eri vaiheista.
Toisessa vaiheessa lyhyt tietovisa testaa käyttäjän ymmärrystä aiheesta. Perustason kysymykset nähdystä esityksestä auttavat vahvistamaan opittua.
Käyttäjä pääsee käsiksi testausdataan klikkaamalla linkkiä, joka käynnistää testXpert II:n. Oppilailla on tämän jälkeen mahdollisuus käyttää kaikkia testXpert II:n toimintoja testaustiedon analysoimiseen. Tiedot voi myös siirtää testXpert II:stä Excel-taulukkoon, jolloin harjoittelua voi jatkaa kotona. Luennoitsijat voivat myös muuttaa dataa, esimerkiksi siten että jokaisen oppilaan saama aineisto on erilainen. Käytännössä kaikki testXpert II:n tehokkaat toiminnot ovat käytettävissä.

Virtuaalinen koestuskone

testXpert II Education Modulen keskeinen osa on sen ainutlaatuinen virtuaalinen koestuskone (Virtual Testing Machine, VTM). Oppilaat käyttävät sitä simuloidakseen oikean koestuskoneen käyttöä. Käyttäjä voi valita virtuaalisen koestuskoneen asetuksista testattavan materiaalin kattavasta valikoimasta. Oppilaat voivat suorittaa testausta virtuaalista koestuskonetta käyttäen.
Myös omien materiaalinen määrittäminen virtuaaliseen koestuskoneeseen on mahdollista. Koulu voi simuloida omia käyttökohteitaan, ja oppilaat voivat tutustua näihin materiaaleihin asentamalla Education Modulen omalle tietokoneelleen. Virtuaalinen koestuskone toimii kuten oikea koestuskone. Virtuaalisen koestuskoneen ja Education Modulen avulla opiskelija oppii kaikki tarvittavat tiedot oikeiden kokeiden suorittamiseen ZwickRoell:n koestuskoneilla.

testXpert II Education Module on käytössä yli 400 yliopistossa ympäri maailmaa.

Robert Strehle, korkeakouluasioiden toimialajohtaja
Ylös