Virumiskokeet

ISO 899-1, ISO 899-2, ASTM D2990, ISO 16770

Virumiskokeessa näytteeseen kohdistetaan staattinen kuormitus. Tämä vastaa moniin muoviosiin ja -esineisiin kohdistuvaa kuormitusta. Näytteen venymä tallennetaan usein jopa 1 000 tuntia kestävän kokeen aikana. Kerätyn datan avulla voidaan muodostaa virumiskäyrät, jotka kuvaavat muovin käyttäytymistä pitkällä aikavälillä.

Virumiskokeet kuvataan seuraavissa standardeissa: ISO 899-1 ISO 899-2 ja ASTM D2990. ISO 16770 mukaista täyslovivirumiskoestusta käytetään putkien testaamiseen.

KAPPA Multistation -virumiskoestuskone muoveille

Koska tämän tyyppiset kokeet ovat ajallisesti pitkäkestoisia, testataan yleensä useita näytteitä samanaikaisesti. Näin on mahdollista saada tilastollisesti merkittäviä testaustuloksia. Käytettävissä koestuskoneissa on useita testausakseleita.

Olosuhteiden hallinta on tärkeä osa koetta. On välttämätöntä estää lämpötilan vaihtelusta aiheutuva lämpölaajeneminen ja sen vaikutukset virumisvenymään. Siitä syystä tulee varmistaa, että ympäristön lämpötila pysyy vakiona koko kokeen ajan. Jos koe suoritetaan huoneenlämpötilaa korkeammassa tai matalammassa lämpötilassa, käytetään olosuhdekammiota.

Nykyaikaiset testausjärjestelmät mittaavat virumisen venymän optisesti käyttäen erittäin tarkkaa videomittausjärjestelmää. Se kiinnitetään testausakselin taakse, mikä mahdollistaa käyttäjän helpon pääsyn testausalueelle järjestelmän etupuolelta.

Sähkömekaaninen KappaMultistation -virumiskoestuskone on varustettu voima-anturilla ja erillisellä käytöllä joka testausakselille. Virumiskokeiden lisäksi niillä voidaan käyttää kvasistaattisiin kokeisiin, esim. ISO 527-2 mukaisen vetokokeen suorittamiseen.

Virumiskerroin-aika-käyrä muovin virumistestauksessa
Virumisvenymä-aika-käyrä muovin virumistestauksessa

ISO 899-1 mukainen veto-virumiskoe

Testausakseleilla on vetokiinnittimet. Ne mahdollistavat näytteen liukumattoman kiinnittämisen. Näyte on yleensä ISO 527-2 mukainen tyypin 1A näyte. Testauskuormitus lasketaan vaatimusten mukaan, ja se tulee kohdistaa koko ajan samansuuruisena ja ilman tärinää.

Lämpötila ja ilmankosteus tallennetaan yleensä koko kokeen ajalta.

Näytteen venymä tallennetaan nykyaikaisella mittausjärjestelmällä. Voit määrittää mittausvälit testXpert III -ohjelmistossa.

Virumiskoe vetokuormitettaessa, ISO 899-1, ASTM D2990

Testaustuloksina saadaan seuraavat:

 • Vetämisen virumiskerroin ja nimellinen vetämisen virumiskerroin
 • Veto-virumislujuus
 • Virumiskäyrä logaritmisella aika-akselilla
 • Virumiskerroin-aika -käyrät logaritmisella aika-akselilla
 • Isokroniset jännitys-venymä-käyrät
 • Palautumisen venymäkäyrä

ISO 899-2 mukainen taivutus-virumiskoe

Taivutustyökaluna käytetään taivutuskokeita käsittelevässä ISO 178 -standardissa kuvattua kolmipiste-taivutustyökalua. ISO-standardin mukainen näyte on mitoiltaan 10 x 4 x 80 mm, ja se otetaan monikäyttöisen näytteen keskiosasta. Kuten kaikissa taivutuskokeissa, näytteen korkeus tulee mitata tarkasti.

Ennen testauksen aloittamista määritettävä, tasaisesti kohdistettava testauskuormitus riippuu polymeerin ominaisuuksista ja käyttötarkoituksesta.

Taipuma mitataan joko painimen liikkeen perusteella koeasetelman muodonmuutoksen korjauskerroin huomioiden, tai käyttäen video-mittausjärjestelmää. Lämpötila ja ilmankosteus tallennetaan yleensä koko kokeen ajalta.

Virumiskoe taivutuskuormitettaessa, ISO 899-2

Testaustuloksina saadaan seuraavat:

 • Taivutus-virumiskerroin
 • Taivutus-virumislujuus
 • Virumiskäyrä logaritmisella aika-akselilla
 • Virumiskerroin-aika -käyrät logaritmisella aika-akselilla
 • Isokroniset jännitys-venymä-käyrät

Two new Kappa Multistation creep testing systems for UL TTC

The UL Thermoplastics Testing Center (UL TTC) in Krefeld, Germany, is a leading global provider in the fields of compounding, specimen manufacture and testing and certification of innovative plastics. The materials covered range from simple polyolefins to high-performance thermoplastics. The company has recently expanded its creep tensile testing capacity by investing in two Kappa Multistation creep testing systems by ZwickRoell.
Ylös