Kovan vaahdotetun muovin puristuskoe

ISO 844, EN 826, ASTM D1621

Kovan vaahdotetun muovin puristuskoe, ISO 844

Testin tarkoitus

Puristusominaisuuksia ovat esimerkiksi puristuslujuus, suurin muodonmuutos puristettaessa ja puristusmoduuli, joka kuvaa lyhyen aikavälin muodonmuutosta kuormitettuna. Standardit eroavat toisistaan näytteen mittojen ja testin etenemisen suhteen.
ISO 844 Kovan vaahdotetun muovin puristuskoe, muodonmuutoksen määrittäminen poikkipalkin matkan avulla

Standardeissa EN 826 ja ISO 844 puristuslaattojen liike mitataan yleensä koestuskoneen poikkipalkin matkan perusteella määritetyllä minimitarkkuudella. Standardi ASTM D1621 kuvaa ylimääräisen menetelmän, jossa koestuskoneen oma muodonmuutos kompensoidaan. 

Vaihtoehtoisesti kaikki standardit mahdollistavat myös puristuslaattojen matkan mittaamisen suoraan.

Kovan vaahdotetun muovin puristuskoe, muodonmuutoksen määrittäminen mittaamalla suoraan näytteestä, ISO 844 menetelmä B mukaisesti

ISO 844, testausmenetelmä B kuvaa myös tavan mitata puristuksen muodonmuutos suoraan näytteestä. Testausmenetelmä B:n tuottama muodonmuutoksen data ja puristusmoduuli ovat vähemmän riippuvaisia voiman kohdistamisesta. Jos muodonmuutos on merkittävää, mitattu muodonmuutos eroaa huomattavasti muilla menetelmillä mitatuista, eivätkä saadut tulokset ole toistettavia. 

Aiheeseen liittyviä tuotteita

ZwickRoell:n koestuskoneet ottavat koneen muodonmuutoksen huomioon oletusarvoisesti, kuten standardi ASTM D1621 edellyttää. Tämä mahdollistaa puristuslaattojen liikkeen määrittämisen 5 mikrometrin tarkkuudella. Ylimääräistä puristuslaattojen liikkeen suoraa matkanmittausta ei tarvita. ZwickRoell tarjoaa ISO 844 testausmenetelmän B mukaisiin muodonmuutoksen mittauksiin erittäin tarkkoja mekaanisia ja optisia matkanmittausjärjestelmiä.
Ylös