Korkean lämpötilan testausjärjestelmät

In applications such as engine design, power plant design, powertrains, and chemical plants, the material behavior under increased temperatures up to approx. 2,000°C and higher are of vital importance. For these tests, the ZwickRoell Group offers modular standard solutions for a temperature range of-80°C to 1,600°C and customized testing solutions up to a temperature of 2,000°C.

ZwickRoell's complete solutions for high-temperature are based on the proven load frame concept of the AllroundLine. The flexible and modular load frame design in conjunction with an array of high-temperature components enable the configuration of individual testing systems that are optimally matched to the testing requirements of our customers.

Korkeiden lämpötilojen koestusjärjestelmien modulaarisuus

Jotta saavutetaan standardien- ja asiakkaan vaatimukset korkean lämpötilan testaamisessa, ZwickRoell tarjoaa modulaariset korkean lämpötilan testausjärjestelmät veto-, puristus- ja taivutustesteihin. Optimaalinen koestusjärjestelmä on saavutettu kun asiakkaan tarpeet, kuten testilämpötila, näytteen muoto, geometria ja koko, sekä koestusjärjestelmän osat toimivat yhdessä kokonaisuutena. 

Korkean lämpötilan järjestelmän tärkeimmät osat ovat:

Ekstensometrit

Riippuen näytemateriaalista ja valitusta lämpötilasta, voi korkean lämötilan järjestelmää parhaiten täydentää joko koskettava tai koskettamaton ekstensometri . ZwickRoell vastaa venymämittauksen erilaisiin haasteisiin tarjoamalla laajan valikoiman extensometrejä. Ongelmat, ”kuten lämmitysjärjestelmän sulkeutuneisuudesta johtuva näytteen hankala käsittely, antureiden lämmönkesto kysymykset, riittämätön valaistus ja ilmavirtaukset” ovat taakse jääneitä murheita.

Lämmitys järjestelmät

Korkea lämpötila testaus tehdään eri lämpötiloissa materiaalista riippuen. Muovien ja komposiittien lämmönkestokyky on jo testattu 250°C:ssa. Metalleille ja muille korkean lämmönsietokyvyn omaaville materiaaleille on olennaisia testit, joissa lämpötila ylittää helposti 1000°C . Laajan lämmitys järjestelmä valikoiman ansiosta, ZwickRoell:in korkean lämpötilan koestusjärjestelmät saavuttavat lämpötilat aina 2,000°C:een asti.

Säätö- ja ohjausjärjestelmä

Tarkka näytteen lämpötilan ohjaus on korkea-lämpötilatestauksen tärkeimpiä asioita. ZwickRoell:in säätö- ja ohjausjärjestelmällä voidaan ohjata näytteen lämpötilaa automaattisesti ja käyttäjä riippumattomasti, standardin mukainen lämpötila saadaan pidettyä toleranssialueella luotettavasti ilman ylityksiä ja ilman että empiiristä säätöä tarvitsee suorittaa.

Näytteen lämpötilan mittaus

Lämpötilan mittausta koskevat vaatimukset korkean lämpötilan testauksessa ovat erittäin tiukat, ja ne voidaan saavuttaa vain sopivilla lämpöpareilla ja koko lämpötilan mittausketjun luotettavalla kalibroinnilla. Yleisimmät lämpöparit korkean lämpötilan testauksessa ovat Type N ja S. Joissakin olosuhteissa voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia tyyppejä.

Jatkokappaleet

Testityypistä ja käytettävästä lämpötilasta riippuen, ZwickRoell korkean lämpötilan koestusjärjestelmät on varustettu joko metallisilla tai keraamisilla jatkokappaleilla Säätyviä kiinnittimiä ja itsekohdistuvia jatkokappaleita käytetään, jotta saavutetaan tarkka suuntaus.

 • Vetokokeet: Kohdistuva jatkokappale, metallinen tai keraaminen
 • Puristuskokeet: Itsekeskittävä testaustyökalu, joko metallisena käänteisenä versiona tai suorana keraamisena versiona
 • Taivutuskoe: Kiinteä jatkokappale, keraaminen

Kiinnittimet

Korkean lämpötilan testauksessa kiinnittimien tarvitsee varmistaa näytteen kiinni pysyminen kaikissa lämpötiloissa, mutta myös kestää lämpö- ja mekaaninen kuormitus. Riippuen näytteen muodosta ja materiaalista, näytteenkiinnittimiä on saatavana eri versioina ja materiaaleina, jotta mahdollistetaan ZwickRoell:in korkea-lämpötila koestusjärjestelmän suurin mahdollinen käytettävyys.

Vakioituneet korkean-lämpötilan järjestelmäkokonaisuudet

Valikoima kuormituskehiä, lämmistysjärjestelmiä, näytteen lämpötilan mittalaitteita, ekstensometrejä ja näyte sovittimia mahdollistavat useita yksilöityjä järjestelmä kokonaisuuksia.

Alla luetellut yhdistelmät tarjoavat jonkinlaisen käsityksen ZwickRoell:in korkean-lämpötilan koestusjärjestelmän modulaarisuudesta.

Hyödyt ja ominaisuudet

 • ZwickRoell tarjoaa laajalti ratkaisuja, minimi lämpötiloista 200°C ja maksimi lämpötilaan 2000°C.
 • Saatavilla on testattavasta materiaalista riippuen 1-, 2- tai 3-alueiset uunit, joihin olosuhteiksi valittavissa ilma, alipaine tai reagoimaton kaasu.
 • ZwickRoell:in ratkaisut mahdollistavat uunien tarkan koordinoinnin, mukaanlukien lämpötilan ohjaimet, tarkoituksenmukaiset kiinnittimet veto- ja taivutustestejä varten kuten myös koskettavat- ja koskemattomat ekstensometrit.
 • Kuumavetouunit ja ekstensometrit varustetaan saranoidulla mekanismilla , jotta saavutetaan helppo ja mukava koestuskoneen käyttö, jota voidaan siten käyttää myös huonelämpötilatestaukseen ilman suurempia järjestelyitä.
 • Uunin molemmat puolikkaat käyttävät samaa keskitettyä saranaa, joka mahdollistaa pikakiinniteisten vetotankojen asettamisen ja pois ottamisen helposti.
 • Näytteen lämpötilan mittalaitetta käytetään suoraan lämpötilan mittaamiseen näytteestä,jopa kolmella termoparilla.Tämä varmistaa standardin mukaisen testaamisen eri lämpötiloissa.

Järjestelmä yhdistelmä 1

Tämä testaus ratkaisu on yleinen laadun tarkkailussa ja se on ihanteellinen myös kun testataan näytteen geometrian ja koon yhdenmukaisuutta. Kiinteä näytteen lämpötilan mittalaite ei vain mahdollista helppoa käyttöä. Se luo myös perustan luotettaville ja toistettaville testituloksille.

Järjestelmän yleiskatsaus:

 • Pöytämallin koestuskone säädettävän työkorkeuden kanssa, takaa parhaan ergonomian
 • Kuumavetouuni lämpötila-alueilla 200°C:sta - 1.250°C:een
 • Standardin mukainen ja käyttäjästä riippumaton lämpötilan säätö tarkkaan näytteen lämpötilan ohjaukseen
 • Näytteen lämpötilan mittaus kiinteällä etäisyydellä olevilla termopareilla näytteille, joilla on yhtenevä geometria ja koko
 • Korkean-lämpötilan jatkokappale
 • Näytteen venymän mittaus koskettamattomalla tai koskettavalla ekstensometrillä
 • Vakuuttava testControll II mittaus- ja ohjauselektroniikka
 • Voima-alue 150kN:n asti

Järjestelmä yhdistelmä 2

Useat erilaiset näytteen koot ja geometriat vaativat joustavia koestusjärjestelmiä, joiden pitää samalla taata luotettavat testitulokset. Tämä järjestemä kokonaisuus, jota käytetään usein tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa, on siksi ihanteellinen, koska se sallii taivutus- ja puristustestien suorittamisen sekä vetokokeet näytteen lämpötilan mittauslaitteen säädettävien termoparien kanssa.

Järjestelmän yleiskatsaus:

 • Pöytämallin koestuskone säädettävän työkorkeuden kanssa, takaa parhaan ergonomian
 • Korkeussäädettävä kuumavetouuni lämpötiloihin 200°C - 1,250°C
 • Uunin sarana mekanismi mahdollistaa koestuksen jopa huonelämpötilassa
 • Standardin mukainen ja käyttäjästä riippumaton lämpötilan säätö tarkkaan näytteen lämpötilan ohjaukseen
 • Näytteen lämpötilan mittaus säädettävillä termoelementtien etäisyyksillä, näytteille joilla yhtenevä geometria ja koko
 • Eri vaihtoehdot uunin aukaisuun mahdollistaa useita erilaisia tapoja kiinittää extensometrit ja lämpötilan mittauslaitteet
 • Korkean-lämpötilan jatkokappale
 • Näytteen venymän mittaus koskettamattomalla tai koskettavalla ekstensometrillä
 • Vakuuttava testControll II mittaus- ja ohjauselektroniikka
 • Voima-alue 150kN:n asti

Järjestelmä yhdistelmä 3

Tämä erittäin joustava testausratkaisu täyttää testauspalveluntarjoajien tiukat vaatimukset, koska se mahdollistaa laajan voima-alueen käytön erilaisille näytteille ja kostuksille.

Järjestelmän yleiskatsaus:

 • Lattiamallinen koestuskone, jossa on helposti ja nopeasti säädettävä työkorkeus
 • Korkeussäädettävä kuumavetouuni lämpötiloihin 200°C - 1,250°C
 • Uunin kääntö mekanismi mahdollistaa koestuksen jopa huonelämpötilassa
 • Saatavana myös sivutyötilalla, joka vähentää tehtäviä muutoksia ja mahdollistaa nopean vaihdon huone- ja korkea lämpötila testien välillä
 • Standardin mukainen ja käyttäjästä riippumaton lämpötilan säätö tarkkaan näytteen lämpötilan ohjaukseen
 • Näytteen lämpötilan mittaus säädettävillä termoelementtien etäisyyksillä, näytteille joilla yhtenevä geometria ja koko
 • Näytteen lämpötilan mittaus säädettävillä termoelementtien etäisyyksillä, näytteille joilla yhtenevä geometria ja koko
 • Korkean-lämpötilan jatkokappale
 • Näytteen venymän mittaus koskettamattomalla tai koskettavalla ekstensometrillä
 • Vakuuttava testControll II mittaus- ja ohjauselektroniikka
 • Laaja voima-alue jopa 250kN:iin asti, toista voima-anturia voidaan käyttää mahdollisesti pienemmille voimille

CERN Particle Accelerator Materials are Characterized Using Testing Machines from ZwickRoell

CERN, the European Organization for Nuclear Research (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) is one of the largest and most respected centers for fundamental physics research in the world. With the Large Hadron Collider (LHC), a ring-shaped particle accelerator with a 27 kilometer circumference, situated 100 meters underground in the border region of Switzerland and France, near Geneva, physicists conduct research on the building blocks of the universe and their interactions.
Ylös